This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
BIRDINGHOLLANDLeverkruid129801LRZuidhornNederlandEinfo@birdingholland.comT+31(0)620-423772
BOEKEN
GROEPSEXCURSIES
WAARNEMING.NL
HOME
MAATWERK
EENDAGVOGELENCADEAU
EENCADEAUBONVERZILVEREN
BirdingHollandbiedtukleinschaligevogel-ennatuurexcursiesdoorhetheleland.Onzegepassioneerdegidsennemenumetveelpleziermeenaardemooisteplekkenvanonslandendelenhunliefdeenkennisgraagmetu.Naastdiversegroepsexcursies(maximaal8deelnemers)verzorgenwedeexcursiesvoorwaarneming.nl,diverseaanbiedersvancadeaubonneneniselkevormvanmaatwerk(individueelofgroepen)mogelijk.Verderkuntualleexcursiesookweggevenalsorigineelcadeau.Wehopenubinnenkortwelkomtekunnenhetenopéénvanonzeexcursies!
BirdingHolland:debestepartnervooraluwvogelexcursies!
OPREISMETWAARNEMING.NLNatuurreizenspeciaalvoorwaarnemers
OPZOEKNAAREENORIGINEELCADEAUGeefeenBirdingHolland-excursie!
UITGELICHT
CADEAUBONVERZILVERENHalvedagexcursies,ookvoornietbonhouders
ZEETOCHTEN2017
ZATERDAG19AUGUSTUS2017HerkennenvansteltlopersinN.P.Lauwersmeer
ZATERDAG19AUGUSTUS2017VogelringstationOoijseGraaf
Nog2plaatsen