EXCURSIE HONDERD SOORTENDAG: VAN KIKKERTJE TOT FRANJEPOOT, VAN BUIDELMUIZEN TOT EKSTERS!