ZEEVOGELTOCHTEN: DE KOP IS ERAF!


Na verschillende mooie najaarsexcursies waarvan we wat minder beeldmateriaal beschikbaar hadden (o.a. Biesbosch, Oostvaardersplassen, ringbaan Ooijse Graaf) hier weer eens een korte blog met vooral veel foto's. Heugelijke aanleiding is het feit dat we voor het eerst weer de zee op zijn gegaan en het Birdingholland.nl-zeevogelseizoen nu dus officieel is afgetrapt. Deze eerste tocht was er echter nog niet één van onszelf maar van Natuurfotoworkshop, waarbij ik (Martijn) mee mocht als gids en zodoende een voorproefje kon meemaken van onze eigen, reeds lang volgeboekte, afvaart van volgende week zondag. Om 7.30 uur stapten we aan boord van de Dageraad en togen over de Waddenzee richting het gat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Weinigen zullen dit eerste stuk zien als een noodzakelijk kwaad, maar toch eerder als een heerlijk voorafje. Ondanks dat je op de Waddenzee nog niet hoeft te rekenen op de zeevogels waar velen voor zullen zijn gekomen, is het er verre van saai. De enige echte wildernis van ons land biedt vele steltlopers, eenden en doortrekkende sterns de gelegenheid om op te vetten en op de zandplaten die we tijdens de vaart passeren krijg je dan ook een inkijkje in het zeer rijke vogelleven van dit unieke stukje Werelderfgoed. In het sfeervolle ochtendlicht konden we dan ook genieten van o.a. vele Eiders, Drieteenstrandlopers, Wulpen, Rosse Grutto's, Scholeksters, Steenlopers, Bonte Strandlopers, Visdieven, Grote- en Zwarte Sterns, alsmede de eerste Zeehonden en een groepje van vijf Bruinvissen, dat zich opmerkelijk dicht bij de de dijk ophield.


Trossen los!

Twee van de vijf Bruinvissen onder de dijk ten noorden van de Bantpolder.

Fata morgana

Gewone Zeehonden

Eiders en een klein stuk van de enorme groep Drieteenstrandlopers

Één van de weinige plekken waar ik mijn telescoop ook wel onbeheerd achter zou durven laten... ;-). Het huisje van de vogelwachters van Engelsmanplaat.

Nadat we de Waddenzee hadden overgestoken en de "drempel" naar de Noordzee met slechts een paar natte voeten hadden doorstaan zou het zeevogelgeweld in theorie en idealiter los moeten, maar al snel werd duidelijk dat het op dat vlak geen topdag was (en gezien het gebrek aan wind en de blauwe hemel boven ons was dat geen heel grote verrassing). Het werd dus een kwestie van ogen open houden, continu blijven voeren (en dat gebeurde, met veel dank aan de bemanning van de Dageraad!) en sprokkelen. Uiteindelijk ging dat sprokkelen ons nog best aardig af, hoewel er ook langere periodes waren dat er weinig tot niets gebeurde en we ons slecht konden laven aan de warme nazomerzon. Uiteindelijk voeren we aan het eind van de middag de Waddenzee weer op met een totaallijst die bestond uit onder andere Grote-, Middelste- en Kleine Jager, Jan-van-Gent, Pontische- en Geelpootmeeuw, Zeekoet (best veel, uiteindelijk), Alk, Zwarte Zee-eend en Noordse Stormvogel. Graag zouden we, zeker gezien het publiek dat bestond uit louter fotografen, wat meer en wat langere momenten van zeevogels achter de boot hebben gehad, maar je bent op dit soort dagen, meer dan met vogelen op land, nou eenmaal afhankelijk van de aanvoer, de omstandigheden en af en toe een portie geluk. Hieronder een impressie van de dag en laten we hopen dat dit slechts een voorzichtig begin was van wat een mooi seizoen op de Noordzee gaat worden!

Duikende onvolwassen Jan-van-Gent. Helaas deden dit soort momenten zich minder vaak voor dan we hoopten.