top of page

TWEE DAGEN FANATIEK MET VRIENDEN: RECORD EN KWALITEIT IN IDEALE MIX!

2 X PRIVÉ HONDERD SOORTENDAG, MAANDAG 22 EN WOENSDAG 24 MEI 2023


Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: ik verkeer in de zeer gezegende omstandigheid dat ik een grote groep vaste excursiedeelnemers heb. Gemiddeld is per excursie driekwart van de deelnemers als eens eerder mee geweest. Daar ben ik ontzettend blij mee en dankbaar voor, waarbij "nieuwe mensen" natuurlijk even welkom zijn; laat daar geen misverstand over bestaan! In de poule van vaste gasten zit natuurlijk nog wel een gradatie. Zo zijn er mensen die ik één of twee keer per jaar zie, anderen stappen vier of vijf keer per jaar in de minibus en dan is er de, wat ik in de liefdevolle betekenis van het woord noem, harde kern. Dat zijn mensen die ik inmiddels wel vrienden kan noemen, die met grote tot zeer grote regelmaat mee gaan, die elkaar ook inmiddels goed kennen en ook buiten het excursieprogramma om afspreken. Met een deel van deze groep ga ik volgende week bijvoorbeeld naar Helgoland, maar afgelopen maandag en woensdag stonden twee "privé-edities" van de Honderd Soortendag op het programma. De groep had zich in twee delen opgesplitst om de groepsgrootte wat te beperken en het zo wat compacter en kleinschaliger te houden.

Dat betekende voor mij dus twee (lange) dagen lekker fanatiek vogels kijken met twee heel leuke en gezellige groepjes op zoek naar een mix van kwantiteit en kwaliteit, zonder daarbij te rennen, te vliegen of te haasten (dat is nooit de bedoeling van vogels kijken).

De editie van maandag werd er eentje om niet snel te vergeten vanwege vooral de kwantiteit. Het weer was wat vreemd (een benauwde en warme ochtend en middag en een koude en winderige avond) maar dat weerhield ons er niet van om zo goed als niets aan algemene soorten te missen. De dag verliep ongelofelijk gesmeerd, de soorten die je verwachtte werkten zo goed als allemaal mee en dat resulteerde in een RECORD! Nog nooit zag ik tijdens een excursie in één dag meer soorten dan deze dag: 146! En dat terwijl we niet eens de nacht/avondvogels hebben meegenomen, we begonnen toen het al twee uur licht was en we toch nog wat rare missertjes als Staartmees en Steenloper moesten incasseren (maar dat gebeurt altijd wel als je maar één dag de tijd hebt). Ongelofelijk, toch?

Wat betreft de kwaliteit kwam het hoogtepunt aan het eind, toen de meeste mensen een unieke combinatie van steltlopers in de telescoop zag: een Bonapartes strandloper naast een Gestreepte strandloper! Ikzelf miste dit beeld omdat ik iets te rustig mijn telescoop aan het opzetten was en heel eigenwijs geen gebruik maakte van het aanbod om door één van de telescopen van andere aanwezige vogelaars te kijken. Precies op het moment dat ik mijn eigen klaar had gezet, vloog de hele groep op en bleek de Bonapartes (een Amerikaanse steltloper) vervolgens onvindbaar. Ach ja, shit happens ;-).

Bonapartes- (links), Gestreepte- (midden) en Kleine strandloper (Foto van ontdekker Arno ten Hoeve)

Naast de grote massa van de in meer of mindere mate "te verwachten" soorten zaten er op deze dag van de aantallen ook zeker leuke krenten in de weelderige pap: Wielewalen, Appelvinken, Fluiters, Zeearenden, Grauwe klauwieren, Kruisbekken, Zomertortels, Zwarte specht, Groene specht, Wespendief, Wilde zwanen, Brilduikers, Kraanvogels, Slangenarend, Paapje, Boomvalk, Reuzenstern (laat!), Geoorde futen, Casarca, Zwarte- en Witwangsterns, Noordse- en Rouwkwikstaart, Baardman, Steltkluten, Temmincks- Krombek- en Kleine strandlopers, Nachtegaal en Grote karekiet. Een schitterende en veelzijdige dag om niet snel te vergeten; ik zou niet weten hoe we ooit over dit aantal soorten zouden moeten geraken!

Een lekker late Reuzenstern

Kraanvogels. Er vloog één exemplaar met een gebroken poot bij (midden, links)

Groene specht

Noordse kwikstaart

(V)rouwkwikstaart

Wilde zwanen

Zomertortels

Witwangstern met vis (ik zie ze eigenlijk louter met kikkers!)

Maanwaterjuffers (zeldzaam!)

Zomertortel en Grote lijster

Woensdag was het een stuk koeler en leken de noordelijke stroming en lage temperaturen bij voorbaat ingrediënten voor een minder succesvolle dag. In aantallen leek dat misschien zo, maar dat kwam vooral door eigen keuzes voor kwaliteit boven een extra aantal "gewone" soorten. We skipten bijvoorbeeld het Zuidlaardermeer om meer tijd te hebben voor Lauwersmeer, waardoor we bijvoorbeeld geen Zwarte- en Witwangsterns, noch Geoorde futen zagen. Ondanks dat kwamen we uit op een nog steeds zeer respectabel en acceptabel aantal van 130 soorten, met daarbij wederom veel leuke en enkele verrassende soorten. En daarnaast het is toch frappant om te zien dat eenzelfde dag met min of meer dezelfde locaties (op Zuidlaardermeer na, dus) twee dagen later toch weer best wat andere soorten oplevert.

De toppers en onderscheidende soorten van deze dag waren twee zingende Draaihalzen (!), een groepje van DRIE Breedbekstrandlopers bij elkaar dat we op het Wad ontdekten (mijn persoonlijke hoogtepunt!), vier late Morinellen in het binnenland en een schitterende adulte Grauwe franjepoot, die ineens weer opdook!

DRIE Breedbekstrandlopers samen! Ze trokken ook als groepje op en riepen soms. Kicken!

Breedbekstrandlopers

Morinellen diep in het binnenland en eind mei; dat verwacht je niet!


Draaihals 1

Draaihals 2. De vogels trokken samen op en zongen beide; ongepaarde mannetjes??

Grauwe franjepoot!

Maar er was natuurlijk nog veel meer: prachtige Goudvinken, een show van een zingende Fluiter (kwam al zingend steeds dichterbij!), roffelende Kleine bonte specht en tegelijk een langs flappende Zwarte, Raven, Kemphanen, Kraanvogels, schitterende en flink veel Wielewalen, Zomertortels, Zeearend, Slangenarend (helaas kort en slecht), Paapje, Cetti's zanger, Kemphanen, Slechtvalk, Temmincks-, Kleine en Krombekstrandlopers en diverse andere steltlopers (die nu op hun mooist zijn!). Met het uitvallen van één deelneemster (met waarschijnlijk een spierverrekking na een misstap) en een achteraf gelukkig lachwekkende duikelpartij van een andere deelneemster na het fotograferen van een Groentje (vlinder) was het wel een dag met wat brokken, maar voor een ieder die er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf kwam, was het er tevens eentje om te herinneren!

Fluiter; kwam langzaam dichter naar het pad totdat 'ie uiteindelijk naast ons zat te zingen. Dat gebeurt eigenlijk nooit zo maar! Vogel bleek geringd, maar dit soort ringen is nauwelijks af te lezen.

Paartje Goudvink

Grauwe klauwier

Kemphaan

Wielewalen!

Steltkluut. Baggerfoto, maar het ging vooral om de Spaanse ring die de vogel draagt!

Kemphaan

Goudvink

Fluiter

Zeearend

Grauwe klauwier

Als je zin hebt om dit voorjaar nog eens een dagje fanatiek doch ontspannen te vogelen in het noorden des lands, er zijn voor de laatste twee Honderd soortendagen (door annuleringen) weer enkele vrije plekken!

218 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page