top of page

ROOFVOGELS, UILEN EN KWELDERS!

Als je wintervogelen in Noord-Nederland kernachtig zou moeten samenvatten, dan ben je met deze drie woorden een heel eind. Afgelopen weekend bewees dat maar weer eens. Ondanks het af en toe behoorlijk pittige weer, bevestigde Noord-Nederland de status van topbestemming voor een dagje buiten, zelfs tijdens omstandigheden die op het eerste (én tweede!) oog niet bepaald aantrekkelijk lijken.

Zaterdag was de tweede editie van de excursie "Roofvogels en uilen". De dag stond in het teken van regelmatige buien en een vrij lage temperatuur, maar tegelijk werden alle drie de uilensoorten die we wisten te vinden precies op het moment dat wij er waren in het zonnetje gezet!

Velduil. Zie waarom de Engelse naam van de soort Short-eared owl is.

Bosuil

Ransuil

Velduilen

Naast de uilen zagen we in eerste instantie 6 soorten roofvogels (Buizerd, Torenvalk, Havik, Bruine- en Blauwe kiekendief en Ruigpootbuizerd), met die laatste wederom als dagtopper, in ieder geval qua zeldzaamheid. En we zagen er zowaar zelfs twee!

Echter, toen we op het laatst nog kort stopten bij de spreeuwenwolk aan de zuidkant van het Lauwersmeer, zagen we zowel een Slechtvalk als een Sperwer die daar nog even een hapje kwamen halen. Hierdoor kwam de teller op 11 roofvogels en uilen, wat meer dan prima is. Natuurlijk zie je ze het liefst dichtbij, lang en goed, wat niet gold voor alle soorten, maar een kniesoor die daar op let ;-).

Ruigpootbuizerd, op de hielen gezeten door een Zwarte kraai

Nogmaals

Havik

Spreeuwen!

Qua bijvangsten was het iets minder dan de vorige editie. Door het weer waren we netto iets minder buiten en enkele soorten die "zouden hebben gekund" werkten minder goed tot niet mee. Wel wisten we de Zwarte ibis weer in beeld te krijgen en noteerden we o.a. Grote gele kwikstaart, Fraters, Zwarte zee-eend, Zeekoeten, Kuifmees, Vuurgoudhaan, Middelste zaagbek en Kleine zilverreiger.

Zwarte ibis met merkwaardig gezelschap ;-)

Kortom, een prima dag, maar dat zat er voor de maandag dan weer absoluut niet aan te komen. De voorspellingen voor de geplande Kweldertocht waren niets minder dan wanstaltig. De gehele dag regen, een steeds lager wordende temperatuur, aantrekkende wind en kans op gladheid: er zijn, zelfs bij ons, grenzen. Bij wijze van hoge uitzondering besloot ik zondagochtend dan ook om de excursie af te gelasten, dit tot opluchting en instemming van de meeste deelnemers (voor wie een nieuwe datum is gepland).

Echter, twee Zuid-Limburgse vogelaars waren op het moment van annulering reeds onderweg naar het (zeker voor hen) hoge noorden en hadden rondom de excursie twee hotelovernachtingen geboekt. Verplaatsen was dus geen optie en omdat het hotel ook niet meer te annuleren was, zou het voor hen wel een heel sneu verhaal worden.

Omdat ze ook nog eens geheel onbekend waren in Noord-Nederland, besloot ik hen aan te bieden om toch samen op stap te gaan. Ik zou ze in ieder geval de goede plekken kunnen laten zien, zodat ze de volgende dag bij beter weer nog eens zouden kunnen gaan. Alles wat we op vogels nog zouden kunnen meepikken, zou dan mooi meegenomen zijn.

Welnu, het werd eigenlijk nog een prima dag. Ja, het regende vrijwel de hele dag, maar niet zo zwaar als werd voorspeld. Ja, het was koud, maar we zorgden dat we regelmatig konden opdrogen en opwarmen. En ja, het begon wat te waaien, maar zeker niet zo hard dat het ondoenlijk was. Kortom, naast de verschillende mooie gebieden lukte het zowaar ook om enkele leuke soorten mee te pikken: IJseend (vrouwtje), Topper, Strandleeuwerik (50), Sneeuwgors (30), IJsgors (roepend overvliegend), Frater (ook alleen overvliegend), Oeverpiepers, Velduilen, Kleine zilverreigers, Dwergmeeuwen, een Koereiger, Paarse strandloper en Middelste zaagbek: geheel geen slecht resultaat voor een kille, grijze regendag!


Dwergmeeuw

Dwergmeeuw

Erg mooie, lichte Haas!


IJseend

Kleine zilverreiger

Koereiger

Sneeuwgorzen

Sneeuwgorzen

Een deel van de grote groep Strandleeuweriken!

Strandleeuweriken

Deze Velduil verbeeldt goed wat voor dag het buiten was...

Als je ook nog eens een Kweldertocht wilt meemaken (met kans op dé winterspecialiteiten van Noord-Nederland, soorten die in de rest van het land niet of nauwelijks te zien zijn): er zijn weer enkele plekken vrij op nieuwe data. Tevens zijn er nog enkele plekken vrij op het weekend KWELDERTOCHT XL.

324 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page