EXCURSIE ZEEAREND EN WINTERVOGELS LANGS DE RANDMEREN: Vijf soorten reigers, vijf Zeearenden!

Op de overgangsdag tussen de lente van vrijdag en de storm van zondag vond de tweede editie plaats van de excursie "Zeearend en wintervogels langs de Randmeren" en die overgang zagen we dan ook daadwerkelijk voor onze ogen voltrekken. Toen de excursie met twee volle minibusjes van start ging straalde de ochtendzon ons nog tegemoet, toen we afscheid namen druppelde het licht maar gestaag, wat de voorbode bleek van storm Ciara van de volgende dag. Pech dat we niet het stralende weer van vrijdag hadden, geluk dat zondag ons bespaard bleef, dus al met al heb je dan gemiddeld geen reden tot klagen ;-) En ook qua vogels was het zeer vermakelijk. Een eerste korte wandeling naar de Roggebotsluis leverde meteen al de nodige leuke dingen op. Vele GROTE ZILVERREIGERS, meerdere GROTE ZAAGBEKKEN, de eerste NONNETJES, een overvliegende PONTISCHE MEEUW en ook een KLEINE ZILVERREIGER, een aardig schaarse soort hier. Het volgende onderdeel was een heuse twitch! Zoals u weet kennen onze excursies altijd een hoge flexibiliteitsfactor. We hebben een basisprogramma, maar als er zich ergens op de route (of net daarbuiten) een soort ophoudt die om welke reden dan ook de moeite waard is (en vaak is die reden de zeldzaamheid), dan zullen we ter plekke het programma zo ombouwen dat we u die niet zullen onthouden. Zo leveren onze excursies altijd een gevarieerde soortenlijst op en proberen we onze dagen interessant te houden voor zowel beginners als mensen die al aardig wat soorten hebben gezien. Zo kwam het dat we het begrip "Randmeren" iets oprekten en we ons zowaar terugvonden op Urk! Daar werd gedurende de afgelopen dagen namelijk met enige regelmaat een KWAK waargenomen. Deze zeldzame reigersoort, die vanwege z'n heimelijke en nachtelijke activiteit in het Engels heel toepasselijk "Nachtreiger" wordt genoemd, zou u wellicht kunnen kennen van uw vakanties in Zuid-Europa, waar ze een stuk algemener zijn. In ons land komen er kleine en enigszins dubieuze populaties voor rond o.a. Artis en Blijdorp (en hoe wild ze wellicht ook mogen zijn, dat voelt toch niet echt lekker...), maar daarbuiten zijn ze behoorlijk schaars en moeilijk te vinden. Ook deze vogel maakte het ons aanvankelijk niet makkelijk, maar toen we 'm eigenlijk al hadden opgegeven en bezig waren met ons "bakje troost" (letterlijk, in dit geval), bleek 'ie toch ineens gevonden te zijn. Enkele minuten later stonden we zo dus tóch oog in oog met deze fijne soort en ook nog eens een bijna volwassen vogel. Erg leuk!

Derde kalenderjaar Kwak

Derde kalenderjaar Kwak

Voor velen was Kwak een nieuwe soort en dan ben je blij (toch, Matthew?)!!

Deze mooie en bekende vissershaven bracht ons verder nog waarnemingen van o.a. een IJSVOGEL, Grote zaagbekken, zeker twee Pontische meeuwen, honderden AALSCHOLVERS en een in Noorwegen geringde GROTE MANTELMEEUW.

Aalscholvers

Eerste winter (tweede kalenderjaar) Grote mantelmeeuw Zwart JR741 uit Noorwegen.

Forse man Pontische meeuw, derde kalenderjaar (tweede winter)

Het was inmiddels rond het middaguur toen we daadwerkelijk de eerste grote groepen eenden langs de Randmeren konden checken. Dit gebied is niet alleen prachtig, maar in de winter ook zeer vogelrijk en dus spannend. Het checken van alle aanwezige vogels hier kost wat tijd, kent een risico van Kuifeendmoeheid maar levert toch bijna altijd leuke waarnemingen op, is het niet in kwaliteit dan toch zeker in kwantiteit. De tocht zuidwaarts kende dan ook vele stops hoewel je de meeste keren natuurlijk gewoon meer van hetzelfde ziet, kwamen we toch op veel leuke, zij het niet meteen overdreven zeldzame soorten. De meeste opwinding werd nog veroorzaakt door een, door de afstand en de passiviteit van de vogel wat verwarrende, topper, die uiteindelijk op de foto's toch gewoon een TOPPER bleek, maar noemenswaardig waren ook KROONEENDEN, BRILDUIKERS, een MIDDELSTE ZAAGBEK, KLEINE ZWAAN, meerdere Pontische meeuwen, prachtige Grote zaagbekken en Nonnetjes, baltsende HAVIKEN, een langsknallende SPERWER, een ROODBORSTTAPUIT en enkele zandplaten vol vogels met onder andere vele WULPEN, KIVIETEN, PIJLSTAARTEN, WINTERTALINGEN, BERGEENDEN maar ook een BONTE STRANDLOPER en de eerste IJSLANDSE GRUTTO'S (lekker op tijd)!. De scherpe ogen van Lazar brachten ons zowaar nog de vijfde reigersoort van de dag: een ROERDOMP zat op fikse afstand en bewegingsloos in het riet (het was eerst de vraag of het überhaupt iets levends was ;-)) alvorens langzaam weg te wandelen in het riet en de ware identiteit dus prijs te geven.