top of page

WAT IS DE OVEREENKOMST TUSSEN ZEEARENDEN EN GIDSEN VAN BIRDINGHOLLAND.NL??

Antwoord: Ze leken alle(n) bij elkaar in de Oostvaardersplassen te zitten! De gidsen Pim Julsing, Joost Bouwmeester, Olaf Klaassen en ik (plus Josien Schenkels in de Biesbosch) zijn inmiddels begonnen met het "wegwerken" (dat klinkt nogal fabrieksmatig en machinaal, maar zo voelt het absoluut niet) van de vele mensen die voor, tijdens en vlak na de lockdowns cadeaubonnen hebben gekregen voor een halve dag vogels kijken. De eerste twaalf excursies zijn inmiddels achter de rug en er zullen de komende maanden nog vele volgen. Naast de "bonnenexcursies" ging ik ook nog een dag privé op pad in het gebied met Albert Marseille en zijn zus Justien, dus de Oostvaardersplassen voelen op dit moment een beetje als ons buitenhuis. Nu wil het toeval (doch toeval bestaat niet) dat letterlijk en figuurlijk één van de grootste vogelfenomenen van dit moment ook plaatsvindt in de Oostvaardersplassen. U zult het inmiddels hebben meegekregen en de titel van dit blog verraadt ook al wat, maar op de grote plas wordt het ene na het andere Nederlands record Zeearenden verbroken. Doordat Staatsbosbeheer heeft besloten om het waterpeil drastisch naar beneden te brengen om moerassoorten terug te krijgen, liggen de karpers in de plas voor het oprapen. Dit gedekte tafeltje trekt niet alleen bizarre aantallen Pontische meeuwen aan (350!), maar ook ongekende aantallen Zeearenden. Was je vogeldag, wat zeg ik, vogelweek, 15 jaar geleden volmaakt wanneer je één verre Zeearend in beeld wist te krijgen, tijdens één van de excursies afgelopen week zagen we er 15 (!!) bij elkaar. De dag erop ging Pim daar keihard overheen met 18 exemplaren en weer een dag later werden er 20 geteld, wat volgens mij op dit moment het maximum is. Krankzinnig en zeer spectaculair, ik kan het niet anders noemen! Het merendeel van de vogel betreft jonge vogels (eerste-, tweede en enkele derdejaars), aangevuld met één (het) paartje adulte vogels, dat vaak wat achteraf blijft zitten. Hieronder een hele zwik foto's van dit roofvogelfeest!Qua overige soorten was het wat schrapen. Mensen genieten altijd enorm van wandelen in hoge temperaturen en onder een blauwe hemel. Wij ook, natuurlijk, maar voor vogels kijken zijn dat verre van ideale omstandigheden. De activiteit slaat snel dood, luchttrilling en fel tegenlicht ontnemen grote delen van het zicht en de blauwe soep boven je hoofd slokt (roof)vogels in no time op (tegen een witte wolk valt een vogel veel meer/eerder op dan in het diepe blauw). De nazomer van afgelopen week was aan één kant een verademing, maar het zorgde wel voor een vrij magere vogelopbrengst. Hier een selectie plaatjes van mijn (Martijn) hand, met daaronder ook een verslag van de eerste excursies sinds de lockdown (in het kader van "Beter laat dan nooit" van Pim!)

Koereigers

Zwarte ruiters

Vos, met o.a. Lepelaars en Grote zilverreiger

Sperwer

Rietgors

Jonge spreeuw op paard

Boomvalk

Kleine zilverreigers met Kemphaan en Kluten

Beversporen!

Jonge Lepelaar

Ringslang

Vos, glurend op Grauwe ganzen

Verslag eerste OVP-excursies, 1 september

Het voelde weer als vertrouwd om zowel een ochtend- als een middaggroep een groepsexcursie in de uitgestrekte Oostvaardersplassen, onderdeel van nationaal park “Nieuw Land”, te mogen begeleiden. Bij de parkeerplaatsen langs de Knardijk te Lelystad was de lucht rijkelijk gevuld met laagvliegende Boerenzwaluwen en in mindere mate waren ook Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen aanwezig. Tijdens beide excursies zagen we zelfs nog nesten met jonge vogels. Tijdens de ochtendexcursie zagen we drie puberboerenzwaluwen op de nestrand zitten klaar om de wijde wereld in te trekken en tijdens de middagexcursie zagen we dat deze lange afstandstrekkers inderdaad het nest hadden verlaten en verderop door de oudervogels werden gevoerd.

Het is altijd een kunst om beide groepen met ongeveer evenveel bijzondere natuurervaringen te bedelen. Zo kregen beide groepen een Vos in beeld en liet de Zeearend het weer niet afweten. We zagen overvliegende vogels, maar ook vogels in een boomtop veraf en dichterbij. De ochtendgroep werd getrakteerd op twee juveniele Gekraagde roodstaarten op het wandelpad en de middaggroep viel met zijn neus in de boter. Terwijl ik aan het vertellen was dat in het Oostvaardersveld vaak Ringslangen liggen te zonnen op het pad zag ik een deelnemer in een boom wijzen: “daar zit een slang”. Vol ongeloof liep ik die kant op en zag op een ruime meter een Ringslang in een boom zitten. Iets wat ik nooit eerder had waargenomen. Dus toch een “boomslang”.

Ringslang

Vanuit een vogelkijkhut zagen beide groepen een Boomvalk, een roofvogelsoort die in het gebied een stuk zeldzamer is dit jaar dan de imposante Zeearend. Verder zag elke deelnemer wel de Bruine kiekendief, de meest algemene roofvogel in de Oostvaardersplassen en konden we verder Buizerd, Torenvalk en Sperwer bijschrijven.

We zagen tevens vanuit kijkhut De Zeearend vele honderden Kemphanen die op hun trek naar het zuiden de Oostvaardersplassen gebruiken als groot wegrestaurant. De ruim 150 Lepelaars waren ook indrukwekkend om te zien. Zeker toen de hele groep op de wieken ging omdat er weer een Zeearend overheen vloog.

Verder zagen we legio Grote zilverreigers en een enkele Kleine zilverreiger. Een enkele deelnemer kon de Bonte vliegenvanger nog in de telescoop bekijken en ook enkele deelnemers hadden het geluk om bij de parkeerplaatsen een Raaf te zien (en horen)!

Zeearend


134 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page