WAT IS DE OVEREENKOMST TUSSEN ZEEARENDEN EN GIDSEN VAN BIRDINGHOLLAND.NL??

Antwoord: Ze leken alle(n) bij elkaar in de Oostvaardersplassen te zitten! De gidsen Pim Julsing, Joost Bouwmeester, Olaf Klaassen en ik (plus Josien Schenkels in de Biesbosch) zijn inmiddels begonnen met het "wegwerken" (dat klinkt nogal fabrieksmatig en machinaal, maar zo voelt het absoluut niet) van de vele mensen die voor, tijdens en vlak na de lockdowns cadeaubonnen hebben gekregen voor een halve dag vogels kijken. De eerste twaalf excursies zijn inmiddels achter de rug en er zullen de komende maanden nog vele volgen. Naast de "bonnenexcursies" ging ik ook nog een dag privé op pad in het gebied met Albert Marseille en zijn zus Justien, dus de Oostvaardersplassen voelen op dit moment een beetje als ons buitenhuis. Nu wil het toeval (doch toeval bestaat niet) dat letterlijk en figuurlijk één van de grootste vogelfenomenen van dit moment ook plaatsvindt in de Oostvaardersplassen. U zult het inmiddels hebben meegekregen en de titel van dit blog verraadt ook al wat, maar op de grote plas wordt het ene na het andere Nederlands record Zeearenden verbroken. Doordat Staatsbosbeheer heeft besloten om het waterpeil drastisch naar beneden te brengen om moerassoorten terug te krijgen, liggen de karpers in de plas voor het oprapen. Dit gedekte tafeltje trekt niet alleen bizarre aantallen Pontische meeuwen aan (350!), maar ook ongekende aantallen Zeearenden. Was je vogeldag, wat zeg ik, vogelweek, 15 jaar geleden volmaakt wanneer je één verre Zeearend in beeld wist te krijgen, tijdens één van de excursies afgelopen week zagen we er 15 (!!) bij elkaar. De dag erop ging Pim daar keihard overheen met 18 exemplaren en weer een dag later werden er 20 geteld, wat volgens mij op dit moment het maximum is. Krankzinnig en zeer spectaculair, ik kan het niet anders noemen! Het merendeel van de vogel betreft jonge vogels (eerste-, tweede en enkele derdejaars), aangevuld met één (het) paartje adulte vogels, dat vaak wat achteraf blijft zitten. Hieronder een hele zwik foto's van dit roofvogelfeest!