top of page

VOGELWEEKEND: Te land, ter zee en...in de zon!

Vogels kijken bij een staalblauwe lucht in het najaar. Het klinkt als een ideale combinatie, maar blijkt het toch vaak niet te zijn. Ik heb er al eens eerder over uitgeweid en verteld dat de beste vogeldagen meestal toch enige turbulentie in het weer nodig hebben. Deze stelling werd zowel enigszins ontkracht (zaterdag) als flink onderstreept (zondag) tijdens ons jaarlijkse najaarsvogelweekend met zeevogeltocht. Ik blijf derhalve nog steeds beschikbaar voor de post van voorzitter van de "Bond tegen oostenwind in het najaar". Deze functie zou ik overigens louter bekleden in mijn rol als vogelaar en organisator van vogelexcursies, als mens en zonliefhebber ben ik uiteraard een andere mening toegedaan ;-) Afijn, we moesten het ermee doen en vervelend was het uiteraard verre van. De eerste dag van het weekend brachten we met de groep door in en rond nationaal park Lauwersmeer, één van dé plekken waar je het najaar optimaal kunt beleven en een gebied dat door z'n afwisseling altijd goed is voor mooie en soortenrijke excursies. Onder het genot van de aangename najaarszon was het heerlijk toeven en vogelden we toch best een aardige lijst bij elkaar met een mix van kwaliteit en kwantiteit (88 soorten in totaal!).

De zaterdag startte op een van de mooiste hoeken van het gebied, het wad en de kwelders bij de Westpolder. Vanwege het opkomende water was er erg veel te zien en met een kraakhelder zicht op Schiermonnikoog genoten we o.a. van de vele steltlopers, eenden, Lepelaars, Grote Zilverreigers, enkele Kneuen en Tapuiten, een overvliegende Havik (die daarvoor flink wat onrust had gestookt op het wad) en een altijd prachtige IJsvogel.

Lepelaars
Man IJsvogel
Tapuit
Havik
Pijlstaart
Lepelaars

De volgende stop was er een die we nog niet eerder tijdens een excursie hadden gemaakt en voor vele deelnemers in ieder geval een nieuw dorp opleverde. Bij het welluidende plaatsje Kleine Huisjes waren namelijk enkele akkers onder water gezet (op z'n Noord-Hollands, laten we maar zeggen) en dat levert vrijwel gegarandeerd leuke soorten op. Zo ook nu, want al heel snel kregen we een prachtige juveniele Gestreepte strandloper in beeld. Ondanks dat de vogel al snel wat naar achteren vloog, was het toch een erg fijne waarneming. Zo zie je ze nooit, zo zie je de soort twee weekenden achter elkaar!

Gestreepte strandloper met Watersnippen (Foto: Frans Broekhof)
Gestreepte strandloper

Naast deze zeldzame (waarschijnlijk) Siberische dwaalgast was er nog meer te beleven. Krombekstrandloper, Kleine strandloper, Goudplevier, Kemphaan, Watersnip, Groenpootruiter, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Grutto: allemaal soorten die op de veldjes te vinden waren. Onder het genot van koffie en Knol's notenkoek (we waren per slot van rekening diep in Groningen ;-)) was het goed vol te houden in het pittoreske Kleine Huisjes! Toen we waren uitgekeken was het de hoogste tijd om terug te gaan naar het Lauwersmeer. Een bezoek aan het Jaap Deensgat mag uiteraard niet ontbreken en leverde ook weer het nodige op. Helaas beleven de Baardmannen roepen van onder uit het riet en kregen we die niet in beeld (het waaide wellicht net iets te hard), maar we zagen wel o.a. 80+ Casarca's, een jagende juveniele en een rustende adulte Slechtvalk, Gele kwikstaarten en een verre Zeearend.

De lunch werd genoten in de haven van Lauwersoog, waar het op vogelgebied relatief rustig was (op een Eider en groepen Steenlopers en Tureluurs na). De middag vorderde gestaag en aangezien we voor de Ezumakeeg wilden wachten tot het licht optimaal zou zijn, was de volgende stop de wandeling naar De Pomp. De camping was vol met kampeerders maar leeg wat betreft vogels (dankzij de oostenwind), maar de wandeling naar de uitkijkheuvel compenseerde deze leegte meer dan behoorlijk! We zagen o.a. een overvliegende juveniele Boomvalk, twee IJsvogels, twee juveniele en een adulte Zeearend en als klap op de vuurpijl een zonnende en poetsende juveniele Roerdomp!

Roerdomp; we hebben de vogel gedurende de 20 minuten dat we er waren non-stop kunnen bekijken!
De twee jonge Zeearenden van het Lauwersmeerpaartje. Er schijnt ook een oefennest gebouwd te zijn door twee onvolwassen vogels, een teken dat er misschien binnenkort twee paartjes gaan broeden!
Krakeenden
Dodaarsjes
Roerdomp
Juveniele Boomvalk (Foto: Tanja de Leeuw)
Krakeenden

Na dit sublieme vogelmoment stond er nog één locatie open: de Ezumakeeg. Echter, in de loop van de middag was de wind flink aangetrokken. Bij de Pomp konden we daar nog prima bij vogelen gezien de relatieve luwte daar, maar in de Ezumakeeg stonden we vol tegen de oostenwind in te loeren. Dat maakte vogelen daar niet alleen lastig, maar daarnaast ook best onprettig en frustrerend. We hebben het daar dus maar kort gehouden, maar konden nog wel o.a. Kemphanen, Krombekstrandlopers, Kleine Strandlopers, Kluten en een Sperwer onderscheiden.

Ondanks dit wat jammerlijke einde konden we, ondanks de blauwe luchten en de oostenwind, terugkijken op een prima en erg gezellige vogeldag, die voor de mensen die ik terug mocht brengen naar het hotel nog een bonus opleverde in de vorm van zeven Ransuilen!

Ransuil
Ransuil

Zondag zou in het teken hebben moeten staan van de feestelijke aftrap van het zeevogelseizoen. Het werd echter slechts feestelijk in de zin dat het een gezellige dag bijpraten, bijbruinen en nazomeren werd aan boord van de Dageraad. De aanwezigen werden daarbij nauwelijks hinderlijk afgeleid door vogels, want de dagenlange, stevige oostenwind bleek de zee flink leeg geveegd te hebben. Ondanks enthousiast chummen en onophoudelijk speuren konden we er niet meer uithalen dan Jan-van-genten, Roodkeelduikers, Zwarte zee-eenden, Pontische meeuwen, Zeekoeten, enkele Bruinvissen en nog wat van de "gebruikelijke" zeesoorten. Teleurstellend, dus, maar laten we hopen dat wat we deze dag niet hebben gekregen er een volgende tocht bij krijgen... Hieronder toch nog een impressie van dat wat we wel zagen. P.S.: Is de post van voorzitter van de "Bond tegen oostenwind" toevallig nog vacant??

Jan-van-Gent
Zeekoet
Eerstejaars Pontische meeuw
Zeehonden
Een vlucht Jan-van-Genten van diverse leeftijden
Tweedejaars Visdief
Pontische meeuw (1KJ)
De eerste groepen Rotganzen kwamen uit Siberië alweer in ons land aan. Het najaar is nu echt begonnen!
Jan-van-Gent
Jan-van-Gent
Grote stern
In Duitsland geringde eerstejaars Kleine Mantelmeeuw
Zeekoet
Derde kalenderjaar Pontische meeuw
Tweedejaars Jan-van-Gent
Graspieper. De vogel landde uitgeput aan boord. Dergelijke taferelen zien we jaarlijks als even indrukwekkende als pijnlijke bijvangst. Naast Graspieper werden ook Oeverpieper, Tapuit, Roodborst, Kramsvogel en Spreeuw.

Grote stern
Zeehond
Pontische meeuw
Mooie, donkere Kleine mantelmeeuw

148 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Franz Widmann
Franz Widmann
Sep 23, 2020

Je vergeet de bruinvissen ;-)

In ieder geval zondag goed kunnen oefenen op Ponten...

Like
bottom of page