Vitamine D + vitamine V = Topdag rond de Afsluitdijk!

Wij proberen de gasten die deelnemen aan een Birdingholland.nl-excursie natuurlijk zo veel mogelijk te geven waarvoor men gekomen is en in praktijk te brengen wat er in de