top of page

TWEE HONDERD SOORTENDAGEN: DEZELFDE MAAR TOCH NET EVEN ANDERS

Afgelopen vrijdag en zondag stonden uitvoering 2 en 3 van de najaarsedities van onze populaire Honderd soortendagen op het programma. Beide dagen volgden ongeveer dezelfde route, vonden plaats bij een graadje of 29 en onder een strakblauwe hemel en waren beide volgeboekt. Kortom: de randvoorwaarden waren exact gelijk. Toch was het best toevallig dat beide dagen op hetzelfde aantal (door minimaal twee personen uit de groep waargenomen) soorten uitkwamen: 112, wat prima is voor een tropische dag in september!


Er zaten desalniettemin best wat verschillen in de twee soortenlijsten. Een rode draad was dat we, zeker in vergelijking met het voorjaar, vooral veel zangvogels misten. Deze zijn óf al vertrokken, óf laten zich in deze tijd van het jaar nauwelijks meer horen en zijn daardoor een heel stuk lastiger te vinden. Maar zelfs zonder de zang haalden we ons doel dus relatief gemakkelijk. Dat geeft alleen maar aan wat een groot potentieel aan soorten het noorden van het land in de goede tijden (maar ook daarbuiten) herbergt!


Hier voor de verandering eens geen klassiek verslag, maar een vergelijk van de twee dagen aan de hand van de soortenlijsten. Wat waren de overeenkomsten en verschillen, met bij de waarnemingen die het verdienen wat extra woorden of een foto.


Soorten waargenomen op zowel vrijdag 8 als zondag 10 september:

 1. Knobbelzwaan

 2. Grauwe gans

 3. Brandgans

 4. Bergeend

 5. Casarca

 6. Wilde eend

 7. Krakeend

 8. Slobeend

 9. Smient

 10. Wintertaling

 11. Kuifeend

 12. Fuut

 13. Aalscholver

 14. Grote zilverreiger

 15. Blauwe reiger

 16. Ooievaar

 17. Lepelaar

 18. Zeearend - Op vrijdag een ver langsvliegend juveniel exemplaar, op zondag een adult en een juveniel die zich lang en mooi, zittend met de poten in een ven, lieten zien.

Zeearenden (foto van zondag)

19. Slangenarend - Drie exemplaren op vrijdag (die veel riepen en met elkaar in de slag waren), twee op zondag.

Slangenarend (foto's van vrijdag)


Twee Slangenarenden


Dit kan alleen op het Fochteloërveen: rechts een Slangenarend met slang, linksboven twee Kraanvogels!

20. Bruine kiekendief

21. Buizerd

22. Sperwer

23. Torenvalk

24. Boomvalk - Op beide dagen een jagende juveniel, op vrijdag in het Lauwersmeer, op zondag in het Fochteloërveen.

Boomvalk van vrijdag in het Fochteloërveen

25. Waterhoen

26. Meerkoet

27. Kraanvogel - 2+4 op vrijdag, maar een groep van 40+ op zondag. Deze groep zweefde eerst langdurig op thermiek en was vervolgens mooi te zien vanuit "De Zeven".

Kraanvogels (zondag)

Adult en twee juveniele Kraanvogels

28. Scholekster

29. Kluut

30. Bontbekplevier

31. Zilverplevier

32. Goudplevier

33. Kievit

34. Kemphaan

35. Steenloper

36. Bonte strandloper

37. Krombekstrandloper

Juveniele Krombekstrandloper (foto van zondag)

38. Gestreepte strandloper - Een juveniele vogel, op vrijdag ver weg, op zondag geweldig mooi dichtbij!

Juveniele Gestreepte strandloper!

39. Temmincks strandloper - Erg leuke soort die beide groepen mooi ten deel viel!

Temmincks strandlopers (foto van vrijdag)

Temmincks strandloper (Foto van zondag)

40. Kleine strandloper

Kleine strandloper (foto van zondag)

41. Bosruiter

Bosruiter (foto van vrijdag)

42. Witgat

43. Oeverloper

44. Tureluur

45. Zwarte ruiter

46. Groenpootruiter

47. Grutto

48. Rosse grutto

49. Wulp

50. Watersnip

Watersnip en Bosruiter (foto van vrijdag)

51. Grauwe franjepoot - Twee juveniele vogels waren op beide dagen te zien in de Ezumakeeg.

Grauwe franjepoten (foto van vrijdag)

52. Kokmeeuw

53. Stormmeeuw

54. Zilvermeeuw

55. Grote mantelmeeuw

56. Kleine mantelmeeuw

57. Grote stern

58. Visdief

59. Reuzenstern - Enkele vogels op beide dagen; een prachtige soort! 60. Holenduif

61. Houtduif

62. Turkse tortel

63. Zwarte specht - Alleen kort gehoord op vrijdag, waanzinnig gezien op zondag. Toen twee vogels die ook nog eens zeer vocaal waren. Alles behalve makkelijk om te zien te krijgen in de (na)zomer!

Man zwarte specht

Vrouw Zwarte specht

kiekeboe!

64. Grote bonte specht

65. Veldleeuwerik

66. Boomleeuwerik

67. Boerenzwaluw

68. Huiszwaluw

69. Graspieper

70. Witte kwikstaart

71. Gele kwikstaart

72. Winterkoning

73. Roodborst

74. Roodborsttapuit

75. Grote lijster

76. Merel

77. Tapuit

78. Tjiftjaf

79. Goudhaan

80. Koolmees

81. Pimpelmees

82. Glanskop

83. Staartmees

84. Baardman

85. Boomkruiper

86. Boomklever

87. Ekster

88. Gaai

89. Kauw

90. Roek

91. Zwarte kraai

92. Spreeuw

93. Huismus

94. Vink

95. Kneu

96. Putter

97. Sijs

98. Rietgors

99. Geelgors


Soorten alleen waargenomen op vrijdag:

100. Roodhalsgans - Altijd een beetje dubieus, zo'n vroeg exemplaar. Liep tussen de Brandganzen en ik vond op mijn foto's geen ring, dus voorlopig gewoon telbaar en mooi bovendien!

Roodhalsgans

101. Eider

102. Visarend - Overtrekkend exemplaar boven het Fochteloërveen!

Visarend

103. Slechtvalk - Juveniele vogel in de Keeg

104. Waterral - Op twee locaties roepend

105. Kanoet

106. Regenwulp

107. Pontische meeuw - Adulte vogel voor de brug in Zoutkamp

108. Fitis

109. Vuurgoudhaan

110. Kuifmees

Kuifmees

111. Matkop

112. Zwarte mees


Soorten alleen waargenomen op zondag 100. Pijlstaart

101. Tafeleend

102. Dodaars

103. Havik

104. Porseleinhoen - Op de tenen en op een bankje staand net over het riet te zien, rondscharrelend in het Roodkeelplasje in het Lauwersmeergebied. Leuk!

Porseleinhoen. Net te ver weg, net te lastig en net te veel luchttrilling voor een echt leuke foto. Dit is in ieder geval een bewijsje van een verre van alledaagse soort!

105. Kleine plevier

106. Morinelplevier - Roepend overvliegend boven het Fochteloërveen!

107. Velduil - Twee rustende vogels vanaf de Waddendijk.

Twee Velduilen!

108. Groene specht - Roepend

109. Boompieper

110. Zwartkop

111. Kleine karekiet

112. Kruisbek - Roepend overvliegend in het Fochteloërveen.

In de categorie "Overig" hadden we op vrijdag nog twee leuke vlinders, beide op de Kale Duinen: een late Kommavlinder en twee Bruine vuurvlinders! Bij mijn weten wordt die laatste soort hier niet gek vaak gezien en het was slechts de tweede keer ooit dat ik ze zelf tegenkwam. Kommavlinder is een zeldzame soort die hier wel bekend was, maar was voor mij ook nog maar mijn derde ooit. Voor de meeste deelnemers waren beide soorten nieuw!

bruine vuurvlinder

Kommavlinder

Op zondag vonden we, ondanks de hitte, toch nog een Boomkikker tijdens een koffiestop in het Fochteloërveen. We hoorden ze echter op veel meer plaatsen; ze blijken inmiddel aardig talrijk!

Boomkikker

Tenslotte viel er op zondag op de kilometerteller van de minibus nog een mooi moment voor cijferfetisjisten te noteren:

Aanstaande zaterdag is er nog een laatste editie van deze zelfde excursie, daarna gaan we ons opmaken voor o.a. de zeevogeltochten. Voor de afvaarten van zondag 17 september en vrijdag 29 september zijn nog wat plekken vrij, dus mocht je een dagje mee willen op zeevogels te zien en te fotograferen: www.birdingholland.nl/zeevogeltochten

264 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page