PRIVÉ-EXCURSIE WADDENKUST: Zo komen we het najaar wel door!

Zoals het nu lijkt zullen we de komende weken even niet met groepen op pad kunnen. Het lijkt me verstandig me verre te houden van het geven van een mening omtrent de huidige maatregelen, want aan 16.999.999 virologen heeft ons land meer dan genoeg. Laat ik het dan als volgt formuleren: Als ik zie dat op sommige plekken 30 mensen binnen bij elkaar mogen komen, terwijl buiten de groep niet groter mag zijn dan 4, dan lijkt het me dat er ergens de woorden "binnen" en "buiten" door elkaar gehaald lijken te worden. Afijn, we schikken ons in ons lot en zijn nu noodgedwongen aangewezen op privétripjes. En dat klinkt alsof we dat met tegenzin doen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat stiekem misschien nog wel leuker is dan het groepswerk. De persoonlijke aandacht, het programma dat afgesteld kan worden op de vragen en wensen van de (maximaal drie) gasten, de flexibiliteit die je hebt om de route en de dagindeling aan te passen, de extra tijd die je op plekken kunt nemen wanneer de gasten daar om vragen of de situatie daar om schreeuwt: het is allemaal ontzettend leuk en fijn. En daarbij komt ook dat de gasten van Birdingholland.nl eigenlijk zonder uitzondering heel sympathieke en gezellige mensen zijn, met wie het ongelofelijk leuk vogels kijken is. Dit laatste geldt overigens ook voor onze groepen; zowel de overige gidsen als ik genieten zo goed als altijd van alle excursies die we mogen geven, en dat komt lang niet alleen door de gebieden waar we mogen zijn en de vogels die we zien! Tijdens de eerste coronagolf had ik al het genoegen een dag in het Zuidlaardermeer te mogen fietsen met Kenny en Ilona. Deze eerste privé-excursie beviel klaarblijkelijk zo goed (het was dan ook een heel mooie dag destijds) dat ze donderdag terug zijn gekomen voor een tweede trip. Ditmaal kozen we voor de Waddenkust (tussen Holwerd en Lauwersmeer), waar we op zoek zouden gaan naar de recent aangekomen wintergasten en hoopten op een mooi staartje najaarstrek. We ontmoetten elkaar op de befaamde pier van Holwerd en daar was het al vrijwel meteen raak met een nieuwe soort voor hen beiden: Kenny zelf wees ons op twee kleine valken die vanaf de Waddenzee leken te komen en in hard tegenlicht achter de pier langs jakkerden. Het bleken zowaar twee SMELLEKENS te zijn, een ware najaarsspecialiteit en een soort die tijdens excursies even gewild als lastig is gebleken. Een prachtige start die in schril contrast staat met onderstaand bewijsmateriaal. Er zal vanwege het tegenlicht en de korte duur van de waarneming echter even niet meer in ;-)

Juveniel Smelleken, de kleinste roofvogel van Europa en net terug uit noordelijke broedgebieden. De soort verdient een betere foto ;-)

Naast deze toch wel (zij het bescheiden) "hoofdprijs" was het ook verder leuk vogelen op deze landtong in de Waddenzee, met vele OEVERPIEPERS, enkele BLAUWE KIEKENDIEVEN, een late TAPUIT, meerdere KANOETEN en enorm veel "normale" soorten als ROTGANZEN, BERGEENDEN, WULPEN, TURELUURS, BONTE STRANDLOPERS etc.

Tapuit. Het zal een van de laatste zijn van 2020.
Kanoet
Blauwe kiekendief

Voor we al vogelend richting het Lauwersmeergebied gingen, besloten we eerst nog een kort rondje te maken door de buitendijkse polders ten westen van Holwerd. Hier stikt het altijd van de vogels en ook ditmaal was het genieten van vele duizenden ganzen, eenden, grote groepen WULPEN en KIEVITEN, enkele Blauwe kiekendieven, een SPERWER, een late GROENPOOTRUITER en vele, vele duizenden (tienduizenden?) GOUDPLEVIEREN. Bovendien zaten er twee KLEINE ZWANEN op een akker meteen buiten Holwerd. Het weerzien met deze prachtige soort in het najaar bezorgt me altijd een mix van vreugde en treurnis, dat laatste omdat je je realiseert hoe zeldzaam ze aan het worden zijn (de wereldpopulatie wordt geschat op slechts 15.000 exemplaren) en hoe moeilijk ze het in de broedgebieden in de Baltische staten en Rusland hebben. Ook dit paartje had weer geen jongen bij zich; een veeg teken...

Kleine zwaan; subtiele schoonheid!

Paartje Kleine zwanen
Een fractie van de duizelingwekkende aantallen Goudplevieren in het gebied.
Goudplevieren
Torenvalk; zocht wat luwte toen de wind eenmaal wat was aangetrokken.
Juveniele Kievit; wat een kleurenpracht!
Groenpootruiter