top of page

NAARDERMEEREXCURSIES: VAN REIGERS EN RALLEN

Voor het tweede jaar op rij stond eind mei de Naardermeer wandelexcursie op het programma. Om 8.30 ging gids Pim op pad met een volle groep. Al bij de parkeerplaats in Naarden zaten enkele Goudvinken, vooral het zalmroze gekleurde mannetje liet zich fraai bekijken. We wandelden eerst over een plankenpad door een broekbos, we hoorden legio Zwartkoppen en al eerder zagen we op een weiland een familie Roodborsttapuit. Toen we het moerasbos verlieten stonden we oog in oog met één van de doelsoorten van vandaag: een fraaie adulte Purperreiger. De meeste Purperreigers staan het liefst goed verstopt in een rietkraag en laten zich alleen tijdens de vlucht bewonderen, maar dit exemplaar wandelde gewoon een stuk voor ons uit over het wandelpad.

Purperreiger op het pad

We kwamen wederom over een plankenpad naar een vogelkijkhut, we zagen een Grote bonte specht haar jongen voeren bij een nesthol in een boom. Langs het pad zagen we een klein vleesetend plantje; Ronde zonnedauw. Ook was het nabijgelegen veld wit gekleurd van het fraaie Veenpluis.

Veenpluis

Het was inmiddels tijd voor een kop koffie en thee met de onmisbare stroopwafel. Op de achtergrond zang van Rietgors, Rietzanger & Kleine karekiet. We betraden nu de Bovenmeent alwaar we bij een vogelkijkscherm wederom Purperreigers zagen overvliegen. Ook liet de Blauwborst zich goed zien. Iets verderop zagen we langs een slikrand een normaliter teruggetrokken moerasbewoner wandelen, een Waterral, samen met drie zwarte pulletjes. Voor sommigen de soort van de dag!

Waterral met pul

Buitenom liepen we terug richting de Verlengde Fortlaan. We kwamen langs een broedkolonie Oeverzwaluwen en veel nestelende Huiszwaluwen. Boven het gebied foerageerden honderden Gierzwaluwen en vanzelfsprekend waren ook de Boerenzwaluwen van de partij.

We zagen tevens Bruine kiekendief, Havik, Boomvalk, Buizerd (met muis in de klauwen) en Torenvalk. We reden vervolgens naar “De Machine”, een stoomgemaal uit 1883. Hier kwamen we Annie Mostert tegen, een levend monument en dat schrijf ik met alle respect, van 94 jaar oud. Meer dan zeventig jaar geleden kwam ze in De Machine wonen omdat haar toenmalige echtgenoot hier woonde met zijn ouders. Zeer bijzonder om deze krachtige vrouw te horen vertellen dat ze hier bij het Naardermeer als 8-jarig meisje Jac.P.Thijsse, de oprichter van Natuurmonumenten, heeft ontmoet. Het Naardermeer was de eerste aankoop van Natuurmonumenten.


De middaggroep was eerder een privé-excursie met twee deelnemers. De wind was flink toegenomen, maar met drie paar scherpe ogen konden we toch heel wat leuke vogelsoorten bijschrijven. Ook de Waterral liet zich wederom zien met één van zijn pullen en soms vloog er een Purperreiger over. Erg leuk was een groep van vijf Casarca’s en een Kleine plevier. Ook liep er over het plankenpad in het broekbos een vos, een zeldzaamheid in dit gebied.

Met één van de deelnemers bracht ik nog een bezoek aan de broedkolonie Purperreigers in het Naardermeer. Ondanks de stevige wind wisten we nog diverse Purperreigers te lokaliseren.

Tijdens de ochtend en middag in het Naardermeer konden we de volgende 76 vogelsoorten noteren:

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Grote Canadese gans, Nijlgans, Bergeend, Casarca, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Fuut, Ooievaar, Lepelaar, Blauwe reiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, Havik, Buizerd, Waterral, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Kleine plevier, Tureluur, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Stormmeeuw, Visdief, Houtduif, Stadsduif, Holenduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Torenvalk, Boomvalk, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Grasmus, Winterkoning, Boomklever, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Grauwe vliegenvanger, Roodborst, Blauwborst, Bonte vliegenvanger, Roodborsttapuit, Huismus, Heggenmus, Witte kwikstaart, Graspieper, Vink, Goudvink, Groenling, Putter en Rietgors.

Purperreiger

De ochtendgroep

Buizerd met muis


121 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page