top of page

HONDERD SOORTENDAG: STIJGENDE LIJN!

MINIBUSEXCURSIE, ZONDAG 5 MEI 2024


Na een koel en nat voorjaar was het te verwachten dat bij de eerste periode van warmer en stabieler weer "de poorten open zouden gaan" wat betreft de voorjaarstrek. En dat bleek ook tijdens de tweede editie van de voorjaarsreeks Honderd soortendagen, die een een duidelijk stijgende lijn in aantal soorten liet zien. Ondanks een regenachtige eerste twee uur en het feit dat juist vandaag de temperatuur relatief laag bleef, kwam de totaallijst uit op een prachtige 122 soorten!

Het bos begon dus koel en nat en dat had ook z'n weerslag op wat we konden doen en de activiteit bij de bossoorten. Toch zagen we mooie een voor velen lang niet alledaagse soorten als Goud- en Appelvink, Goudhaan en Vuurgoudhaan, Boom- en Veldleeuwerik, Geelgors, Bonte vliegenvanger en als hoogtepunt een roepende en opvliegende Zwarte specht.

Een rondje minibusvogelen leverde een paar Kraanvogels met jong op. Ze waren natgeregend, maar oogden verder ontspannen en om dat zo te houden hielden we het kort en bleven we natuurlijk allemaal in het busje zitten. Enkele minuten konden we zo genieten van de vogels die rustig aan het foerageren waren en zich af en toe even droog schudden, aangezien de regen inmiddels was gestopt.

Omdat ook de zon langzaam door de bewolking heen probeerde te prikken, leek het een goed moment op te proberen wat roofvogels op de lijst te krijgen. Dat lukte aardig, maar de meeste soorten bleven wel erg ver weg. Boomvalken, Zeearend, Bruine kiekendieven en de eerste Slangenarend van dit jaar waren te zien, maar voor foto's was het allemaal (nog) net te ver weg. Ook o.a. Koekoek, Sprinkhaanzanger, Kuifmees en Fluiter prijkten na het verlaten van deze stop op de lijst.

Slangenarend. Echt waar.
Kraanvogels
Koekoek

Tijdens het "plassen in Assen" (de sanitaire stop bij een bekend hotel) vloog er zo maar een Purperreiger over de parkeerplaats. Dat zijn van die leuke verrassingen waar je er tijdens een lange dag vogels kijken altijd wel een paar van hebt!

In de Onlanden was het vooral een feest met de Witwangsterns. De vogels lijken zich definitief te hebben opgesplitst in exemplaren met voorkeur voor het Zuidlaardermeergebied en vogels die de Onlanden prefereren. We zagen hier zeker 10 vogels rondvliegen. Ik hoop dat ze ook een geschikte broedlocatie weten te vinden, wat met het hoge water een stuk lastiger is. Er werd in ieder geval flink gebaltst; een hoopvol teken!

Witwangstern; de/een specialiteit van het noorden!
Witwangstern
Witwangstern

Een soort waar "zuidelijke" vogelaars vast niet van opkijken, maar die hier als een trofee wordt gezien is Zwartkopmeeuw. We hadden het geluk er eentje overvliegend te zien en dat terwijl hij niet eens z'n kenmerkende roep liet horen (toch altijd dé manier om de soort op te pikken). Ook Geoorde fuut, Blauwborst, Roerdomp en Snor konden worden genoteerd en een slanke kiekendief moesten we door de afstand helaas ongedetermineerd laten...

Zwartkopmeeuw
Blauwborst

In Lauwersmeer besloten we wegens tijdgebrek alleen de Friese kant te bezoeken. Een wenssoort van meerdere deelnemers was Wielewaal en daarmee startten we dan ook. Het was al snel raak met meerdere zingende vogels, maar om ze in beeld te krijgen was, zoals gebruikelijk, weer een heel ander verhaal. Het lukte de meeste uiteindelijk, alleen had iedereen op een andere plek z'n eigen, korte zichtwaarneming. Het is een leuke uitdaging, deze soort!

In en rond de Ezumakeeg werd het uiteindelijk pas echt zonnig en konden we nog een flinke sprong maken met de aantallen. Allerhande steltlopers werkten zich de lijst op, waaronder vele Bosruiters, Kemphanen en on-Nederlandse aantallen Steltkluten, met ook vele broedende vogels. Verder zagen we o.a. Kleine strandlopers, een Dwergmeeuw, Zomertaling en een Blauwe kiekendief.

De Steltkluten waren volop en luidruchtig van de partij!
Kemphaan man
Tweede kalenderjaar Dwergmeeuw

Ondanks de koelte en wat nattigheid in de ochtend (waardoor er dus niet echt wat van voorjaarstrek meer wat te merken) was het een mooie, productieve en gezellige dag. Deelnemers weer veel dank en mocht je nu ook een dagje fanatiek maar ontspannen op pad willen langs de mooiste gebieden in Noord-Nederland: er is nog plek op de Honderd soortendag van 22 mei (https://www.birdingholland.nl/details-en-registratie/dagexcursie-honderd-soortendag-2024-05-22-08-30) en 27 mei (https://www.birdingholland.nl/details-en-registratie/dagexcursie-honderd-soortendag-nu-10-euro-korting-2024-05-27-08-30) en nog met 10 euro korting ook! Die korting geldt ook voor de laatste plaatsen op de excursie in de Groote Peel van zaterdag aanstaande. Kijk even op de site www.birdingholland.nl voor het aanbod en de kortingen in de komende weken.


187 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page