top of page

HONDERD SOORTENDAG: SEIZOENSRECORD!

MINIBUSEXCURSIE, WOENSDAG 22 MEI 2024


"Ha Martijn, ook weer op pad?"

"Ja, Honderd soortendag. Was mooi, maar we hadden niet echt iets bijzonders"


Mijn antwoord aan een bekende vogelaar die ik op het eind van de dag tegenkwam flapte er aanvankelijk uit zonder dat ik precies besefte wat ik eigenlijk zei en hoe dat opgevat zou kunnen worden. Je zou haast denken dat ik blasé ben geworden en het als vanzelfsprekend beschouw dat we zojuist een dag achter de rug hadden met een dagrecord aan aantal soorten en een rijtje specialiteiten om U (ja, met hoofdletter!) tegen te zeggen. Zo is het natuurlijk, natuurlijk niet! Wat ik bedoelde te zeggen is dat we niets gezien hadden wat niet al bekend was of wat ingewijde noordelijke vogelaars niet al wisten. We hadden kortom niets gezien wat per se een app in een lokale groep waardig was. Maar man, wat was het weer een piekfijne dag geweest!


Niet alleen de vogels hadden hun steentje bijgedragen, ook het weer was eigenlijk perfect. Niet te warm en niet te koud, een laagje bewolking zodat we de hele dag perfect zicht hadden en er viel geen druppel regen. En vooral dat laatste was nogal in contrast met de voorspellingen, die enkele dagen vooraf soms nog spraken over overvloedige en langdurige neerslag. Zo zie je maar: hou op met het checken van weerapps; je gaat je alleen maar onnodig druk maken en je kunt er uiteindelijk toch niets aan veranderen. Kortom: laat het komen zoals het komt, dat werkt heel bevrijdend.


Maar het werd dus de meest productieve Honderd soortendag van dit voorjaar tot nu toe (er komt er nog één, waarvoor nog twee laatste plekjes vrij zijn!). De teller stokte uiteindelijk op 133 soorten en zelfs vandaag misten er toch zo links en rechts wat soorten die doorgaans prima te doen zijn. Nachtegaal, Zwarte roodstaart, Havik, Boomvalk, Kleine plevier, Oeverloper, Regenwulp, Zwarte stern, Groene specht, Blauwborst, Paapje, Goudvink: geen soorten waar ook maar iemand van zou opkijken, maar die we nu eenmaal niet zijn tegengekomen.

Maar aangezien we toch (ruim) een jaarrecord hebben neergezet, hebben we dus ook heel veel wél gezien of gehoord. Het bos en het veen waren, waarschijnlijk door de wat minder hoge temperaturen en de daarmee samenhangende verhoogde zangactiviteit, behoorlijk productief. Hoogtepunten betroffen o.a. een geweldige samenzang van zeker drie Zomertortels, twee actief en langdurig zingende Draaihalzen (wat een jaar lijkt het te zijn voor deze soort!), Grauwe klauwieren, een Fluiter, een Zwarte specht, bijna alle haalbare mezen, een Grauwe kiekendief, meerdere Kraanvogels, Wielewalen en nog veel meer. De Witwangsterns en Geoorde futen, plus de eerste andere "watersoorten" werden nabij het Zuidlaardermeer makkelijk gezien, en zo gebeurde het dat we met al bijna honderd soorten "op zak" uiteindelijk richting Lauwersmeer reden. Dat was al een heel goed voorteken ;-).


Man Grauwe klauwier
Langsflappende Zwarte specht
Bij de broedende Witwangsterns zijn kikkers favoriet voedsel. Regelmatig worden ze aan de broedende partners aangeboden. Vlak voor de overdracht worden ze steevast nog even afgespoeld en schoongemaakt door ze even in het water te dippen!
Een Roodborsttapuit met wel erg opvallende, witte vleugelvlekken
In de categorie "lichte vogels op donker veld": de Tapuit
En hier een Geelgors
Geoorde fuut

Op weg naar en in Lauwersmeer waren twee zeldzaamheden vrij makkelijk en snel opgepikt. De Buidelmees was nog aanwezig en vereerden we met een kort bezoekje en ook de Krekelzanger, die enkele dagen geleden werd ontdekt, zong regelmatig. Dat maakte trouwens dat we binnen een kwartier de zang van deze soort konden vergelijken met zowel Snor als Sprinkhaanzanger! Geinig!

In de Ezumakeeg ging het zoals gebruikelijk hard met de dagsoorten. Steltkluut, Zeearend, Kleine zilverreiger, Krombekstrandloper, Kleine strandloper, Kemphaan, Dwergmeeuw, Roerdomp, Baardman, Cetti's zanger en IJsvogel waren (zoals eigenlijk elke soort op dagen als deze) welkome aanvullingen. Na de Keeg was helaas de tijd wel een beetje aan het opraken en hadden we alleen nog tijd voor het Wad. Daar was het helaas net nog wat te laag water voor steltlopers dichtbij, dus was er wat tuurwerk door de telescoop nodig om de laatste soorten te kunnen toevoegen: Kanoet, Zilverplevier, Rosse grutto, Bonte strandloper, Wulp, Steenloper en Grote mantelmeeuw vormden zodoende de afsluiting van een prachtige en gevarieerde vogeldag in Noord-Nederland.

Buidelmees!
Grote zilverreigers. Het aantal meldingen van Kleine zilverreigers neemt in deze tijd van het jaar altijd en onterecht toe vanwege de zwarte snavels die sommige Grote zilverreigers krijgen in broedtijd...
Steltkluut
Krombekstrandloper

Weer veel dank aan de deelnemers en nogmaals: er is nog voor twee mensen plek op de laatste voorjaarseditie van de Honderd soortendag om maandag de 27e (MET KORTING). Daarna gaan we in het najaar weer verder met nieuwe edities.

211 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page