top of page

HALVE DAGEN OOSTVAARDERSPLASSEN: de laatste twee groepen van 2018!

De laatste groepsexcursie in de Oostvaardersplassen stond afgelopen zaterdag (8 december) op het programma. Hoewel we tijdens voorgaande excursies in 2018 nog geen eierdopje konden vullen met hemelwater ging vandaag de ochtendexcursie van start met serieuze regenval. Tien dappere lieden wisten heelhuids, maar niet geheel droog de vogelkijkhut “De zeearend” te bereiken. Onderweg voornamelijk groepen vinken. Ook liet een grote zilverreiger zich van dichtbij bewonderen, haast niet voor te stellen dat deze vogelsoort tot in de jaren negentig van de vorige eeuw behoorlijk schaars was in Nederland. Momenteel kunnen we deze hagelwitte reiger tegenkomen in elke provincie, van Groningen in het noordoosten tot Zeeland in het zuidwesten. Dit kun je met recht het Oostvaardersplassen-effect noemen!

Toen we de vogelkijkhut verlieten leek het wat op te klaren, zag ik daar in de richting van Almere zowaar een stukje blauwe lucht of was het wishfull thinking? De buiige regen leek echt tot het verleden te behoren. Er vlogen groepen kieviten en goudplevieren over, deze twee vogelsoorten trekken vaak met elkaar op, onder het motto “in een grotere groep ben je als individu veiliger”. Het tweede deel van de ochtendexcursie ging van start in het Oostvaardersveld, echter we dronken eerst een kop koffie of thee met een stroopwafel erbij. Vanuit de vogelkijkhut zagen we aan de overzijde tussen de moerasandijvie verstopt twee witgatjes, een steltloper die in klein aantal in Nederland overwintert. Ook hoorden we de waterpieper die vaak in de nabijheid van……water te vinden is.


Aan de overzijde van de Praamweg liepen we naar vogelkijkhut “De poelruiter”, een moderne bedevaartsplaats voor vogelfotografen. In de luwte zagen we diverse eendensoorten waaronder; wilde eend, krakeend, tafeleend, slobeend, wintertaling, kuifeend en pijlstaart. Ook de kleinste futensoort van Europa, de dodaars, liet zich bewonderen. Aan de overzijde van het Oostvaardersveld vloog een ruigpootbuizerd over, al het tweede exemplaar van deze ochtendexcursie. Eerder zagen we al torenvalk en sperwer.

Verderop zagen we een familie wilde zwanen, een adult paar met drie jongen. Deze zwanensoort brengt de winter in Nederland door en is waarschijnlijk in Rusland of Finland uit het ei gekropen. Vanaf de Kleine Praambult zagen we enorme aantallen edelherten en konikpaarden, mogelijk voor de laatste keer in deze uitbundige aantallen want Staatsbosbeheer heeft van de Provincie Flevoland de opdracht gekregen om het aantal grote grazers in het gebied te reduceren. Dit zal bij de edelherten gebeuren door afschot en een groep konikpaarden zal verplaatst worden. De middagexcursie mocht zich gelukkig prijzen dat de regen wegbleef, maar de wind leek op de schaal van Beaufort toch weer een stukje harder te zijn gaan waaien. We liepen naar de kijkhut “De Zeearend”   en zagen een miniscuul valkje fanatiek jagen, het was zelfs de kleinste roofvogel van Europa, het smelleken.  Deze roofvogelsoort die o.a. in Scandinavië vrij noordelijk broedt kom ik steeds minder tegen in Nederland.

Familie Wilde Zwaan

Ondanks de stevige wind zat een klapekster op de uitkijk in de top van een dode boom. Deze klauwierensoort met boevenmasker jaagt op vogels en zoogdieren. Soms prikt hij zijn prooi op prikkeldraad of stekels van een struik bij wijze van provisiekamer.

Ook de tweede groep werd geen kop koffie of thee met stroopwafel onthouden. Drie witgatjes waren ter plaatse, evenals een waterpieper. In de luwte naar vogelkijkhut “De poelruiter” zaten veel zangvogels waaronder matkop, staartmees, pimpelmees, koolmees en boomkruiper. Vanuit de vogelkijkhut zagen we diverse eendensoorten. In een boomtop zaten koperwieken en kramsvogels. Verderop zagen we enkele wilde zwanen. Vanuit het rietveld klonk de explosieve zang van een Cetti’s zanger, amper vijftien jaar geleden een ware zeldzaamheid in het gebied. Door het warmere klimaat in Nederland ziet deze vogel kansen om zijn broedgebied naar het noorden uit te breiden.

Ondanks het woeste najaarsweer hebben we toch diverse vogelkijksoorten in de kijker weten te krijgen. Vanaf april 2019 gaan we weer van start met de GROEPSEXCURSIES naar dit fantastische vogelgebied.


Wilde Zwanen

80 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page