top of page

EXCURSIE ACHTERHOEK: JUNIVOGELDAG VOL MEIKEVERS

Want als we terugkijken, waren dat toch wel de dieren die ons de gehele dag en in bizarre aantallen "achtervolgden". Er leek afgelopen weekend in de Achterhoek (en niet alleen daar, begrepen we) wel een explosie te hebben plaatsgevonden van dit toch best fotogenieke insect, maar helaas was dat wel zo'n beetje het enige waarmee de lucht gevuld was. De hoge luchtvochtigheid was voor zowel roofvogels als vlinders en libellen blijkbaar een flink beperkende factor, want zij waren de grote afwezigen bij zowel onze excursie als helaas ook die in Limburg.

Dit gegeven hoefde in ons geval overigens niet meteen als een klacht opgevat te worden (in Limburg lag dat begrijpelijkerwijs iets anders...), maar meer als een constatering. We hebben ons desondanks namelijk prima vermaakt.

Meikever nummer 189.436, ongeveer (Foto: Tanja de Leeuw)

We startten in het bos van Bekendelle. Los van wat er leeft is het gebied zelf al een lust voor het oog, zeker in deze tijd van volop ontluikend groen en een volle, stromende Slinge. Qua vogels is de combinatie bos en juni natuurlijk niet meteen een heel gelukkige, maar uiteindelijk was de oogst prima, met overal zingende Vuurgoudhanen, meerdere Grote gele kwikstaarten, een Groene specht, een Boomvalk, meerdere Middelste bonte spechten en enkele Appelvinken, Grote lijsters en Bonte vliegenvangers. Topper van de ochtend was echter een klassieke Kortsnavelboomkruiper. De vogel liet zich erg leuk zien en alle benodigde kenmerken zijn op de vele foto's ook mooi terug te zien. Mocht je er niet helemaal in zitten, Google even op "bakje" of "trappetje" in combinatie met Kortsnavelboomkruiper of Taigaboomkruiper en zie dat deze vogel qua vleugelpatroon perfect matcht, maar ook (o.a.) de spierwitte onderdelen, uitgesproken wenkbrauwstreep, duidelijke witte tertialtoppen en het (inderdaad) korte snaveltje zijn zoals je het graag ziet.

Kortsnavelboomkruiper; een ondersoort van Taigaboomkruiper en erg zeldzaam in Nederland. In maart misten we de soort op alle vier de wandelingen door ditzelfde gebied!
Middelste bonte specht. Een erg leuk tafereel, waarbij een adult een recent uitgevlogen jong achter zich aan had en uiteindelijk voerde. Opvallend was dat dat jong nog flink vaal getekend is. Foto is niet te best door het gebrek aan licht en de afstand.
Grote gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart. Er werd flink gevoerd!
Bosbeekjuffer
Boomvalk

Nog een keer de Middelste bonte spechten, waarbij (beter) te zien is dat de juveniel in feite een vale versie is van de adult.

De volgende stop was de beroemde groeve, alwaar zich een paar Oehoe's weer succesvol heeft voortgeplant. De ouders blijven in deze fase bijna steevast uit beeld, maar ook de jongen speelden vrij succesvol verstoppertje. Op een enkel ogenblik na bleven ze verscholen achter een eikje en konden we eigenlijk niet eens goed interpreteren tegen welk deel van een jonge uil we nou eigenlijk zaten aan te kijken. Dit was het gemiddelde beeld; zegt u het maar!

Oehoe. Waarschijnlijk. Mogelijk. Misschien. Toch echt. Twee, zelfs...

Afijn, het moge duidelijk zijn dat deze waarneming niet geheel tot tevredenheid stemde. Toch besloten we maar verder te gaan en zo belandden we vervolgens in (nou ja, op een veilig vlonderpaadje) het Korenburgerveen. Het gebied was prachtig, maar de vogels lieten het hier flink afweten en zoals gezegd viel er ook op vinder- en libellengebied weinig te halen. We moesten ons tevreden stellen met het landschappelijk schoon alsmede soorten als Boompieper, Grauwe vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Boomvalk en Goudvink.

Het slotstuk was echter wel weer de moeite. Het Zillbrocker Venn herbergt al jarenlang de enige, zij het wat "vervuilde", populatie van flamingo's in Noordwest-Europa. Met vervuild bedoel ik het feit dat er flink wat, uit gevangenschap ontsnapte, Chileense flamingo's in de kolonie zitten. We weten echter sinds enkele jaren zeker dat zich ook Middellandse zeevogels aansluiten bij de (winter)groep in de Delta en dat er ook jonge vogels uit het zuiden in Nederland terecht komen en het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat alle aanwezige Europese flamingo's hier ooit zelfstandig zijn gekomen. Het is een geinige plek en het blijft toch een uniek gezicht om die tropische kleuren te zien rondstappen in een op het oog vrij willekeurig ven net over de grens. Daarnaast waren er ook een derde kalenderjaar Zwartkopmeeuw en twee volwassen Pontische meeuwen aanwezig in het geweld van Kokmeeuwen.

Van dit soort geflirt wordt de kolonie er uiteindelijk niet bepaald zuiverder op ;-) Europese flamingo (rechts) en Chileense flamingo (links).
Drie Chilenen en een (ongeringde) Europese flamingo.
Een ongeringd paartje Europese flamingo's foerageerde wat afgezonderd van de rest
Adulte man Pontische meeuw
3KJ Zwartkopmeeuw (links), op het punt om een Kokmeeuw van de paal te jagen.

Nadat we uitgekeken waren, besloten we als slotstuk nog even terug te gaan naar de groeve. We begrepen dat de jonge Oehoe's wel wat rondstruinen op de randen van de groeve, dus we hoopten dat we alsnog een hele Oehoe in beeld zouden kunnen krijgen. Welnu, dat was het geval! Één van de jongen liet zich prachtig zien en vormde daarmee een passende afsluiter van een al met al prima vogeldag in het oosten!

Jonge Oehoe!

244 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page