EXCURSIE ACHTERHOEK: JUNIVOGELDAG VOL MEIKEVERS

Want als we terugkijken, waren dat toch wel de dieren die ons de gehele dag en in bizarre aantallen "achtervolgden". Er leek afgelopen weekend in de Achterhoek (en niet alleen daar, begrepen we) wel een explosie te hebben plaatsgevonden van dit toch best fotogenieke insect, maar helaas was dat wel zo'n beetje het enige waarmee de lucht gevuld was. De hoge luchtvochtigheid was voor zowel roofvogels als vlinders en libellen blijkbaar een flink beperkende factor, want zij waren de grote afwezigen bij zowel onze excursie als helaas ook die in Limburg.

Dit gegeven hoefde in ons geval overigens niet meteen als een klacht opgevat te worden (in Limburg lag dat begrijpelijkerwijs iets anders...), maar meer als een constatering. We hebben ons desondanks namelijk prima vermaakt.

Meikever nummer 189.436, ongeveer (Foto: Tanja de Leeuw)

We startten in het bos van Bekendelle. Los van wat er leeft is het gebied zelf al een lust voor het oog, zeker in deze tijd van volop ontluikend groen en een volle, stromende Slinge. Qua vogels is de combinatie bos en juni natuurlijk niet meteen een heel gelukkige, maar uiteindelijk was de oogst prima, met overal zingende Vuurgoudhanen, meerdere Grote gele kwikstaarten, een Groene specht, een Boomvalk, meerdere Middelste bonte spechten en enkele Appelvinken, Grote lijsters en Bonte vliegenvangers. Topper van de ochtend was echter een klassieke Kortsnavelboomkruiper. De vogel liet zich erg leuk zien en alle benodigde kenmerken zijn op de vele foto's ook mooi terug te zien. Mocht je er niet helemaal in zitten, Google even op "bakje" of "trappetje" in combinatie met Kortsnavelboomkruiper of Taigaboomkruiper en zie dat deze vogel qua vleugelpatroon perfect matcht, maar ook (o.a.) de spierwitte onderdelen, uitgesproken wenkbrauwstreep, duidelijke witte tertialtoppen en het (inderdaad) korte snaveltje zijn zoals je het graag ziet.

Kortsnavelboomkruiper; een ondersoort van Taigaboomkruiper en erg zeldzaam in Nederland. In maart misten we de soort op alle vier de wandelingen door ditzelfde gebied!
Middelste bonte specht. Een erg leuk tafereel, waarbij een adult een recent uitgevlogen jong achter zich aan had en uiteindelijk voerde. Opvallend was dat dat jong nog flink vaal getekend is. Foto is niet te best door het gebrek aan licht en de afstand.
Grote gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart. Er werd flink gevoerd!