top of page

Drie groepen Oostvaardersplassen - Pim Julsing

Zelfs op een vrijdagmorgen (18 mei) was er voldoende animo om met een groep op stap te gaan in de Oostvaardersplassen. Het verbaast me elke keer weer dat de deelnemers aan een excursie in dit uitgestrekte gebied uit alle hoeken van het land komen. Van Steenwijk tot Breda of zelfs helemaal uit de provincie Groningen.

Tijdens het wachten op de laatste deelnemers vloog een vogel enkele malen over die je inmiddels wel een heuse zeldzaamheid kunt noemen. Het was de fraai gekleurde Zomertortel. De laatste jaren zie ik vaker een zeearend dan dit kleine duifje. Door het verdwijnen van broedgebieden, maar bovenal de meedogenloze jacht op de vogel in het zuiden lijkt de populatie gedecimeerd. Naast de geparkeerde auto’s was een Sprinkhaanzanger aan h

et zingen, nou ja als je dat zingen kunt noemen.

Tijdens de excursie kregen we een heel scala aan vogels te horen én zien. Na enkele zingende Blauwborsten liet één vogel zich van zeer korte afstand bewonderen. De gekraagde roodstaart hoorden we veel zingen, maar deze besloot zich niet te laten zien.

Het Oostvaardersveld was goed gevuld met Rietzangers, Grasmussen, Kleine karekieten en een enkele Roodborsttapuit. Vanaf het pad vlogen putters en Kneutjes op. Lepelaars en grote zilverreigers waren druk aan het foerageren. Vanaf de Kleine Praambult zagen we een tweetal vossen, het zal niet lang meer duren of de jonge vosjes zullen de burcht verlaten. Steltlopers lieten verstek gaan, dit heeft mede te maken met de hoge waterstand. Dit kan in een paar weken alweer anders zijn.

Tenslotte gingen we nog even naar de Oostvaardersdijk waar een gemengde groep gele kwikstaarten met Noordse kwikstaarten zat. Bruine kiekendieven waren druk aan het jagen boven de rietvelden. Ook de luide roep van de Cetti’s zanger was te horen. Eerst nog vrij zeldzaam, maar de laatste jaren inmiddels een stuk algemener. Mede ziet de vogel kansen in het noorden nu het klimaat hier een stuk zachter is dan vroeger.

Langs de Oostvaardersdijk met uitzicht op de verderop gelegen Marker Wadden namen we afscheid van elkaar.

We hoorden en/of zagen deze ochtend in totaal 70 vogelsoorten!

Zaterdag 19 mei ging ik wederom op pad in de Oostvaardersplassen, nu met twee enthousiaste groepen. Deze halve dagen zijn steevast erg populair en ook deze groepen zaten reeds lange tijd vol. Leuk!

Op het Oostvaardersveld zagen we vele vogels, waaronder Rietzanger, Roodborsttapuit, Grasmus en Rietgors. Beide groepen kregen van dichtbij Lepelaars te zien, die op de voor hun kenmerkende wijze stekelbaarsjes aan het vangen waren.

De ochtendgroep werd getrakteerd op vier jonge Vosjes vanaf de Kleine Praambult. Hun vacht was nog helemaal donker gekleurd. Ook de middaggroep bleef niet “vosloos”.

Ook waren er veel watervogels aanwezig waaronder: krakeend, slobeend, bergeend, kuifeend, tafeleend en de middaggroep zag ook drie Zomertalingen.

Hoewel de steltlopers dit voorjaar nog schaars zijn konden we toch Groenpootruiter, Bontbekplevier, Bonte strandloper en Kluut noteren.

De lucht was grijs en derhalve hingen de zwaluwen erg laag. We noteerden Gierzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw en Boerenzwaluw. Van de laatst genoemde zagen we ook diverse nesten, een enkel nest was al bezet met pasgeboren jongen.

Veel deelnemers hadden de Koekoek wel vaak gehoord, maar niet eerder gezien. Ook dit kwam voor beide groepen goed. In het gebied zitten minstens tien koekoeken. Oppassen dus voor alle rietvogels want voor ze het weten legt de koekoek een ei in hun nest. Het komt zelfs voor dat de ene koekoek de rietvogel afleid en de andere snel zijn ei, dat een exacte kopie is van de rietvogel waarop hij parasiteert, in het nest legt.

De deelnemers zagen verder legio edelherten en konikpaarden, na een zware winter was nu een periode van overvloed aangebroken.

Deze dag leverde in totaal 68 vogelsoorten op.533 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page