top of page

DRENTS-FRIESE WOLD: Ontluikende lente, Kraanvogels, Raven, slangen en veel meer!

Er werd ons vooraf beloofd dat we tijdens deze eerste editie van de excursie "Kraanvogels en vogelzang in het Drents-Friese Wold" een echte lentedag zouden krijgen met snel oplopende temperaturen. Welnu, het duurde tot in de middag voor de jassen uiteindelijk open konden, maar dat was dan misschien ook het enige "smetje" op de dag. Vanaf minuut één was het namelijk raak met de vogels en de leuke waarnemingen bleven gedurende de dag binnenstromen. Voeg daar de wederom erg gezellige groep bij en u zult begrijpen dat het wederom een heel fijne dag was in het noorden! De aftrap was ronduit flitsend te noemen. We waren nog maar net weggereden van ons verzamelpunt of er ploften twee Kraanvogels bijna letterlijk naast de auto neer. Voorzichtig manoeuvreerden we het minibusje zo dat de acht deelnemers allen volop konden genieten van deze magnifieke vogels op korte afstand zonder dat de vogels zich bewust waren van onze aanwezigheid. Dat heet met recht een veelbelovend begin!

Paartje Kraanvogels (man links)

Kraanvogels

De kop was eraf en voor sommigen was de dag nu al geslaagd; we waren nog geen vijf minuten onderweg ;-). Langzaam reden we naar de volgende locatie, met onderweg waarnemingen van o.a. Reeën, Kramsvogels en Ooievaars. Aangekomen op de tweede stop genoten we eerst van enkele Grote Lijsters op een akker, een Appelvink in een boom, twee overvliegende Raven en een langsflappende Zwarte Specht alvorens de grote verwarring toesloeg. Bij de koffie ONTBRAKEN namelijk de stroopwafels! Ja, u leest het goed, GEEN stroopwafels vandaag! In plaats daarvan had ik (Martijn) amandelbroodjes meegenomen die studenten van de bakkersopleiding van de school waar ik werk hadden meegegeven. Uit de reacties kon ik opmaken dat dit experiment en deze radicale verandering van ons concept op prijs werd gesteld ;-). Wellicht gaat dit dus in de toekomst vaker gebeuren, dus wees gewaarschuwd!


Duikvlucht van een Raaf

Na de koffie gingen we vrolijk verder met leuke waarnemingen. Twee langsvliegende Kraanvogels, een Raaf op een akker en de eerste Geelgorzen konden worden genoteerd, alvorens de laatste plek waar zich vaak Kraanvogels ophouden werd opgezocht. Hier vielen we echt geweldig met de neus in de boter! We moesten even een ommetje voor maken om dichterbij te komen, maar toen was het ook genieten van 25 (!!) poetsende en badderende Kraanvogels te midden van meerdere Kemphanen en om ons heen meerdere foeragerende en zingende Geelgorzen. Geweldig!

Negen van de maar liefst vijfentwintig Kraanvogels

Man Geelgors. In het donkere zand komen de prachtige kleuren het beste tot hun recht!

Een kort uitstapje naar een vogelhut in de nabijheid van dit Kraanvogelparadijs leverde nog wat leuke aanvullingen op de daglijst op: een paartje Roodhalsfuut, bijvoorbeeld, maar ook een Tapuit, de eerste Blauwborst van de dag, een paartje Dodaars en een baltsende Kleine Plevier.

Roodhalsfuut in zomerkleed

Dodaars; prachtig fuutje!

Inmiddels prikte de zon zo nu en dan door de bewolking en steeg de temperatuur langzaam. Tijd om dus het veen op te gaan om wat zangactiviteit mee te pikken en om op zoek te gaan naar een extraatje voor vandaag (omdat we er toch zijn): slangen! Een korte wandeling was precies genoeg om onze vooraf reeds geformuleerde doelen te halen: een Klapekster liet zich prachtig zien, een Havik baltste boven het Veen, meerdere Blauwborsten waren modellen voor de fotografen en we zagen zowel een zich opwarmende Ringslang als een Adder!

Adder

De foto's van de Ringslang mislukten zoals u ziet jammerlijk; hij zat te dichtbij en toen ik achteruit bewoog verdween 'ie in een graspol.

Klapekster

Één van de Blauwborsten

Een sanitaire stop bij het bezoekerscentrum bracht ons weer een kleurrijke voorjaarssoort waarvan zowel de roep als de zang uitgebreid bestudeerd konden worden: het schitterende Vuurgoudhaantje! In de struiken langs de parkeerplaats waren enkele vogels nogal vocaal aanwezig. Ook liet een Groene Specht z'n kenmerkende lach horen.

Vuurgoudhaan.

Vuurgoudhaan

De laatste bestemming van de dag waren de Kale Duinen, een gebied waar de kwetsbare soorten van de droge zandgrond te zien en te horen zijn en ook alle broeden. Denk hierbij aan Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Tapuit en Roodborsttapuit. Al deze soorten lieten zich hier zien en horen, hoewel het duidelijk was dat een groot deel van de lokale tapuiten nog onderweg is. Zeer opmerkelijk waren niet minder dan 14 Raven die gezamenlijk opcirkelden en uiteindelijk in 7 paartjes uiteen viel. Ik heb hier nog nooit een dergelijk groot aantal samen gezien en het is maar weer eens een bevestiging van het feit dat de soort het inmiddels prima naar z'n zin heeft in dit nationaal park. De afsluiter van de dag was een langsvliegende Zwarte Specht, die door enkele deelnemers nog kort in een boom werd gezien.

Boomleeuwerik. Alle broedvogels van het gebied worden hier geringd en zo gemonitord in het kader van meerjarig onderzoek.

Rond half vijf was de cirkel rond en waren we terug waar we die ochtend begonnen. Als ik het goed heb ingeschat heeft iedereen weer een prachtige vogeldag beleefd, ondanks het gebrek aan stroopwafels ;-). Ik heb me als gids in ieder geval weer zeer vermaakt en prijs me in ieder geval steeds weer gelukkig dat ik met zo veel leuke en enthousiaste mensen op pad mag in deze schitterende gebieden! #Drenthe #Fryslan #Friesland #nationaalpark #Drentsfriesewold #fochteloerveen #kraanvogels #excursie #birdingholland #voorjaar #vogelskijken #vogelen #lente #gelukkig

327 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page