Wederom een succesvol broedgeval van Steppekiekendief: Het wonder van Groningen krijgt een vervolg!

In 2017 gebeurde er iets wat, zij het met enig gevoel voor sensatie, "Het wonder van Groningen" genoemd mag worden. In een voor de regio karakteristieke graanakker vond het eerste broedgeval van Steppekiekendieven van Noordwest-Europa plaats. Ik (Martijn) had toen het genoegen het uitvliegen en opgroeien van de jongen van nabij te mogen volgen en het was fantastisch om te zien hoe de maar liefst VIER jongedames (het waren alle vrouwtjes, een vijfde jong heeft het niet gered) zichtbaar zelfstandiger werden en uiteindelijk de wijde wereld introkken. Hieronder enkele foto's van de hand van Michael Kopijn (Nederbirds).

Jong vrouwtje Steppekiekendief uit 2017.

Jong vrouwtje Steppekiekendief uit 2017

Sommige mensen twijfelen nog wel eens aan het nut van het ringen van vogels in het algemeen en kiekendieven in het bijzonder. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels doet dat echter met alle paartjes in het werkgebied met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met een duidelijk doel. Dankzij hun fantastische werk, zowel op het gebied van geschikt maken van habitat, de bescherming van de broedende vogels als het monitoren van "onze" kiekendieven door middel van wingtags en ringen, kunnen we u een prachtig en haast onvoorstelbaar nieuwtje meedelen dat rechtstreeks te maken heeft met "ons" paartje van 2017. Dit jaar werd namelijk het eerste broedgeval van Steppekiekendief in Spanje vastgesteld. U kunt zich voorstellen dat men daar net zo euforisch was als wij dat twee jaar geleden waren, want het betreft veruit het meest zuidelijke broedgeval ooit en uiteraard het eerste voor het Mediterrane gebied. Echter, ook wij mogen een beetje (heel erg) trots zijn op dit succes, want het vrouwtje van dit Spaanse paartje was... Precies! Eén van de jongen van het Groningse broedpaar uit 2017 en wellicht één van de vogels op de bovenstaande foto's! Dankzij de ring kon deze dame worden geïdentificeerd en weten we dus ten eerste dat ze nog in leven is en ten tweede dat ze voor de tweede keer in haar nog korte bestaan het Europese vogelnieuws heeft gehaald. Nu niet als dochter, maar als trotse moeder! Geweldig, toch? Terug naar Groningen. Na het succes van 2017 was er natuurlijk één grote vraag: Zou het paartje besluiten terug te keren naar Groningen of zou wellicht één van de jongen worden teruggevonden in de buurt? Welnu, het antwoord volgde in april en mei en het complete verhaal valt te lezen in een eerdere post op ons blog. De korte versie luidt dat het vrouwtje al snel terug was in exact hetzelfde perceel, aanpapte met een mannetje Grauwe Kiekendief, begon met nestbouw maar uiteindelijk niet tot broeden is gekomen. Hier een foto van een prooioverdracht tussen het vrouwtje Steppe- en een mannetje Grauwe Kiekendief uit 2018. Het is een uniek schouwspel maar tegelijk een combinatie die waarschijnlijk bij voorbaat gedoemd was te mislukken.

Daarmee leek een vroegtijdig einde te komen aan het verhaal van broedende Steppekiekendieven in Nederland. Groot was de verbazing dan ook toen half april van dit jaar door vrijwilligers van het Agrarisch Collectief melding werd gemaakt van een "nieuw" paartje Steppekiekendief, op hemelsbreed niet gek grote afstand van de plek van 2017 en 2018. Er werd gebaltst, er werd met nestmateriaal gesleept en veelvuldig vlogen de muizen door de lucht, dus dat zag er zeer veelbelovend uit. De afstand van de weg tot het nest was echter wat groter dan de vorige keer, dus de foto's zijn wat minder van kwaliteit, maar wat maakt dat uit: er leek zich een nieuw wonder aan te dienen en dat is het allerbelangrijkste!

Het mannetje Steppekiekendief

Het vrouwtje, landend bij het nest.

Man en vrouw samen.

De foto's leerden ons wel dat het wederom hetzelfde vrouwtje betrof, maar of het mannetje ook het individu van 2017 is of dat het simpelweg een passant is geweest die door "ons" vrouwtje aan de haak is geslagen zullen we waarschijnlijk nooit weten. Het is een goed voorjaar geweest voor doortrekkende Steppekiekendieven, dus dat laatste scenario is zeker niet ondenkbaar. Hoe dan ook, twee Steppekiekendieven hebben elkaar weer weten te vinden in een Gronings graanveld en vanaf ongeveer 29 april (een flink stuk eerder dan in 2017) leek het vrouwtje reeds op de eieren te zitten. Het grote duimen draaien kon beginnen!