WAANZINNIG WESTHOEK!

Iedere zichzelf respecterende natuurliefhebber in het algemeen en vogelaar in het bijzonder moet het minstens een keer hebben meegemaakt, aangezien het met recht één van de meest spectaculaire natuurverschijnselen van ons land is: de hoogwatervluchtplaats aan de Waddenkust bij het Friese Westhoek. Het "probleem" is echter dat je het fenomeen alleen in de volle glorie mee krijgt wanneer alle variabelen kloppen. De belangrijkste elementen zijn het tij en de wind. Wanneer het tij hoog genoeg komt (waar weer niet té hoog) en de wind het feestje niet verpest door te hard (noord)west of zuidoost te blazen, krijg je een natuurfestijn voorgeschoteld dat je nog lang zal heugen. Steltlopers, want dat zijn de hoofdrolspelers, die normaal verspreid op het drooggevallen wad foerageren, worden dan door het opkomende water langzaam richting het land gedreven. Westhoek is een van de laatste plekken waar de ze nog droge pootjes kunnen houden, dus zij verzamelen zich dan ook massaal in die hoek van het wad. Wij als vogelaars kunnen simpelweg een stoeltje neerzetten en de massa's vogels komen gewoon op je af, en soms zelfs zo dichtbij dat ze niet zelden letterlijk tussen je telescooppoten doorlopen. De kwaliteit en kwantiteit van de waarnemingen is voor Nederlandse begrippen ongekend. Tot zo ver de theorie. De praktijk pakt soms niet helemaal uit zoals hierboven beschreven, omdat de combinatie van tij en wind soms lastig in te schatten zijn. Afgelopen vrijdag, tijdens de tweede, uiteraard volgeboekte, editie van de excursie naar Westhoek en aangrenzende locaties, vielen we echter met de neus in de boter (terwijl ik hoorde dat de dag ervoor en de dag erna om verschillende redenen weer teleurstellend waren geweest). Het water kwam tot werkelijk perfecte hoogte, we kregen enorm veel steltlopers op een fenomenale manier in beeld, het licht was geweldig en de temperatuur zeer aangenaam. Kortom: het was geweldig genieten van een waanzinnig Westhoek. Oké, voor de kniesoren onder ons: we vonden in de massa geen rariteit waar we de zeldzaamhedenjagers mee in beweging zouden kunnen krijgen, maar wat was het desalniettemin prachtig! We konden alle op het Wad te verwachten "algemene" steltlopers in alle mogelijke kleden bewonderen en vergelijken, inclusief de vluchtbeelden. Ook de fotografen konden zich volop uitleven; je wist soms eigenlijk niet waar je moest kijken omdat het feitelijk 360 graden rondom je gebeurt. Bontbekplevieren, Bonte strandlopers, Kleine strandlopers, Krombekstrandlopers, Kanoeten, Drieteenstrandlopers, Zilverplevieren, Rosse grutto's, Kluten, Wulpen, Steenlopers en Tureluurs gemengd in leuke, gevarieerde wolken van volwassen en jonge vogels; Westhoek in optima forma! Hier wat plaatjes van de ochtend!

Hier komen we voor; steltloperwolken! Hier vooral Bonte strandlopers, Krombekstrandlopers en Bontbekplevieren.
Nog wat sfeerplaatjes.Bontbekplevier met vrienden.
Adulte Krombekstrandloper
Juveniele Kanoeten
Juveniele Drieteenstrandloper