top of page

VOLGENDE ZEEVOGELTOCHT: VAREN IN DE PAP

ZEEVOGELTOCHT LAUWERSOOG, ZATERDAG 28 OKTOBER 2023


Zaterdag vond de vijfde zeevogeltocht van dit najaar plaats. Het weer was voor wat betreft ons welzijn eigenlijk prima. Er stond weinig wind, de deining viel daardoor erg mee en ook de neerslag was alles behalve overheersend. We hebben wat gehad, maar minder dan lang en intensief dan werd voorspeld en ook minder dan menig andere locatie in het land. Sterker nog: we hebben zelfs de zon een tijdje gezien!

Zeevogeltechnisch wens je natuurlijk in de aanloop naar de dag wat meer aanlandige wind. Het gebrek daaraan zorgde er waarschijnlijk voor dat er niet gek veel krenten te noteren vielen. Maar met de pap was verder eigenlijk bijzonder weinig mis! Er vlogen de hele dag door eigenlijk wel vogels rond de boot, het was levendig op zee dus het bleef daardoor gewoon spannend en onderhoudend. De "algemene" zeesoorten waren in goede aantallen voor handen en zorgden er in ieder geval voor dat mensen met camera's lekker bezig konden blijven. Reeds op de Waddenzee verschenen de eerste Jan-van-Genten en zij vergezelden ons zo goed als de hele dag. Dat gold in meer of mindere mate ook voor o.a. Drieteenmeeuwen, Dwergmeeuwen, Alken (nog steeds bijzonder talrijk!), Zeekoeten, Zwarte zee-eenden, Roodkeelduikers en Pontische meeuwen.

Gelukkig waren er wel degelijk wat soorten te noteren waarop je niet bij voorbaat rekent. Een Grote zee-eend passeerde net in de enige wat langdurigere bui en werd dus door velen die binnen zaten te lunchen gemist. Dat gold ook voor een Kuifduiker, maar dat vooral omdat 'ie vluchtig en op redelijke langs één zijde van de boot vloog. De meeste mensen zullen de Parelduikers wel hebben opgepikt, maar het pareltje van de dag werd een andere soort: een ROSSE FRANJEPOOT vloog in het gat tussen Ameland en Schiermonnikoog een tijdje naast de boot en kon zo door (vrijwel) iedereen goed worden gezien. Geweldig om deze soort in z'n element te zien; het is een soort die ver op zee overwintert en dus eigenlijk gewoon thuis hoort in het woelige, open water!

Rosse franjepoot, een heerlijke en sfeervolle foto van Jeroen Veeken!

Duikende Jan-van-Gent; gelukkig kondigen ze hun duik luid gakkend aan, want daarna gaat het heel snel!

Grote zee-eend (Foto: Henri Zomer)

Dwergmeeuwen waren volop te zien, maar bleven meestal op iets grotere afstand van het schip. Uitzonderingen gelukkig daar gelaten ;-).

Dwergmeeuw

Alk; een van de vele honderden!

Drieteenmeeuw

Drieteenmeeuw

Adulte Geelpootmeeuw met niet af te lezen clipring.

Juveniele Jan-van-Gent

Adulte Jan-van-Gent die waarschijnlijk de vogelgriep heeft overleefd. Deze vogels blijken een deels of geheel donkere iris te krijgen.


Alken

Juveniele Dwergmeeuw

Nogmaals

Zwarte zee-eenden

Zeekoet; ver in ondertal ten opzichte van Alk.

Tweede kalenderjaar Pontische meeuw

Juveniele Gent met erg lichte rand om het oog.

Zeekoet

Poolse Pontische meeuw

Subadulte Jan-van-Gent

Drieteen- en Stormmeeuw

Alk

Alken

Juveniele Drieteenmeeuw. Ze vlogen soms bijna op aanraakafstand!

Roodkeelduiker

Nog twee andere opvallende zaken van deze dag. Ten eerste: in de categorie "die verwacht je niet!" hadden we midden op zee zowel een Meerkoet (oké, dat kan nog) maar ook een Waterhoen! Ik kan me niet herinneren dat we die eerder zijn tegengekomen!

Verder was ook de trek van zangvogels zeer goed merkbaar. Regelmatig kwamen er vogels vanuit het noorden (Scandinavië, dus) over zee aanvliegen op weg naar een welverdiende rustplaats op een eiland of langs de Waddenkust. We zagen o.a. Kramsvogels (veel!), Koperwieken (nog meer!), Merels, Sijsjes, Graspiepers, Vinken, een Keep, Veldleeuweriken en een Houtduif, maar ik heb vast nog wel wat gemist.

Voor enkele vogels kwam er een wel erg sneu einde aan een lange, vermoeiende en uiteindelijk dus zinloze vlucht over zee: we zagen een Merel en twee Kramsvogels eindigen in de bek van Grote mantelmeeuwen. Altijd heftig om te zien, maar puur natuur en het zal duizenden vogels op "de grote trek" zo vergaan...

Kramsvogel langs de boot

Merel achtervolgd door een Stormmeeuw. Deze vogel wist te ontkomen.

Komend weekend gaan we nog een laatste keer de Noordzee op vanuit Lauwersoog in een ultieme poging om eindelijk eens een Papegaaiduiker te vinden. Gezien de grote aantallen alkachtigen alsmede de waarnemingen van zowel levende als dode papegaaiduikers langs de kust moéten ze er tussen zitten en is het "alleen" een kwestie van geluk hebben. Maar ook voor andere zeevogels kijken we niet weg, natuurlijk.

Er zijn voor komende zondag 6 november nog wel geteld zes plekken vrij, dus meld je aan als je nog mee wilt!

400 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page