RONDJE OOSTVAARDERSPLASSEN: VAN ZOMER NAAR HERFST IN DE VOORJAARSTREK!

In aanloop naar het langzaam weer opstarten van de groepsexcursies (in licht aangepaste vorm, uiteraard), gingen we vandaag nogmaals de Oostvaardersplassen in. Tijdens dit inmiddels befaamde "rondje met de klok mee" maken we een aantal wandelingen en bezoeken de beste uitkijkpunten rondom dit uitgestrekte deel van het nieuwe nationaal park Nieuw Land. U maakt hierbij dus zowel kennis met dit bijzondere gebied en leert tevens al haar bewoners, zowel de zoogdieren als de vogels, kennen. Zoals altijd begonnen we aan de kant van Almere en zoals zo vaak waren de eerste noemenswaardige waarnemingen die van Cetti's zanger (die zijn voor mij als noordeling in ieder geval nog steeds noemenswaardig!) en stelden ook de Vossen (3) en Edelherten ons niet teleur. Verder zagen we o.a. een paartje Zomertaling, meerdere Bruine Kiekendieven, flink wat Groenpootruiters en zongen vanuit het riet o.a. Kleine karekieten, Rietzangers, Snorren en Bosrietzangers. Meerdere Koekoeken vlogen over en langs, een paartje Gele kwikstaart liep op een kort grasveldje, een Pontische meeuw zat voor de uitkijkbult maar de meest opzienbarende waarneming was die van een onvolwassen Slechtvalk. Niet dat de soort op zich zo opzienbarend is, maar de manier waarop deze tweedejaars vogel zich minuten lang en van dichtbij liet bekijken was geweldig en ongekend. De vogel droeg een Nederlandse ring en de ringcentrale is inmiddels gemaild. We zijn benieuwd waar hij uit het ei is gekropen!

Tweede kalenderjaar man Slechtvalk

Na een minuut of tien vloog de vogel uiteindelijk weg om wat onhandig te jagen op de eenden.

Vos met argwanende Kievit
Typisch Oostvaardersplassentafereeltje
De oude man Bruine kiekendief (met de lichte onderdelen en de kopkap) was ook weer aanwezig.
Man Gele kwikstaart met de ventilatie aan.
Ook het vrouwtje had het warm

Het was nog steeds overwegend zonnig, redelijk windstil en de temperatuur was, zeker in de luwte, haast zomers. De weermannen en vrouwen hadden ons echter "beloofd" dat we in de loop van de dag met een zeldzame en vrij extreme weeromslag te maken zouden krijgen; we waren eigenlijk best benieuwd ;-) De volgende stop bij het trekvogelveldje leverde, naast wederom meerdere Groenpootruiters en een overvliegende Dwergmeeuw, een mooie Kleine Zilverreiger op, die kort samen in vlucht te zien was met een Grote zilverreiger. Op zo'n moment zie je dat de namen van beide soorten treffend gekozen zijn!

Kleine zilverreiger

Een korte wandeling langs de dijk bracht ons onder andere een zingende maar onzichtbare Blauwborst (ze zijn stil en moeilijk zichtbaar in deze tijd omdat ze aan het broeden zijn), meerdere Oeverlopers, een Lepelaar maar vooral twee Grauwe vliegenvangers en een zingende Spotvogel.

Grauwe vliegenvanger
Lepelaar