FIETSEXCURSIE OP SCHIER: ELEKTRISCH GENIETEN

Even leek het erop alsof dit de EERSTE dagexcursie van 2019 zou worden die niet volgeboekt zou zijn. Echter, in de laatste week meldden zich toch nog de laatste deelnemers waardoor we weer met een volle groep (en dat waren in dit geval 8 deelnemers; we houden het altijd kleinschalig) op pad konden naar één van de mooiste locaties om in het najaar te vertoeven: Schiermonnikoog! Hoewel de weersvoorspellingen een dag voor aanvang ineens van vrij rooskleurig naar enigszins grijs gingen, lieten de deelnemers zich daar (natuurlijk) niet door uit het veld slaan en zo zaten we om 9.30 allen op de boot en aan de koffie. Het eerste vogelen deden we natuurlijk ook, want we hadden vorige week nog proefondervindelijk vastgesteld dat de Waddenzee zo maar verrassingen in petto kan hebben. Het kaliber Vale Gierzwaluw bleef helaas en zoals te verwachten uit (zeldzame vogels zijn zeldzaam), wel zagen we o.a. mooie groepen Eiders, een Brilduiker, enkele Zeehonden en een Kleine Zilverreiger. Opvallend zijn altijd de enorme aantallen Pijlstaarten die in het gebied overwinteren; nergens zie je (voor zo ver ik weet) zo veel van deze prachtige eenden bij elkaar. Verder zag de veerhaven van Schier zwart-wit, want er zwom (!) en later vloog een erg mooie groep Kluten rond. Hun gezamenlijke vlucht doet toch altijd als een soort kunstwerk aan!

Kluten in vlucht voor Schiermonnikoog

Dobberende Kluten; een beetje een vreemd gezicht...

Twee jonge Pijlstaarten

Eiders

Kleine Zilverreiger

Nadat een ieder z'n elektrische fiets overhandigd had gekregen konden we dan echt beginnen met de ronde over het eiland. Het leuke van deze plek en deze excursie is dat je in relatief korte tijd veel habitats kunt zien en "bevogelen" Binnen enkele uren fiets je van polder naar zoetwaterplas naar duinen naar kwelder naar strand naar dorp naar zee naar bos en naar vochtige duinvalleien en overal is het uitzicht weer anders en het soortenspectrum verschillend. De polders, waar je onvermijdelijkerwijs begint, brachten meteen al erg veel leven, vooral in de vorm van duizenden Brand- en Rotganzen, vele honderden Goudplevieren en vele andere, veelal algemene soorten. Krent hier was een erg mooie Noordse Kauw alsmede de eerste (adulte) Roodhalsgans van de dag.

Noordse Kauw met een adulte Stormmeeuw

De Westerplas, één van de weinige en in ieder geval de grootste zoetwaterplas van het eiland, was relatief "saai", met alleen erg veel eenden en een overvliegende Grote Gele Kwikstaart.

Man Slobeend. De eenden komen langaam maar zeker uit eclips en weer op kleur!

Wintertaling

Na soepel wat duintjes over gefietst te zijn (als je zo'n elektrische fiets niet bent gewend is het stiekem best heerlijk ;-)) kwamen we bij de westelijke strandopgang. Daar begon de zoektocht naar de kweldersoorten en na wat een wat zompige wandeling werden we uiteindelijk beloond met een Blauwe Kiekendief maar vooral een leuk groepje bestaande uit Sneeuwgorzen en een Strandleeuwerik; twee heel fijne soorten!

Strandleeuwerik met op de achtergrond een Sneeuwgors

Sneeuwgorzen

Sneeuwgorzen