top of page

FIETSEXCURSIE OP SCHIER: ELEKTRISCH GENIETEN

Even leek het erop alsof dit de EERSTE dagexcursie van 2019 zou worden die niet volgeboekt zou zijn. Echter, in de laatste week meldden zich toch nog de laatste deelnemers waardoor we weer met een volle groep (en dat waren in dit geval 8 deelnemers; we houden het altijd kleinschalig) op pad konden naar één van de mooiste locaties om in het najaar te vertoeven: Schiermonnikoog! Hoewel de weersvoorspellingen een dag voor aanvang ineens van vrij rooskleurig naar enigszins grijs gingen, lieten de deelnemers zich daar (natuurlijk) niet door uit het veld slaan en zo zaten we om 9.30 allen op de boot en aan de koffie. Het eerste vogelen deden we natuurlijk ook, want we hadden vorige week nog proefondervindelijk vastgesteld dat de Waddenzee zo maar verrassingen in petto kan hebben. Het kaliber Vale Gierzwaluw bleef helaas en zoals te verwachten uit (zeldzame vogels zijn zeldzaam), wel zagen we o.a. mooie groepen Eiders, een Brilduiker, enkele Zeehonden en een Kleine Zilverreiger. Opvallend zijn altijd de enorme aantallen Pijlstaarten die in het gebied overwinteren; nergens zie je (voor zo ver ik weet) zo veel van deze prachtige eenden bij elkaar. Verder zag de veerhaven van Schier zwart-wit, want er zwom (!) en later vloog een erg mooie groep Kluten rond. Hun gezamenlijke vlucht doet toch altijd als een soort kunstwerk aan!

Kluten in vlucht voor Schiermonnikoog

Dobberende Kluten; een beetje een vreemd gezicht...

Twee jonge Pijlstaarten

Eiders

Kleine Zilverreiger

Nadat een ieder z'n elektrische fiets overhandigd had gekregen konden we dan echt beginnen met de ronde over het eiland. Het leuke van deze plek en deze excursie is dat je in relatief korte tijd veel habitats kunt zien en "bevogelen" Binnen enkele uren fiets je van polder naar zoetwaterplas naar duinen naar kwelder naar strand naar dorp naar zee naar bos en naar vochtige duinvalleien en overal is het uitzicht weer anders en het soortenspectrum verschillend. De polders, waar je onvermijdelijkerwijs begint, brachten meteen al erg veel leven, vooral in de vorm van duizenden Brand- en Rotganzen, vele honderden Goudplevieren en vele andere, veelal algemene soorten. Krent hier was een erg mooie Noordse Kauw alsmede de eerste (adulte) Roodhalsgans van de dag.

Noordse Kauw met een adulte Stormmeeuw

De Westerplas, één van de weinige en in ieder geval de grootste zoetwaterplas van het eiland, was relatief "saai", met alleen erg veel eenden en een overvliegende Grote Gele Kwikstaart.

Man Slobeend. De eenden komen langaam maar zeker uit eclips en weer op kleur!

Wintertaling

Na soepel wat duintjes over gefietst te zijn (als je zo'n elektrische fiets niet bent gewend is het stiekem best heerlijk ;-)) kwamen we bij de westelijke strandopgang. Daar begon de zoektocht naar de kweldersoorten en na wat een wat zompige wandeling werden we uiteindelijk beloond met een Blauwe Kiekendief maar vooral een leuk groepje bestaande uit Sneeuwgorzen en een Strandleeuwerik; twee heel fijne soorten!

Strandleeuwerik met op de achtergrond een Sneeuwgors

Sneeuwgorzen

Sneeuwgorzen

Sneeuwgorzen

Zeeraket bloeide nog volop.

Inmiddels was het tijd voor een "opwarmmomentje", dus werd koers gezet richting het dorp. Bij Klein Zwitserland troffen we nog een groepje met mezen, een Tjiftjaf en wat Goudhanen, maar het meeste vermaak kwam van een Fazant die in een hulst onverstoorbaar besjes zat te eten!

Fazant in de hulst; een ongebruikelijk tafereeltje...

In de excursie was koffie met "iets" inbegrepen, maar gezien de temperatuur kozen meerdere deelnemers voor het alternatief snert. Als er één moment geschikt is voor deze oer-Hollandse soep dan wat het dit wel! Eenmaal opgewarmd en herladen was de eerste soort die we tegenkwamen meteen weer een leuke: in een Grove den zaten, hoog in een topje en goed weggestopt, zeven Ransuilen! Het was dat er flink wat braakballen onder de boom lagen die ze verraadden, anders zouden ze ongetwijfeld aan onze aandacht ontsnapt zijn!

Wij moesten langer naar de uilen zoeken dan zij naar ons...

De laatste etappe leidde ons via de noordelijke fietsroute naar de Kobbeduinen. Tussendoor stopten we nog even (tevergeefs) op een plek waar afgelopen week een Bruine Boszanger werd gemeld en keken we even over zee. Daar vlogen opmerkelijk veel Roodkeelduikers en Zwarte Zee-eenden en kon iedereen nog een leuke soort in de vorm van een Grote Zee-eend meepikken. Voor foto's vlogen ze echter veel te ver, dus gingen we maar even "los" op wat Putters ;-)

Bij de Kobbeduinen begon het serieus grijs te worden, maar voor de eerste bui uit de hemel viel konden we nog net genieten van zeker zes Blauwe Kiekendieven die boven de uitgestrekte vlaktes aan het jagen waren. De middag liep inmiddels ook aardig op haar eind, dus het was langzaam maar zeker ook tijd om de weg naar de boot weer op te zoeken. Eenmaal terug in de Banckspolder kregen we de eerste en enige bui van de dag op ons hoofd maar we werden er aardig voor gecompenseerd: een familie van 5 ROODHALSGANZEN foergageerde aan de buitenkant van een grote groep Brandganzen en lieten zich uiteindelijk leuk zien!Vijf Roodhalsganzen in de regen!

Toen het licht langzaam uitging maar de regen al weer was gestopt kwamen we uit waar we waren begonnen. We konden concluderen dat het, ondanks dat de aantallen vogels buiten de polders wat tegenvielen, een fijne dag is geweest op één van de mooiste en meest gevarieerde plekken van Nederland!

118 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page