FIETSEXCURSIE OP AMELAND: DOELSOORT ROODHALSGANS EN WEER EEN GEINIGE VERRASSING!

Na de wandelexcursie op Tiengemeten en de minibusdag "Rondje Oostvaardersplassen" vond gisteren (zondag) de derde excursie van dit jaar plaats in het kader van de samenwerking tussen Birdingholland.nl en waarneming.nl: de fietsexcursie "Roodhalsganzen en meer op Ameland". Zoals de titel al enigszins doet vermoeden kent deze dag één voorname doelsoort: de schitterende en zeldzame Roodhalsgans. Deze prachtvogel, die in grote getale overwintert rond de Zwarte Zee in Bulgarije, dwaalt elk jaar in kleine aantallen af naar Nederland, maar is nergens zo mooi te zien als op de oostelijke Waddeneilanden in het algemeen en Ameland in het bijzonder. Tijdens de laatste maanden van het verblijf in Nederland, dat overigens tegenwoordig duurt tot de tweede helft van mei, verzamelen enorme aantallen Brand- en Rotganzen zich in de prachtige en vogelrijke polders aan de zuidkant van de eilanden en zijn daarbij zeer goed te benaderen. Met enig speurwerk zijn er dan ook jaarlijks Roodhalsganzen "uit te halen", en ook die zijn doorgaans verre van schuw. Daarmee zijn Ameland en april dé plek en dé tijd voor mensen die van Roodhalsganzen willen genieten op een manier die op andere locaties gedurende de winter ondenkbaar is. Ook fotografen kunnen hun hart hier ophalen, want niet alleen laten de charismatische Roodhalsganzen zich hier ongekend fotograferen, ook de andere soorten in deze ouderwets (weide)vogelrijke polders zijn zeer fotogeniek. Dat deze excursie vroeg volgeboekt zat zal u dan ook niets verbazen. Nadat ik (Martijn) de groep van de boot had opgepikt (ik was al op het eiland voor het voorwerk), de fietsen had afgehaald en het introducerend praatje had gehouden, zetten we meteen koers richting de polders van Nes en Buren. Ik had tijdens mijn vroege ochtendrondje al wat locaties bekeken en hoopte dat de ganzen niet te veel verplaatst zouden zijn, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Ongeveer een half uurtje na aanvang van de excursie stonden we dan ook te genieten van de soort waar het allemaal om te doen was!


Raadhalsgans "the Ameland way'!


Dit mannetje liep opvallend achter dezelfde Rotgans (vrouw?) aan. Ook riep de vogel regelmatig; erg leuk en goed herkenbaar!

Nadat we goed de tijd hadden genomen en er vele foto's waren gemaakt vervolgden we onze tocht door de nostalgisch stemmende polders. Het geluid en aangezicht herinnert aan Nederland van enkele tientallen jaren geleden: Grutto's baltsen boven de ruige weilanden, Kieviten waken over hun kroost, Tureluurs slaan alarm vanaf paaltjes, Scholeksters vliegen luidruchtig heen en weer, Kneuen zitten overal in de bermen en op draadjes te zingen en Graspiepers parachuteren naar hartenlust vanuit de begroeide slootranden. En er zijn ganzen... Duizenden Brand- en Rotganzen doen zich tegoed aan het sappige gras om zo hun tocht naar de broedgebieden in Siberië, die voor over enkele weken op de kalender staat, te kunnen volbrengen. Alleen dit tafereel is al een lust voor het oog en oor en maakt een fietstocht hier tot pure verwennerij!

Twee Kievitskuikens

Man Kneu

Een territoriale twist tussen twee Gruttomannen

Wilde eendenkroost

Naast de "algemene" weidevogels zagen we ook wat leuke soorten, zeker voor deelnemers die niet zo vaak aan de kust komen: Tapuiten, prachtige groepen Goudplevieren in knallend zomerkleed en een zeldzame Witbuikrotgans, bijvoorbeeld.

Goudplevieren op hun mooist, tijdens tussenstop richting het noorden.

Witbuikrotgans

Man Tapuit