top of page

Wandel/struinexcursie: Beleef de weidsheid van Fryslân Buitendijks!

Er zijn in Nederland maar weinig plekken te vinden waarbij de weidsheid zo alom aanwezig, de rust zo overweldigend en het landschap zo ruig en indrukwekkend is als langs de Friese Waddenkust ten westen van Holwerd. Daarbij is het ook nog eens zo dat je er buiten het broedseizoen (uiteraard op verantwoordelijke wijze) vrij mag struinen, wat de natuurbeleving nog eens extra intens maakt. Voeg daar tenslotte bij dat je in dit gebied, naast enorme aantallen "gewone" soorten, zo goed als alle Nederlandse winterspecialiteiten kunt tegenkomen en u zult begrijpen dat deze wandelexcursie eigenlijk al veel eerder een plaats in het assortiment had moeten krijgen ;-).

Tijdens deze dag gaan we lekker struinen en wandelen in dit enorme gebied, dat beheerd wordt door It Fryske Gea. Uw gids zal vooraf kijken welke route het best begaanbaar is en waar zich de meeste leuke soorten ophouden. Op deze manier hopen we u zo veel mogelijk wintervogels te kunnen laten zien (denk daarbij aan soorten als Velduil, Blauwe kiekendief, Ruigpootbuizerd, Strandleeuwerik, Frater enzovoort) en kunt u daarnaast optimaal genieten van de combinatie van polders, kwelders, Waddenzee en het zicht op Ameland. We wandelen in rustig tempo en zullen uiteraard de tijd nemen om rustig te kijken, te genieten en waar mogelijk te fotograferen. We kiezen bewust voor een doordeweekse dag, zodat het toch al rustige gebied helemaal zo goed als voor ons alleen zal zijn. Dat zal de waarnemingen zeker ten goede komen!
We weten zeker dat u na deze dag verliefd zult zijn geworden op dit waanzinnige doch relatief onbekende gebied!

Lees het verslag van de vorige editie HIER!

  • Wanneer: Woensdag 15 februari 2023, 10 uur (einde om ongeveer 15 uur)

  • Aantal personen: Maximaal 8 

  • Startpunt: Kweldercentrum Noorderleech

  • Inclusief: Wandeling/struinen onder leiding van een ervaren gids, koffie/thee en koek onderweg, gebruik van optiek (leenverrekijkers beschikbaar gesteld door FOTO SIPKES), een digitaal verslag na afloop, 21% BTW

  • Gids: Martijn Bot

  • Prijs: 55 euro

  • Goed te weten: Het terrein is enigszins oneffen en kan modderig zijn; zorg dus voor stevige schoenen en bijpassende kleding. De totale lengte route zal ongeveer 5-7 kilometer zijn, die in zeer rustig tempo worden afgelegd. We zullen onderweg uitgebreid de tijd nemen om te kijken en eventueel te fotograferen. De route en het exacte startpunt zullen worden bepaald aan de hand van de actuele situatie en aanwezigheid van soorten. Bij wat minder weer is er ook een minibus achter de hand om wat locaties rijdend te bezoeken.

    Alle excursies zijn weg te geven als een origineel cadeau. Wij maken er dan een persoonlijke cadeaubon van!

bottom of page