top of page

RONDJE OOSTVAARDERSPLASSEN MET ONWEERSTAANBARE SOORT VAN DE DAG!

Bijgewerkt op: 27 apr. 2022

MINIBUSEXCURSIE "RONDJE OOSTVAARDERSPLASSEN", 25 APRIL 2022


Er zijn van die soorten die zo goed als alle vogelaars aanspreken, een status hebben die tegen het mythische aan zit en die je gewoon ALTIJD wilt zien, om het even hoe vaak je de soort al eerder bent tegengekomen. Elke exemplaar dat wordt gemeld en dat je zelf niet hebt gezien doet een beetje pijn, terwijl elke ontmoeting weer die heerlijke adrenalinekick geeft waar je als vogelaar (en als mens!) toch in het diepst altijd naar op zoek bent.

Voor mezelf is dat lijstje soorten best lang. Zo staan daar bijvoorbeeld zo goed als alle zeevogels op, maar ook bijvoorbeeld Steppekiekendief, Bladkoning (en de zeldzamere Pallas' Boszanger al helemaal), Witvleugelstern, Roodhalsgans, Breedbekstrandloper, franjepoten, burgemeesters, maar ook algemenere soorten als Dwergmeeuw, Vuurgoudhaan, Zwarte specht, Engelse- en Rouwkwikstaart, Velduil, Nachtzwaluw, Goud- en Appelvink, diverse steltlopers, Strandleeuwerik en zo kan ik nog wel even doorgaan.

De soort die vandaag unaniem de titel "Soort van de dag" toebedeeld kreeg, staat ook zeer hoog op de lijst van geliefde en gewilde soorten. Welke soort dat is, zal geen verrassing meer zijn gezien de foto bij het bericht, maar laat ik toch even chronologisch de dag afgaan. We hebben het hier dus over de laatste editie van de minibusexcursie "Rondje Oostvaardersplassen" van dit voorjaar (TWEE DATA VOOR VOLGEND JAAR zijn inmiddels te reserveren). De excursie was volgeboekt maar kende helaas een afmelding en een no show (dat gebeurt niet vaak!), dus gingen we met zes personen op pad; ook prima!

De eerste uurtjes aan de Lelystadzijde verliepen fris, maar productief, met o.a. IJsvogel, Paapje, Roerdomp, Snor, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Koekoek, Zwarte stern, Nachtegaal, Waterral, Slechtvalk, vele Cetti's zangers en Kemphanen naast de algemenere riet- en moerassoorten.

Holenduif

Kneu

Kemphanen en Bonte strandlopers

Toen we aan de koffie zaten, kregen we een telefoontje van "Mr. Oostvaardersplassen" Pim Julsing. Hij meldde dat iemand een Draaihals had gezien langs het Julianapad en dat hij even ging kijken of de vogel terug te vinden was. Als dat zo zou zijn, dan zouden wij er uiteraard als de kippen bij zijn, want de Draaihals... Tsja, zie begin van dit blog!

In afwachting van berichten bezochten we eerst het Oostvaardersveld en de Kleine praambult. Met name vanaf die laatste locatie waren zeer veel vogels te zien, zij het wel op de bekende afstand. Twee Koereigers, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kemphaan, Bonte strandloper, Pijlstaart, twee verre Zeearenden, een (andere) Slechtvalk, Pontische meeuwen, een Blauwborst en vele foeragerende Dwergmeeuwen maakten het een vruchtbaar bezoek. Maar het beste nieuws kwam van Pim: Hij had de Draaihals ook gezien, maar voegde wel toe dat het een vrij vliegerig en schuw exemplaar was.

Vos met Meerkoet! (Foto: Wilma van der Pols)

We besloten echter toch ons geluk te beproeven en een kwartiertje later liepen we behoedzaam het bewuste paadje op. En al veel sneller dat verwacht kregen we een Draaihals in beeld en lukte het iedereen in ieder geval om de vogel in de kijker te krijgen. In het half uur erna zagen we meermaals Draaihalzen op verschillende locaties over bijna de totale lengte van het pad. We zagen zo regelmatig exemplaren dat het haast niet om steeds dezelfde kon gaan, en dat vermoeden werd bevestigd toen we kortstondig TWEE Draaihalzen bij elkaar zagen! Geweldig! Iets verderop zagen we later weer een vogel, dus het zou zelfs om drie verschillende vogels hebben kunnen gaan. De soort toont echter nauwelijks individuele variatie, dus zonder randje-randje-foto's van alle waarnemingen is het exacte aantal niet vast te stellen. En over het algemeen liet het gedrag van de vogels foto's ook nauwelijks toe, één uitzondering daar gelaten! Zie hier!

Draaihals! Een onweerstaanbare soort uit de hierboven beschreven categorie!

Dit was een meer representatief beeld van de waarnemingen ;-)

Ik vergat nog even een korte stop bij het Bovenwater te vermelden. Daar vlogen namelijk vele Zwarte sterns, Visdieven en vooral ook prachtige Dwergmeeuwen rond; ook een absolute heerlijkheid in het voorjaar!

Dwergmeeuw; een beauty!

Nogmaals Dwergmeeuw, van de iets minder opvallende bovenzijde

Het begon zo toch wel een heel leuke en soortenrijke dag te worden, maar opvallend was wel dat de dag voor het gebied redelijk Zeearendarm verliep. Een stop bij wat ooit de Grote plas was (het is nu de Grote vlakte) bracht daar enigszins verandering in; een onvolwassen vogel flapte prachtig langs en zorgde in ieder geval voor een bevredigende waarneming van deze Ooostvaardersplassen must see! Een Blauwe kiekendief tussen meerdere Bruine was ook vermeldenswaardig, zeker eind april, wanneer de meerderheid inmiddels weer noordwaarts is vertrokken.

Zeearend

De laatste stop was Almere, alwaar de grote vlakte het nodige Brandganzenspektakel opleverde toen er een Zeearend over bleek te zweven (wat hebben ze dat altijd goed en op tijd door en wat help dat ons bij het opmerken van de soort!). Verder zagen we hier o.a. Tapuit, Lepelaar, Kluten, Oeverlopers, Pontische meeuwen, Dwergmeeuw, Kemphanen, Goudplevieren, Groenpootruiters, een Nachtegaal (in beeld!) en een Muskusrat.

Man Tapuit

Deze nachtegaal deed z'n best om zich als een klassieke Nachtegaal te gedragen, maar het lukte niet helemaal; we kregen hem toch in de smiezen!

Muskusrat

Enkele van de Goudplevieren; er zat een groep van meerdere honderden exemplaren.

De terugweg naar startpunt Lelystad zorgde nog voor enkele Witgatjes en een Roodborsttapuit.

Het was even terugschakelen wat betreft de afwezigheid van zon en de temperatuur (die de hele dag net onder de 10 graden bleef steken), maar al met al was het prima! En een dag met een Draaihals is sowieso een goede dag!

265 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page