Wintervogels langs de randmeren: lekker uitwaaien en lekker veel vogels!

Het wordt ons niet makkelijk gemaakt deze winter, want ook deze excursie ging weer gepaard met een code geel, ditmaal vanwege zware windstoten. Maar wij en onze deelnemers staan inmiddels bekend als doorzetters die zich niet zo maar uit het veld laten slaan (of in dit geval waaien) en ook deze zaterdag was gewoon gaan de enige juiste optie! Wat een leuke groep, met zoals altijd vele oude bekenden en zoals altijd volgeboekt, en wat een fijne vogeldag was het! Aan het eind van de dag kon iedereen met een lekker uitgewaaid gevoel, een zeer behoorlijke soortenlijst en vele mooie foto's (het licht was zo nu en dan prachtig!) op de bank neerploffen.

De route voerde van noord naar zuid langs een gedeelte van de vroegere Zuiderzeekust, waar nu het Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer en het Veluwemeer liggen, met als onderbreking een onverwacht behoorlijk avontuurlijke wandeling door een deel van het Harderbos. Al bij de ontmoetingsplek, alwaar een ieder overstapte van de eigen auto naar de minibus en voordat we daadwerkelijk officieel hadden afgetrapt, werden de eerste leuke soorten gezien: Appelvinken (waarvan er een zo vriendelijk was lang te blijven zitten) en een mooi groepje Staartmezen uit de overgangszone tussen "onze" ondersoort en de ondersoort "caudatus" (Witkopstaartmees) kondigden al aan dat het wel eens een productieve dag zou kunnen worden! (Lees verder onder de foto's)

Bijna Witkopstaartmees, maar de de donkere streping linksboven het oog verraadt de afkomst uit de overgangszone.

Laatste seconde uit het leven van een bes ;-)

Appelvink (foto: Fred van Heuveln)

Tijdens de route noordwaarts langs het Vossemeer en het Ketelmeer ging het heel rap met de leuke soorten en mooie waarnemingen. Op een drooggevallen zandplaat zaten ontzettend veel vogels en veel verschillende soorten, waaronder meerdere Pontische meeuwen, een tweede kalenderjaar Lepelaar, vier Kleine Zwanen (een soort met een zeer kleine wereldpopulatie!) een Bonte Strandloper, vele honderden Wulpen en vele soorten eenden. (Lees verder onder de foto's)

Lepelaar (met Aalscholvers, Grote Mantelmeeuw en Bergeend). Een eenzame, jonge achterblijver die binnenkort z'n familieleden weer zal terugzien!

Derde kalenderjaar Pontische meeuw met Duitse ring (Geel X697)

Grote Mantelmeeuw (met de vis die de Pontische meeuw hierboven ook in de snavel heeft) met een tweede kalenderjaar Pontische meeuw (Foto: Fred van Heuveln)

Kleine Zwanen. Met een wereldpopulatie van slechts 15.000 exemplaren dus een zeldzame en bedreigde soort!

Deel van de groep Wulpen

Adulte Pontische Meeuw. Deze vogel droeg een donkere ring aan de tibia die niet af te lezen was.

Op het Ketelmeer was het ook flink raak. Ongekend grote aantallen Brilduikers (soms compacte groepen van meerdere tientallen vogels), Nonnetjes, Grote Zaagbekken, enkele Toppers en zowaar een heus tweede kalenderjaar mannetje IJseend zaten alle lekker dicht onder de dijk en lieten zich daardoor erg goed zien. (Lees verder onder de foto's)


Ruiend jong mannetje IJseend met Kuifeenden

Jong mannetje IJseend

Jong mannetje Topper

Adult mannetje Topper

Deel van de grote groep Brilduikers (13 exemplaren op deze foto)

Vrouw/onvolwassen Nonnetje

(Waarschijnlijk) vrouwtje (rechts) en jong mannetje (links) Topper

Inmiddels vorderde de tijd gestaag en werd het tijd om zuidwaarts te gaan. Tijdens onze route langs het Veluwemeer en het Drontermeer zagen we onder andere een Vos, enkele Reeën, nog veel meer ganzen en eenden (wat een aantallen houden zich hier op!), een Blauwe Kiekendief en zagen we kortstondig zelfs een Roodhalsfuut nabij Harderwijk. De vogel verplaatste zich echter veel duikend en vrij snel tussen de vele eenden en Futen en verdween regelmatig in de golven, waardoor hij uiteindelijk wist te ontkomen voor de hele groep 'm goed in de kijker had kunnen krijgen. Jammer maar helaas, maar wel een soort die voor dit gebied behoorlijk schaars is! (Lees verder onder de foto's)

Grote Zaagbekken

Nonnetjes

Nabij Harderwijk maakten we een tussenstop bij het Harderbos. Hier bleek Moeder Natuur een ware hindernisbaan (gevormd door vooral plassen en omgevallen bomen) aangelegd te hebben richting de vogelkijkhut. Ook hier lieten de deelnemers zich van hun beste en lenigste kant zien en al kruipend, klimmend, wadend en klauterend bereikten we uiteindelijk ons doel. Onderweg werd het "leed" verzacht door een stuk of vier exemplaren van het mooiste zangvogeltje van Nederland (?): de Vuurgoudhaan. Ook enkele kleurrijke zwammen en prachtige eenden maakten de avontuurlijke wandeling de moeite waard. (Lees verder onder de foto's)