top of page

Vogelcadeau: Zeearend gegeven, twee Zeearenden gekregen!

Vorig jaar kreeg Marjan van haar man een cadeaubon van Birdingholland.nl voor haar verjaardag. Het betrof een privé-excursie met een heel specifiek doel: ze wilde graag een Zeearend zien. Na wat over en weer gemail werd de afspraak uiteindelijk gemaakt en afgelopen zaterdag trof ik (Martijn) Marjan met haar vader op de P&R bij Haren voor een dagje "jacht" op de Zeearend.

Zowel Marjan als haar vader waren meer vogelliefhebbers dan vogelaars en ze maakten dan ook gretig gebruik van de leenkijkers van Foto Sipkes. De eerste stop werden de Onlanden net onder de stad Groningen. De keuze was een gok, maar gezien het feit dat hier zo nu en dan wat zwervende Zeearenden werden gezien zou het wellicht de moeite van het proberen waard kunnen zijn. De eerste voetstappen in het gebied leverde meteen een zingende Sprinkhaanzanger alsmede een overvliegende ROERDOMP op! Mijn beide metgezellen hadden nog nooit van de soort gehoord maar afgaand op zowel mijn enthousiasme als dat van een andere vogelaar in de buurt konden ze concluderen dat dit een verre van alledaagse waarneming was.


Roerdomp

Roerdomp

Sprinkhaanzanger

Tafeleend met jongen

Niet veel later: grote paniek bij zo goed als alle vogels in het gebied en dan weten we inmiddels hoe laat het is: ZEEAREND! Dat ging makkelijk en snel! Een onvolwassen vogel liet zich kort maar mooi vliegend boven het riet bekijken: geweldig! We konden ook mooi de grootte vergelijken met de tevens aanwezige Bruine Kiekendieven: een verschil van hemel en aarde! In het volgende half uur was de verrassing compleet toen het zelfs om twee verschillende vogels bleek te gaan, die zich steeds in elkaars nabijheid leken op te houden. Beide waren onvolwassen maar de een was gezien de grootte duidelijk een vrouwtje en de ander een mannetje.


Zeearend: onvolwassen vrouw

Zeearend

Enthousiast liepen we terug naar de auto; de druk was eraf en de dag kon nu ontspannen worden voortgezet in een andere hotspot nabij Groningen: het Zuidlaardermeergebied. Velen van u weten inmiddels hoe vogelrijk dit gebied is en het is dan ook geen verrassing dat er hier vele mooie waarnemingen konden worden toegevoegd: Witwangsterns, Steltkluten, Kemphanen, Porseleinhoen, Lepelaars maar ook de "gewone" soorten als Rietzanger, Rietgors en Grutto kunnen beginnende vogelaars natuurlijk prima bekoren.


Witwangstern, specialiteit van het Zuidlaardermeer!

Kijk uit, links van je!

Steltkluut

Lepelaars

Juveniele Grutto

De gasten van vandaag in een voor lokale vogelaars bekende setting!

De bonus in de middag was ook ronduit spectaculair te noemen. De Zeearenden bleken nog steeds aanwezig en na een stevige wandeling zaten ze ineens on-Nederlands dichtbij!


Zeearend, onvolwassen vrouwtje

Zeearend, onvolwassen man

Zeearend; de Bruine Kiekendief lijkt ineens een dwerg!

Gezamenlijk op jacht. Vrouw links, man rechts

Geoorde Fuut

Wilt u ook een leuk en origineel cadeau (bijvoorbeeld een Zeearend) weggeven? Kijk eens op onze site (https://www.birdingholland.nl/op-maat) of mail ons!

269 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page