START DRUKKE PRIVÉ-EXCURSIEWEEK MET EXTRA GAST: KONING WINTER!

Het wordt een zeer drukke week vol privé-excursies en juist nu meldt zich een extra doch zeer genode gast: Koning Winter is alom en prominent aanwezig en dat is zeker geen straf te noemen. Bijna altijd zijn uitzonderlijke weersituaties voor vogels en vogelaars zeer interessant. Of het nu een strakke zuidoostelijke stroming in het voorjaar, een noordwesterstorm in het najaar of een plotselinge winterinval is: vogels gaan zich anders gedragen, niet zelden levert het onverwachte soorten op en het is spannend om buiten te zijn en te zien hoe de natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder omgaan met de omstandigheden. Kortom: we zijn heel benieuwd naar wat de komende periode gaat opleveren.

Sowieso levert het mooie en sfeervolle wandelingen op in een winterwonderland dat we lang niet hebben meegemaakt. Gisteren mocht ik met vogelaar Roel uit Zuid-Holland op pad in het noorden om te proberen wat nieuwe soorten op zijn nog redelijk jonge soortenlijst toe te voegen. De omstandigheden buiten waren nog niet helemaal zoals je wenst, want we hadden nog wat last van de naweeën van de winterstorm op zondag. Het was bewolkt, de wind was nog venijnig stevig en er dwarrelde nog wat sneeuw rond gedurende de dag. We besloten derhalve wijselijk om de route enigszins in te korten, zeker in de ochtend vooral de luwte op te zoeken en te gokken op twee gebieden die relatief dichtbij elkaar lagen en met wat geluk een aantal nieuwe soorten zouden kunnen opleveren: de bossen rondom Beetsterzwaag alsmede het Fochteloërveen en omgeving.

Winter in Nederland; love it or hate it ;-)

Toen we de eerste stappen in de bossen zetten, leken de vogels langzaam maar zeker wakker te worden. De grote aantallen Kool- en Pimpelmezen vielen meteen op, maar langzaam maar zeker kwamen er ook wat andere en daarmee nieuwe soorten wat lager foerageren. Goudhanen, Glanskoppen, Boomkruipers, Boomklevers, Kuifmezen, Grote bonte spechten, Holenduiven: het zijn voor mensen die vaak in bossen komen nou niet meteen heel zeldzame soorten, maar voor Roel betekende het toch enkele "vinkjes". Een Middelste bonte specht betekende ook een vinkje, maar dat vinkje was wel voor verbetering vatbaar; Roel kreeg 'm kort in beeld maar helaas vloog de vogel vrijwel meteen weg, never to be seen again. De beste soort was ongetwijfeld de zingende Kortsnavelboomkruiper (ondersoort van de Taigaboomkruiper), het eerste territoriale exemplaar (?) van Friesland. Deze troffen we al vrij snel aan op de plek waar ook andere vogelaars 'm in de afgelopen week af en toe vonden en liet zich heel erg mooi zien en horen. De verschillen met "onze" Boomkruiper konden zo heel mooi worden vastgesteld! De zoektocht naar Houtsnippen aan de grond (in sneeuwtijd zijn de kansen daarop aanzienlijk groter) leverde "slechts" twee opvliegende vogels op; ze bleken ons dus nog steeds te snel af ;-)

Zingende (!) Kortsnavelboomkruiper
Kortsnavelboomkruiper
Kortsnavelboomkruiper (Hij mag ook best Taigaboomkruiper worden genoemd)
Kortsnavelboomkruiper
Holenduif

Een aantal soorten liet zich helaas slechts horen en kregen we niet (goed) in beeld: Appelvink, Goudvink en Sijs, onder andere; er stonden te veel bomen in het bos. Een Eekhoorn is altijd een leuke en vermeldenswaardige waarneming, dus hierbij.

Na de bosochtend volgde de verplaatsing richting het tweede onderdeel van de dag, de veenmiddag. Het was her en der nog wat glibberig, dus we reden rustig en behoedzaam. Dat leverde o.a. een waarneming van een mooi mannetje Goudvink op, helaas echter net aan de verkeerde kant van de weg voor Roel.

Het Fochteloërveen lag er prachtig en enigszins verstild bij, maar nadere inspectie leverde toch al snel het nodige leven op. Het waren vooral talloze ganzen, maar ook de nodige roofvogels die ons al meteen op scherp zetten, en hoe!? De eerste en tweede roofvogel die we in beeld kregen waren een onvolwassen en een volwassen Zeearend, die vanuit verschillende kanten het gebied in vlogen. Met name die laatste was prachtig te zien toen 'ie laag over het besneeuwde veen voorbij flapte om vervolgens hoogte te winnen en uit zicht te verdwijnen.

Volwassen Zeearend