PRIVE-EXCURSIE: NEVER CHANGE A WINNING...

Route, dagindeling, planning, dat soort dingen. De vorige excursies, die ons langs de buitendijkse kwelders van Friesland hadden geleid, verliepen geweldig en hadden een fijne reeks winterspecialiteiten opgeleverd. Bij de volgende privé-excursieaanvraag was de keuze snel dus gemaakt. De vogelaar in kwestie was wederom iemand die lang niet gevogeld had en daarnaast lang niet aan de Waddenkust was geweest, dus dat was een extra reden om naar het noorden te rijden tot we niet verder konden. Zo kwamen we gisteren (donderdag) aan het begin van de ochtend bij Friesland-buitendijks aan, nadat we eerder al een kort maar succesvol bezoek hadden gebracht aan "de" Ransuilen (vaste excursiegangers weten om welke vogels het gaat ;-). We zagen er zeker vijf in enkele loofbomen nabij de vaste winterroest.

Een foto van dezelfde uilen maar iets eerder deze week gemaakt.

Friesland-buitendijks was in eerste instantie vooral erg nat, maar na ongeveer een half uurtje vogelen vanuit de minibus werd het droog en konden we ook buiten genieten van de vele vogels die daar in deze tijd van het jaar rondhangen. De duizenden Goudplevieren, Brandganzen, Wulpen en Kieviten en de enorme aantallen andere eenden, ganzen, steltlopers en Veldleeuweriken, aangevuld met kleine krenten als Slechtvalk, enkele Blauwe kiekendieven (waaronder een mannetje vlak naast de auto) en een prachtig groepje van zeven overvliegende Kleine zwanen maakte het een mooie start van de dag.

Kleine zwanen met een masterclass synchroonvliegen

De pier van Holwerd leverde de eerste nieuwe soort van de dag op voor Ruud, de vogelaar met wie ik op pad was. Een groepje van drie Sneeugorzen lieten zich op de voor de soort gebruikelijke wijze zien: onverstoorbaar en zeer dichtbij! Zo wil iedereen zijn/haar nieuwe soort, nietwaar?

Man Sneeuwgors
Vrouw Sneeuwgors

Het zijn en blijven geweldige vogels en het idee dat ze flink boven de poolcirkel uit het ei zijn gekropen en nu voor onze voeten scharrelen maakt het des te fascinerender. Dat idee went nooit en maakt vogels en vogelen wat mij betreft iets wat groter is dan onszelf.

Voor we sentimenteel worden zal ik het nog houden bij de overige soorten die we hier zagen: o.a. Zilverplevier, Kluut, Steenloper, een enorme groep Putters, Rietgorzen, Bonte strandlopers en Blauwe kiekendief verschenen hier in de kijker. Geen grote specialiteiten, maar vermakelijk desalniettemin.

Volgende stop was de kwelder bij Ternaard en daar kwam nieuwe soort nummer twee voor Ruud al heel snel in beeld. Zeven Strandleeuweriken deden ook niet moeilijk en gaven ons alle tijd om ze van alle kanten en in mooi licht te bekijken. Ook deze soort is een pareltje in de winter!

Wij sprongen spreekwoordelijk een gat in de lucht, deze Strandleeuwerik deed letterlijk mee.

Verder was het door het lage water redelijk rustig, dus konden we rustig en al vogelend door richting de volgende locatie: Paessens. Deze hotspot voor wintersoorten bleek redelijk druk met wandelaars en vogelaars en leverde niet de IJsgorzen aan de grond op waar we op hoopten (ze vlogen wel roepend over, maar dat was niet voldoende om de soort ook echt te "tellen"). Wel zagen we hier de nodige Oeverpiepers, wederom meerdere Strandleeuweriken, een Blauwe kiekendief, Pijlstaarten en meerdere gewone soorten van het Wad.

De wellicht meest opmerkelijke soort van de dag was echter een Boerenzwaluw, die boven Paessens foerageerde. Die soort is natuurlijk in meerdere maanden van het jaar niet zeldzaam, maar vandaag (12 november) om meerdere redenen opmerkelijk. Naast de late datum viel het op dat het een adulte vogel betrof (de meeste late Boertjes zijn juveniele vogels), die in de blauwe borstband oranje tekening had en die zeer flink in de rui was. Die combinatie maakte dat het wellicht de moeite van het onderzoeken waard is of dit een ver oostelijke ondersoort (gutturalis) zou kunnen betreffen. De combinatie van de ver gevorderde rui en de borstband zou kunnen passen, maar DNA is nodig om dit echt hard te maken.

Boerenzwaluw. Zie de oude buitenste handpennen en de staart, die de nodige pennen mist. Zie verder het rood op de keel, dat doorloopt op de blauwe borstband.
Compilatie. Zie vooral bij de linker foto de onderbroken blauwe borstband.

De wandelingen op de verschillende locaties hadden de dag inmiddels behoorlijk doen vorderen en het was dan ook tijd om richting Lauwersmeer te gaan. Op het verlanglijstje van Ruud stond namelijk nog Zeearend en voor die soort heb je goede kansen wanneer het "bedtijd" wordt. Zo stonden we in afgaand licht op de uitkijkheuvel. Even daarvoor hadden we echter al uitgebreid kunnen genieten van soorten die in deze tijd van het jaar ook niet mogen ontbreken: Vuurgoudhaan en Goudhaan. Met name de eerste soort was met ongeveer 10 exemplaren rijkelijk vertegenwoordigd, maar foto's lukten even niet. Vandaar een plaatje van een tijdje terug, maar wel op dezelfde locatie ;-)