top of page

**PRIVÉ-EXCURSIE WADDENKUST: FRAPO-SHOW, HET VERVOLG!***

Mijn gasten van vandaag, M-J en zijn zoon Pieter, waren al vaker met me mee geweest en steevast werden het prachtige en succesvolle dagen. In het verleden hadden we meestal wel concrete doelen die zich de weken ervoor al hadden bewezen, ditmaal gingen we met open vizier een dagje vogelen langs de Waddenkust. Oké, steltlopers waren wel de reden om enkele weken geleden deze locatie uit te kiezen, maar aangezien het getij noch de waterstand in de verschillende gebieden heel erg gunstig waren, gingen we gewoon op goed geluk op pad. Eigenlijk is dat ook de allerleukste manier van vogelen, die achteraf vrijwel nooit teleurstelt.

We ontmoetten elkaar bij de hut van het Jaap Deensgat, alwaar we werden ontvangen door zowel een juveniele Zwarte roodstaart (die insecten probeerde te pikken uit de rieten wanden langs het pad naar de hut) als enkele juveniele Tapuiten en een juveniele Blauwborst. Vanuit de hut waren enkele Casarca's te zien, maar was het verder relatief rustig.

Zwarte roodstaart
Juveniele Zwarte roodstaart
Juveniele Tapuit. De trek van deze fascinerende en prachtige mega-langeafstandstrekker is losgebarsten.
Juveniele Blauwborst (Foto: M-J)
Casarca's

Bij het Nieuwe Robbengat waren het vooral de bedelende Lepelaars die ons even vermaakten (kent u dat geluid?), maar ook daar was het waterpeil dermate hoog dat we besloten niet te lang te blijven en even in de haven te gaan kijken of er wat trek te zien was boven de Waddenzee. De wind was redelijk stevig uit west-noordwestelijke richting en dat kan nog wel eens wat leuks opleveren. Welnu, onder het genot van een kop koffie en een stroopwafel vloog er inderdaad het één en ander langs, waaronder meerdere steltlopersoorten (o.a. een Krombekstrandloper en twee Drieteenstrandlopers) maar trokken vooral de sterns de aandacht. Er vlogen vier verschillende soorten langs: Zwarte stern, Grote stern, Visdief en als leukste een juveniele Noordse stern. Voor de dijk zwom een groepje Eiders.

Juveniele Noordse stern
Noordse stern, met op de achtergrond een groep wadlopers.
Juveniele Grote stern
Visdief

Vogeltrek kijken op een plek als de Waddenzee is iets prachtigs, maar toch rukten we ons los en togen we richting Ezumakeeg. Ondanks dat we van meerdere vogelaars hadden gehoord dat de plek momenteel niet echt interessant is vanwege het veel te hoge waterpeil (dat in keihard contrast met voorgaande jaren, toen de boel eerder een steppe leek), waagden we toch een poging. En dat bleek een goede keuze, want naast meerdere Zwarte sterns, Grutto's, vele Oeverzwaluwen, een Boomvalk, drie Reuzensterns en een juveniele Zomertaling kreeg ons succesverhaal van dit jaar rondom franjepoten (na de vondst van een zeer veel bezochte zomerkleed Rosse franjepoot dit voorjaar en een groep van liefst vijf Grauwe afgelopen weekend) een vervolg met de vondst van twee juveniele Grauwe franjepoten (frapo's, in vrij vreselijk vogelaarsjargon...). Helaas bleven ze ver weg, maar toen er even paniek was door een overvliegende roofvogel, konden we toch een bewijsplaatje fabriceren. Erg leuk, want het is en blijft een fascinerende soortgroep!

De twee kleine steltlopers voor de eenden zijn de Grauwe franjepoten. Achter de groep aan vliegt een Kemphaan.
In het midden zwemt de juveniele Zomertaling. Het markante koppatroon maakt de soort goed herkenbaar in deze tijd van eclips en uniforme bruinheid onder eenden.
De Reuzensterns bleven helaas ver weg, jagend boven de vaargeul of rustend op de achterste zandplaten.

Na een wat trage start begon de soortenlijst nu toch serieuze proporties aan te nemen, zowel qua kwaliteit als kwantiteit, maar op het gebied van steltlopers was nog wel wat te winnen. Vanwege de toeristische drukte sloegen we Paessens over en reden we rechtstreeks door naar de pier van Holwerd. Het was er nog flink laag water, maar desondanks konden we flink werken aan de doelsoorten: We zagen hier o.a. Bontbekplevieren, Bonte strandlopers, Tureluurs, Wulpen, Regenwulpen, Steenlopers, Zilverplevieren, Rosse grutto's, Oeverlopers en Kluten. Niet per se heel bijzonder, misschien, maar wel degelijk onderhoudend en in deze tijd altijd spannend om te checken; er kan zich immers zo maar een zeldzaamheid tussen ophouden!

Zilverplevier

Vanuit Holwerd is het een korte rit naar Noorderleech, het uitgestrekte, buitendijkse gebied ten westen van Holwerd. Landschappelijk mooi en doorgaans vogelrijk is het een plek die je altijd even moet meepikken op een tocht langs de Waddenkust en ook vandaag beloonde het gebied ons rijkelijk! Honderden Goudplevieren, meerdere Bosruiters, Groenpootruiters, Zwarte ruiters en Watersnippen, maar vooral twee prachtige mannen Grauwe kiekendief (waarvan er één met prooi over de dijk het binnenland in vloog; naar een laat nest??) en.... alweer een Grauwe franjepoot!! En overduidelijk een nieuwe, want een kleed dat we in Nederland niet zo vaak tegenkomen: Een adult in (bijna) winterkleed. De soort was al schitterend, maar de manier waarop we van 'm konden genieten deed me terugdenken aan mijn dagen op Spitsbergen, alwaar je rustig naast een plasje kunt gaan zitten en de franjepoten (zowel Rosse als Grauwe daar) soms letterlijk tussen je benen door zwemmen. De soort staat bekend om het feit dat ze totaal niet schuw zijn, en dit beestje demonstreerde dat, zo maar in een nietig plasje op de Friese kwelder. Zittend langs de rand kwam 'ie echt vlakbij foerageren en trok zich niets aan van onze druk klikkende camera's en zachte kreten van blijdschap ;-). Wat een vogel, wat een soort! Nog even en ze vliegen de oceanen over, want ze overwinteren midden op zee, soms zelfs letterlijk aan de andere kant van de wereld. Maar nu dobberde de vogel nog op aai-afstand. Fascinerend!

Grauwe franjepoot, adult in winterkleed. De vogel heeft nog wat laatste rode veertjes in de hals.
Bij een naderende roofvogel drukte de vogel zich en bleef doodstil op het water dobberen.
Juveniele Zwarte ruiter; ook niet te versmaden, maar een stuk schuwer!
En dat gold ook voor deze juveniele Groenpootruiters
Pieter schiet op de Grauwe franjepoot. Op deze telefoonfoto lijkt de waterpartij nog aardig indrukwekkend, maar de afstand tot de vogel was hier hooguit vier meter. Hij/zij heeft echter ook tegen de waterkant gezwommen (aan deze kant,welteverstaan)

Juveniele Kemphaan

Het was ook nu weer lastig om weg te gaan, maar we hadden nog een mooi toetje tegoed: Westhoek! Het tij leek op het eerste oog net niet hoog genoeg te komen om het spektakel in volle hevigheid te kunnen ondergaan, maar de wind bleek vandaag onze vriend. Sterker nog, de combinatie van een niet al te hoog tij met een stevige wind bleek te resulteren in een show die ik nog niet vaak in deze intensiteit had meegemaakt. Het was simpelweg fantastisch en grandioos, maar het "vervelende" is: Wat je hier meemaakt is in geen woorden en in geen foto's te vatten. De aantallen vogel, de bijbehorende soundtrack die wordt gevormd door de tienduizenden vogels van verschillende soorten, de constante commotie, de gigantische dynamiek: het is groots en meeslepend! Heb je dit nog nooit gezien, dan hoort dit bovenaan de Nederlandse to-do-list of zelfs de bucketlist te staan!

Omdat het ditmaal zo gigantisch dynamisch was, waarbij de groepen steeds opvlogen en weer landden en de rusteloosheid van de vogels voelbaar was, lukte het niet om tussen de vele "gewone" soorten een schaarse of zeldzame soort te plukken, maar wat doet het er toe als je getuige mag zijn van dit grootse schouwspel. Hier toch nog wat plaatjes, simpelweg omdat je wel moet... Maar de realiteit was vele malen mooier (het was bovendien wat grijs weer...)!


Krombekstrandloper

MJ en Pieter: Hartelijk dank voor de gezellige en wederom prachtige dag en tot de volgende, maar weer! Wilt u ook een privé-excursie boeken? Neem dan gerust contact op!


134 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page