**PRIVÉ-EXCURSIE WADDENKUST: FRAPO-SHOW, HET VERVOLG!***

Mijn gasten van vandaag, M-J en zijn zoon Pieter, waren al vaker met me mee geweest en steevast werden het prachtige en succesvolle dagen. In het verleden hadden we meestal wel concrete doelen die zich de weken ervoor al hadden bewezen, ditmaal gingen we met open vizier een dagje vogelen langs de Waddenkust. Oké, steltlopers waren wel de reden om enkele weken geleden deze locatie uit te kiezen, maar aangezien het getij noch de waterstand in de verschillende gebieden heel erg gunstig waren, gingen we gewoon op goed geluk op pad. Eigenlijk is dat ook de allerleukste manier van vogelen, die achteraf vrijwel nooit teleurstelt.

We ontmoetten elkaar bij de hut van het Jaap Deensgat, alwaar we werden ontvangen door zowel een juveniele Zwarte roodstaart (die insecten probeerde te pikken uit de rieten wanden langs het pad naar de hut) als enkele juveniele Tapuiten en een juveniele Blauwborst. Vanuit de hut waren enkele Casarca's te zien, maar was het verder relatief rustig.

Zwarte roodstaart
Juveniele Zwarte roodstaart
Juveniele Tapuit. De trek van deze fascinerende en prachtige mega-langeafstandstrekker is losgebarsten.
Juveniele Blauwborst (Foto: M-J)
Casarca's

Bij het Nieuwe Robbengat waren het vooral de bedelende Lepelaars die ons even vermaakten (kent u dat geluid?), maar ook daar was het waterpeil dermate hoog dat we besloten niet te lang te blijven en even in de haven te gaan kijken of er wat trek te zien was boven de Waddenzee. De wind was redelijk stevig uit west-noordwestelijke richting en dat kan nog wel eens wat leuks opleveren. Welnu, onder het genot van een kop koffie en een stroopwafel vloog er inderdaad het één en ander langs, waaronder meerdere steltlopersoorten (o.a. een Krombekstrandloper en twee Drieteenstrandlopers) maar trokken vooral de sterns de aandacht. Er vlogen vier verschillende soorten langs: Zwarte stern, Grote stern, Visdief en als leukste een juveniele Noordse stern. Voor de dijk zwom een groepje Eiders.

Juveniele Noordse stern
Noordse stern, met op de achtergrond een groep wadlopers.
Juveniele Grote stern
Visdief

Vogeltrek kijken op een plek als de Waddenzee is iets prachtigs, maar toch rukten we ons los en togen we richting Ezumakeeg. Ondanks dat we van meerdere vogelaars hadden gehoord dat de plek momenteel niet echt interessant is vanwege het veel te hoge waterpeil (dat in keihard contrast met voorgaande jaren, toen de boel eerder een steppe leek), waagden we toch een poging. En dat bleek een goede keuze, want naast meerdere Zwarte sterns, Grutto's, vele Oeverzwaluwen, een Boomvalk, drie Reuzensterns en een juveniele Zomertaling kreeg ons succesverhaal van dit jaar rondom franjepoten (na de vondst van een zeer veel bezochte zomerkleed Rosse franjepoot dit voorjaar en een groep van liefst vijf Grauwe afgelopen weekend) een vervolg met de vondst van twee juveniele Grauwe franjepoten (frapo's, in vrij vreselijk vogelaarsjargon...). Helaas bleven ze ver weg, maar toen er even paniek was door een overvliegende roofvogel, konden we toch een bewijsplaatje fabriceren. Erg leuk, want het is en blijft een fascinerende soortgroep!