PRACHTIGE PRIVÉ-EXCURSIE MET DE "SMALL FIVE" VAN DE WINTERKWELDER!

The Small Five! Het klinkt lang niet zo groots en meeslepend maar loopt wel parallel aan de link die zo vele natuurorganisaties tegenwoordig maar al te graag maken met de Big Five van Afrika, dus bij deze onze inbreng: "Kom deze winter naar het noorden en ga mee op zoek naar de Small Five!"

Deze week (afgelopen donderdag) mocht ik zowaar weer een privé-excursie verzorgen en de keuze viel zeer terecht weer op de Friese waddenkust. De buitendijkse kwelders daar zijn niet alleen landschappelijk een lust voor het oog, maar herbergen ook enkele van onze meest gezochte wintersoorten, specialiteiten die in de rest van het land uitermate lastig of helemaal niet te vinden zijn. En voor vogelaars uit "het diepe binnenland", zoals in dit geval, is het dan al helemaal genieten. Niet alleen de schaarse soorten zijn dan prachtig en vaak zelfs nieuw, maar ook de wat algemenere zoutwatersoorten zijn in hun geval verre van alledaags.

Wat betreft die specialiteiten: The Small Five verwijzen naar de vijf zangvogels die alle afkomstig zijn uit ver noordelijke streken en vanaf oktober rondzwerven over de kwelders van vooral Noord-Nederland. Het gaat hierbij om Sneeuwgors, IJsgors, Strandleeuwerik, Oeverpieper en Frater. Omdat ze zo nomadisch en dus weinig honkvast zijn, kan het behoorlijk lastig zijn om ze alle vijf op een dag in de kijker te krijgen. Goede gebiedskennis, herkenning van de bijbehorende roepjes alsmede een portie geluk moeten samen een vruchtbare mix vormen en om maar meteen met de deur in huis te vallen: we vielen afgelopen donderdag met de neus in de boter! Nadat we elkaar ontmoetten in Zuidhorn, leverde de eerste stop van de dag meteen een wenssoort op, zij het dat 'ie met enige pijn en moeite gevonden werd. De RANSUILEN waren blijkbaar nog niet terug om de winterroest en na enig speurwerk vonden we er uiteindelijk toch nog één. Deze liet zich gelukkig wel mooi zien, dus de dag kon eigenlijk bij voorbaat al niet stuk.

Ransuil. Mijn camera was bij het zoeken in de auto blijven liggen, dus dit is er eentje uit de oude door (maar de vogel zit in dezelfde boom ;-))

Vervolgens zetten we koers richting de Waddenkust. De eerste stop was bij de inmiddels befaamde pieren buiten Paessens, een uitgestrekt, buitendijks kweldergebied dat zo groot en grotendeels ontoegankelijk is dat je wel wat geluk moet hebben om de soorten die je zoekt ook daadwerkelijk (aan de grond) in beeld te krijgen. Het is er echter sowieso altijd heerlijk struinen en op een heldere dag zoals wij die hadden heb je geweldig uitzicht op de Waddenzee, Schiermonnikoog en Ameland. Qua soorten kregen we ook een heerlijke mix voorgeschoteld: KANOETEN, OEVERPIEPERS, overvliegende IJSGORZEN, BLAUWE KIEKENDIEVEN, LEPELAARS, KLEINE ZILVERREIGERS, ROSSE GRUTTO'S, ROTGANZEN (voor binnenlandse vogelaars een soort die het noteren waard is!): het was prima toeven. De absolute hoofdprijzen waren echter de 30+ STRANDLEEUWERIKEN, die zich werkelijk fenomenaal lieten zien en fotograferen. Dit zijn toch zonder twijfel de pareltjes van de "Small Four" en sowieso esthetisch één van de mooiste wintergasten!

Strandleeuwerik; heerlijke soort met al flink wat kilometers achter de vleugels!
Een vlucht Watersnippen.
Adulte (links) en juveniele Rotgans
Strandleeuwerik
Strandleeuweriken
Wat op afstand eerst 7 Lepelaars leken, bleken 5 Lepelaars en 2 Kleine zilverreigers...

Na een inmiddels welverdiende kop koffie met onvermijdelijke stroopwafel bewogen we langzaam westwaarts, via Wierum naar Ternaard. Een korte wandeling leverde hier wederom de nodige Strandleeuweriken (7) en vier IJSGORZEN op. Ditmaal vlogen ze roepend en op ooghoogte langs, zodat we ze, toen ze eenmaal verdwenen waren, op het schermpje van de camera nog even rustig konden bekijken. Verder waren hier gigantische aantallen BERGEENDEN (vele honderden), enkele BONTBEKPLEVIEREN en een prachtig vrouwtje SLECHTVALK te zien. De paniek die de vogel veroorzaakte toen ze het op het jagen zette was ook erg indrukwekkend!

IJsgorzen
Slechtvalk
Rustende Bergeenden
Bontbekplevier