top of page

MINIBUSEXCURSIE "WINTER OP TEXEL": ZWART, WIT MET EEN SNUFJE ORANJE

Afgelopen vrijdag maakten we met een enthousiast en volgeboekt groepje het eerste van twee "nawinter-uitstapjes" naar Texel. Deze excursies voelen, vanwege het eilandgevoel, de overtocht en de afwisseling van landschappen, altijd als een minivakantie en ook het weer deed daarbij een duit in het zakje. Toen we het eiland op reden, verdween de laatste regen en de rest van de dag bleef het droog en zagen we steeds meer zon. Oké, de wind was nog steeds iets harder dan je idealiter zou willen, maar het was al met al prima.

Ook qua vogels kwamen we zeer goed aan onze trekken, met zowel qua uiterlijk als qua soortnamen een dag waarbij de tinten zwart en wit domineerden.

We startten rondom de NIOZ-haven en bij de Petten, waarbij de eerste leuke soorten konden worden genoteerd. Bontbekplevieren, Paarse strandlopers, Eiders, een Brilduiker, Groenpootruiters, een Havik, Oeverpiepers, Rosse grutto's, Zilverplevieren en Bonte strandlopers verzorgden een veelbelovende aftrap.

De eerste zeldzaamheid die we wilden opzoeken bevond en bevindt zich waarschijnlijk nog steeds in de haven van Oudeschild. Daar overwintert al enkele jaren een ZWARTE zeekoet en die wilden we natuurlijk graag even begroeten. Gelukkig was dat gevoel klaarblijkelijk wederzijds, want bij het inrijden van de haven was het de eerste en enige vogel die er te vinden was. Da's fijn, want soms speelt de vogel ook succesvol verstoppertje!

Zwarte zeekoet
Kleine Zilverreiger (WIT) met achterdochtige Blauwe reiger

Nadat we de vogel uitgebreid hadden bekeken en vastgelegd, zochten we de tropische verrassingen van Texel op. Net buiten Oudeschild houdt zich al een tijdje een groepje Casarca's op. Het was even zoeken, maar uiteindelijk vonden we ze en onder het genot van koffie en koek genoten we van deze mooie, oranje soort in het decor van zingende Veldleeuweriken!

Casarca's!

Vervolgens stortten we ons op de rotganzen. Het is altijd een uitdaging om tussen de duizenden Rotganzen de twee zeldzame soorten te vinden. Dit jaar loopt Nederland niet over van afwijkende rotganzen, maar toch slaagden we er met vereende krachten in om vrij vlot zowel een ZWARTE rotgans als een WITbuikrotgans te vinden. Altijd fijn!

Man Zwarte rotgans, dankzij een immer scherpe Matthew

Witbuikrotgans, met daarachter een vrij bleke "gewone" Rotgans.

Het hoofddoel voor de dag, afgaande op de wensen die vooraf, zonder enige garantie (;-)) kunnen worden ingediend, waren de twee Sneeuwganzen, die al enige tijd over het eiland zwerven. Ikzelf heb weinig met Sneeuwganzen omdat de meeste vogels in Nederland vast en zeker nooit van hun leven in Noord-Amerika zijn geweest. Echter, als je dan toch Sneeuwganzen op je Nederlandse lijst wilt zien "pronken" die enigszins goed "

aanvoelen (voor wat dat waard is), dan is een ongeringd paartje in de winter op Texel het op één-na-beste wat je kunt treffen, ver achter een vogel met een Canadese ring om de poten.

Oftewel: ik was ook best blij toen we het (WITTE) stel na een zoektocht uiteindelijk in de kijker kregen, maar voor de meeste deelnemers was dit nog een nieuwe soort voor Nederland. Dat betekent veel koffie met gebak de komende tijd ;-)!

Sneeuwganzen; een ongeringd paartje.


Op zoek naar de Sneeuwganzen vonden we eerst deze WITTE vogels: WIlde zwanen, ook een schaarse sort op het eiland. (Foto: Matthew Sprangers)

Verder omhoog rijdend langs de Waddenkust gingen we gestaag door met het zien van zwart-witte vogels: Kluten, Eiders (oké, het is te weinig eer om deze vogels af te doen als louter zwart-wit) en enkele Geoorde futen (die zijn nu nog vooral zwart-wit, in tegenstelling tot over een maandje of twee) waren leuk en dat gold ook voor Middelste zaagbekken, die net iets te ver voor foto's tussen en rond de Eiders zwommen.

Eider (Foto: Tanja de Leeuw)

Het was inmiddels halverwege de middag toen we onze vaste tussenstop bij het gastvrije vogelinformatiecentrum maakten. Met lege blazen, schone verrekijkers, een heerlijk koffieshot en enkele nieuwe boeken in de tas verlieten we de winkel (je wordt hier altijd erg hebberig...) en spendeerden we de laatste 1,5 uur in enkele gebieden in het binnenland. Waal en burg, Polder Eierland, Krassekeet, Horsmeertjes en nog wat andere plekjes leverden niet heel veel schokkends op. Het hoogtepunt was een mooie ZWARTE roodstaart, maar ook Drieteenstrandloper, Goudplevier, Kneu, Kemphaan, Nonnetje en Roodborsttapuit kregen een plekje op de soortenlijst.

Zwarte roodstaart

Kleine zilverreiger . Bijna overal in Nederland schaars, behalve op Schier, op Texel en in de Delta!

Nonnetje

Lekker uitgewaaid en een mooie en gezellige dag rijker reden we iets voor vijven de boot weer op. Deelnemers, hartelijk dank voor de dag! Binnenkort meer Texel, maar daarvoor nog wat andere bestemmingen en verslagen. Ik loop door een februaripiek behoorlijk achter, dus er staat nog wat leesvoer (schrijfvoer voor mij) op de rol!

Overigens: mocht je nog eens mee willen, er is nog plek op enkele excursies en daarnaast is de kalender ZEEVOGELTOCHTEN inmiddels ook compleet!

133 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page