top of page

FRIESE IJSSELMEERKUST: TOCHTIG MAAR ZONNIG DAGJE WINTERVOGELEN!

Er was één nogal overheersend thema gedurende de afgelopen week in het algemeen, maar afgelopen maandag in het bijzonder: de wind! Het zal je niet ontgaan zijn, het ging er bij tijd en wijle flink heftig aan toe. Uitgerekend op de meest tochtige dag stond er een nieuwe excursie op het programma: de normaal gesproken zeer vogelrijke en landschappelijk fraaie Friese IJsselmeerkust.

Ook hier stond de wind vol op, maar dat hoefde in eerste instantie niet meteen een last te zijn. De richting, westnoordwest, was namelijk best een spannende. Er zouden zo maar wat leuke soorten vanaf zee binnen geblazen kunnen worden!

Vol goede moed vertrokken we dan ook en de eerste stop, de haven van Harlingen, bracht meteen veel goeds. Een mooie groep Sneeuwgorzen waren zo'n beetje de eerste vogels die we zagen en een half uurtje later hadden we ook soorten als Bonte strandloper, Drieteenstrandloper, Middelste zaagbek, Kanoet, Tureluur, Bontbekplevier en Paarse strandloper op de daglijst. De leukste soort was echter een Roodkeelduiker, die dichtbij te bewonderen was en zich fijn liet fotograferen. Het was alleen zaak de lens stil te houden ;-).

Roodkeelduiker

Een paar Scholeksters...

Kanoeten

Man en vrouw Sneeuwgors

Tureluurs

Paarse strandlopers

Dodaars

Langzaam rijdend en akkers checkend reden we zuidwaarts richting Kornwerderzand. Bij Zurich wilde ik even kort over de dijk kijken of er in "de bocht" wat zat en al snel zag ik langs de dijk een soort aankomen waarop ik, gezien de omstandigheden, al een beetje hoopte: een juveniele Drieteenmeeuw! Omdat de groep nog in de minibus zat, probeerde ik hen zo snel mogelijk te wenken, maar de vogel had er flink de sokken in en meer dan een blik van achteren zat er voor de meesten niet in...

Dit was zo ongeveer het maximaal haalbare voor de groep... Drieteenmeeuw.

Bij Kornwerderzand besloten we een tijdje de stroom meeuwen te bekijken, hopend op een Drieteenherkansing (of iets nog beters, natuurlijk ;-), maar verder dan meerdere Kleine- (ze zijn alweer aan het terugkomen!) en Grote mantelmeeuwen en een vierde kalenderjaar Pontische meeuw kwamen we op dat vlak niet. Verder zagen we o.a. Toppers, een Eider, Grote zaagbekken, Brilduikers en Nonnetjes.

Vierde kalenderjaar Pontische meeuw

Bakbeest van een derde kalenderjaar Grote mantelmeeuw

We zagen alweer meerdere adulte Kleine mantels!

Vierde kalenderjaar Grote mantelmeeuw

De IJsselmeerzijde van Kornwerderzand bracht meer van hetzelfde, maar soms wel leuk te bekijken!

Toppers

Grote zaagbek

Toppers en Kuifeenden

Rondom Gaast en Makkum was het rustiger dan gehoopt en daarom besloten we eerst voor één van de doelsoorten van de dag te gaan. Kleine rietganzen, want daar ging het om, trekken al heel vroeg weer naar het noorden en de afgelopen dagen waren er al vele berichten gepasseerd over grote groepen die vanuit België langs de Noordzeekust aan het vertrekken waren. Het was dus hopen dat de vogels van dit gebied er nog zouden zijn. Lang verhaal kort: dat bleek zo te zijn! We zagen een prachtige groep van ongeveer 220 vogels en afgaand op de waarnemingen leek het erop alsof ze de volgende dag daadwerkelijk waren vertrokken. Prima timing, dus!

Kleine rietganzen met enkele Kolganzen ertussen en Stormmeeuwen ervoor.

De middag verliep ontspannen, waarbij we meerdere leuke plekken (o.a. Workumerwaard, Makkumerwaard en plasjes Kimswerd) aandeden, maar echt spectaculaire soorten kwamen we eigenlijk niet meer tegen. Het meest noemenswaardig, naast de massa's ganzen, eenden en meeuwen, waren een IJslandse grutto, 2 Sperwers, een Bruine kiekendief, Goudplevieren, Kneuen, een Kemphaan en wat Veldleeuweriken. Ach ja, het is niet altijd feest en al met al was het toch een heel leuke en vooral gezellige dag met vele vaste gasten die weer van de partij waren!

Reeën op een natuurlijke strekdam van de Workumerwaard in het IJsselmeer.

Veldleeuwerik

Prachtige Stormmeeuw. Het is eigenlijk een mini Pontische meeuw!

Later deze maand staat de tweede editie van deze excursie op het programma, maar deze is reeds volgeboekt. Met de goede weersverwachtingen op komst zijn er echter de komende weken nog voldoende mogelijkheden om er een keer met ons op uit te trekken. Kijk eens op www.birdingholland.nl/dagexcursies

182 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page