EERSTE ROOFVOGELEXCURSIE: VAN FLEXIBILITEIT NAAR SLANGENAREND TOT KRAANVOGELFEEST!

Je kunt in theorie van alles verzinnen, maar soms is de praktijk weerbarstig en is flexibiliteit de enige manier om de situatie het hoofd te kunnen bieden. Deze algemeen geldende levenswet is zeker en misschien zelfs vooral van toepassing op vogels kijken en op het organiseren van vogel/natuurexcursies. Wat was in dit geval het geval? Door (waarschijnlijk) een combinatie van een slecht muizenjaar, een koud voorjaar en een natte zomer is het broedsucces bij roofvogels in het algemeen en bij Grauwe kiekendieven in Noordoost-Groningen in het bijzonder zeer laag. Daardoor is er een enorm contrast in zowel het aantal jongen dat rondvliegt als het aantal doortrekkende roofvogels dat voor korte of langere tijd blijft plakken om te genieten van het banket ten opzichte van vorige jaren. Een bezoek aan Oldambt is daardoor een stuk minder aantrekkelijk geworden en daarmee viel een groot deel van de hoofdredenen van de nazomer-roofvogelexcursies weg.

Wat te doen in zo'n geval? Welnu, in eerste instantie natuurlijk de deelnemers op de hoogte brengen, maar daarnaast op zoek gaan naar een waardig alternatief. Gelukkig zitten we daarvoor in Noord-Nederland heel goed, want we hebben ruim keuze in gebieden die zowel voor vogelaars als voor roofvogels interessant zijn. Het idee is nu om per excursie te kijken welke alternatieven gebruikt kunnen worden, daarbij steeds afgaand op de (weers)omstandigheden en de recente waarnemingen.

Afgelopen vrijdag stond de eerste editie van de serie op het programma. Oldambt werd dus geschrapt, maar het eerste deel van het oorspronkelijke programma kon wel blijven staan. Het weer werkte in ieder geval mee, dus wat we ook zouden gaan doen en waar we ook zouden belanden: een lekker dagje buiten hadden we sowieso al in het vooruitzicht.

We startten in de Onlanden, alwaar we meteen met de neus in de boter vielen. Zo ongeveer de eerste soorten die we in het vizier kregen waren achtereenvolgens twee Bruine kiekendieven, een Havik in een boom en zowaar een Visarend, kluivend op een recente vangst! Een Roerdomp viel helaas net te snel in (ik kon 'm niet op tijd aanwijzen), dus moesten we het daarnaast doen met o.a. Lepelaars, Grote zilverreigers, een roepende Snor en een mooi dichtbij patrouillerende Paardenbijter.

Visarend
Havik
Paardenbijter

Het was iets drukker dan gemiddeld in het gebied en dat had een belangrijke oorzaak. Er verblijft namelijk al een tijdje een Zeehond in de Onlanden! Heel bijzonder, natuurlijk, zo'n zeezoogdier ten zuiden van de stad Groningen in een moerasgebied, maar het dier lijkt zich voorlopig goed te redden en rust vaak op eenzelfde slikplaat, alwaar hij/zij zich de aandacht van verbaasde Stadjers en andere passanten laat welgevallen. Het is een vrij bizar gezicht en wij konden het niet laten om de lokale beroemdheid ook even met een bezoekje te vereren.

Een Zeehond op de tuinlijst; er zijn Groningers die het kunnen zeggen!

Bij polder Matsloot was het vrij rustig, hoewel we nog wel een jonge Blauwborst, enkele Bruine kiekendieven en een Hermelijn (helaas niet door iedereen) opmerkten.

Na de koffie was het tijd voor het alternatieve programma, waarbij we kozen voor... het Fochteloërveen! Dit gebied is sowieso altijd spannend, maar de laatste tijd werden er ook roofvogels gezien waar we blij van zouden kunnen worden, dus in combinatie met het mooie weer was de keuze snel gemaakt.

En het alternatief was misschien nog wel beter dan het origineel, want onze wandeling op het veen bracht precies waar we op hoopten. Het duurde even, maar na eerst een waarneming van afstand kwam er uiteindelijk een Slangenarend recht boven ons vliegen! De Wespendieven, ook een wenssoort hier, bleven helaas wel verder weg, dus we moesten het doen met hun karakteristieke vliegbeeld maar zonder kleeddetails.

Slangenarend!

Na een verlate lunchbreak, met o.a. een Boomkikker, een overvliegende Sperwer en prachtige aantallen bloeiend Blaasjeskruid, togen we nog even naar een plek waar ik de aanwezigheid van Kraanvogels vermoedde. Dat is een soort die je als bonus natuurlijk niet mag laten liggen al