top of page

VOL WEEKEND INSTAPEXCURSIES: Oostvaardersplassen en Biesbosch

Vanaf april zijn de Oostvaardersplassen niet alleen in trek bij vele soorten trekvogels, maar ook de excursies zitten flink vol. Ik (Pim Julsing) ging dit weekend op zowel zaterdag als zondag op pad met vier verschillende groepen.

Zaterdag 6 april 2019 begon wat grijs met motregen, maar dat mocht geen naam hebben. De vogels trokken zich er niks van aan. Als ze net zijn aangekomen uit zuidelijke oorden dan zingen ze de gehele dag uit volle borst om hun territorium af te bakenen en een vrouwtje te lokken. In de loop van de dag deed de zon enkele dappere pogingen om door het wolkendek heen te breken, maar de bewolking was hardnekkig.

Beide groepen werden getrakteerd op vele Blauwborsten, soms laag in het riet, maar vaak ook op een opvallende zangpost en uitstekend te bewonderen. Een andere prachtige vogel die beide groepen konden bekijken was de Gekraagde roodstaart.

De ochtendgroep kreeg nog een late wintergast te zien, namelijk de Klapekster; de schrik van menig zangvogel. Deze klauwierensoort prikt zijn prooi om de stekels van bijvoorbeeld de meidoorn bij wijze van provisiekamer. Het is in gedrag net een roofvogel met boevenmasker.

In de middag was de Klapekster onvindbaar, maar zat er wel naast het pad een Vos zijn prooi om te eten. Vrij nonchalant liep hij langs de groep alvorens in de vegetatie te verdwijnen.

Nabij vogelkijkhut De Zeearend stond een groep Konikpaarden, in de groep zat een pas geboren veulen van slechts zeven dagen oud. Op de vlakte zagen we honderden Edelherten en vele eendensoorten waaronder Smient, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Bergeend, Krakeend en Pijlstaart. Tevens zagen we enkele honderden Kemphanen, voornamelijk jonge vogels.

Aangekomen bij het bezoekerscentrum dronken we buiten aan een lange picknicktafel een kop koffie of thee met daarbij een stroopwafel begeleid door de zang van blauwborst en de roep van de veelal verborgen waterral.

Voor beide zaterdaggroepen bestond het tweede deel van de excursie uit een wandeling over het Oostvaardersveld. Beide groepen konden genieten van een IJsvogel die op een tak boven het water zat.

In het wilgenbos zongen legio Tjiftjaffen, Fitissen en Zwartkoppen.

Eigenlijk had ik mijn tent wel kunnen opzetten langs de Knardijk want ook zondag 7 april stonden er twee groepen op het programma. In de ochtend mocht ik op pad met een familie uit Utrecht. Er waren ook twee kinderen bij en het is altijd extra leuk om die bij de natuur te betrekken. Kinderen hebben overigens nog een erg scherpe blik en zien veel tijdens een wandeling.

We hadden net de eerste vogels (Gekraagde roodstaart, Blauwborst en Rietgors) “achter de kiezen” toen we vanaf een bruggetje een Visarend laag over ons heen zagen komen. Snel attendeerden we een twintigtal fotografen die een Blauwborst aan het fotograferen waren, alle lenzen wezen plotseling naar boven.

De Blauwborst was weer volop aanwezig en liet zich enkele malen voortreffelijk zien. Ook konden we de IJsvogel weer bijschrijven. En dat allemaal met een weertje om je vingers bij af te likken. Op de vlakte waren twee Slechtvalken aanwezig.

Tijdens de middagexcursie hadden we een luxeprobleem, het was eigenlijk te mooi weer waardoor diverse vogelsoorten even siësta hielden, gelukkig deden enkele Blauwborsten niet mee aan deze rustperiode. Op de vlakte zagen we een Vos lopen en een wolk van mogelijk wel vijfhonderd jonge Kemphanen vloog op van de vlakte.

Eerder zagen we vanaf een bruggetje van zeer dichtbij een muskusrat door het water glijden. Na een kop koffie of thee met stroopwafel verplaatsten we ons naar het Oostvaardersveld. Wederom kon een ieder door de telescoop de fraaie Blauwborst bewonderen.

Voor het idee van een gemiddelde voorjaarsdag in het gebied: op zaterdag zagen we tijdens de ochtend-of/en middagexcursie de volgende 65 vogelsoorten:

Brandgans, Grauwe gans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Wilde eend, Krakeend, Smient, Wintertaling, Slobeend, Bergeend, Pijlstaart, Kuifeend, Tafeleend, Fuut, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Visarend, Buizerd, Bruine kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Wulp, Grutto, Kemphaan, Witgat, Tureluur, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Houtduif, Ijsvogel, Grote bonte specht, Ekster, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Cetti’s zanger, Staartmees, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Winterkoning, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Huismus, Heggenmus, Witte kwikstaart, Graspieper, Vink, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. Gids Joey Braat toog zondagmiddag met een groep de Biesbosch in en kwam terug met onder andere VIER Zeearenden die bijna constant in beeld waren! Daarnaast werden o.a. Visarend, Kluten, Grutto's, Havik, Sperwer, Slechtvalk, Cetti's Zanger en Boompieper als hoogtepunten genoteerd.


Visarend


Gekraagde Roodstaart

Bruine Kiekendief


Klapekster


RietgorsTwee jonge Zeearenden in de Biesbosch. Alle voorgaande foto's zijn van Pim Julsing uit de Oostvaardersplassen.

148 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page