top of page

TWEE DAGEN ACHTERHOEK: VROLIJK STEMMENDE VOORJAARSVOORSPELBAARHEID!

Met excuses voor mijn aanhoudende alliteratiedrang, maar de titel was wel een korte samenvatting van de twee dagen die achter ons liggen. Doorgaans zijn de excursies waarbij er achter elke boom, in elke rietkraag of in elke wolk verrassing zou kunnen opduiken de meest spannende, maar voor onvoorspelbaarheid hoef je niet naar de Achterhoek. De soorten die je daar kunt verwachten laten zich elk jaar wel raden, maar dat maakt in dit geval echt helemaal niets uit. Ze zijn namelijk aansprekend, prachtig, soms schaars tot zeldzaam en vormen voor mij jaarlijks de symbolische start van het voorjaar. En voor alle duidelijkheid: het is natuurlijk nooit zo dat alle doelsoorten zo maar even gevonden zijn. Het blijven vogels, dus ik ben altijd weer heel blij wanneer we erin slagen om een mooi palet van spechten en andere leuke soorten voor onze deelnemers bij elkaar weten te vogelen!

En ondanks de soms wat uitdagende omstandigheden (zaterdag meer dan vrijdag) kunnen Lazar, ik en alle deelnemers terugkijken op twee heel mooie dagen die in grote lijn voor beide groepen aardig vergelijkbaar verliepen. Ik denk dat we voor de meeste mensen kunnen spreken als we zeggen dat de Zwarte spechten op beide dagen een absoluut hoogtepunt vormden. Op vrijdag zagen we drie exemplaren, één man die langdurig op het pad foerageerde en een paartje dat we ruim een half uur op zeer korte afstand hebben kunnen bekijken terwijl ze louter en alleen oog voor elkaar leken te hebben. En het wonder en het geluk wilde dat beide vogels ook zaterdag nog aanwezig waren en de hormoonspiegel nog even hoog was. De vogels leken soms letterlijk vastgenageld aan de boom en zaten minuten lang doodstil een soort staredown uit te voeren. Ook de tweede groep kreeg zodoende een onvergetelijke ervaring voorgeschoteld!


Blije gids met een favoriete soort!

Een andere soort die hoog op menig verlanglijstje stond was Kortsnavelboomkruiper. Ook deze kregen beide groepen mooi te zien en was voor velen een nieuwe soort!

Kortsnavelboomkruiper (foto van zaterdag)

Ook de zaterdagvogel

Kortsnavelboomkruiper op vrijdag

Middelste bonte spechten leken wat minder talrijk dan in de afgelopen jaren. Desalniettemin zagen we deze mooie specht op beide dagen prima!

Middelste bonte specht

Middelste bonte specht bij potentieel nestgat

Ik zei het op de dagen zelf ook al: ik geef tijdens excursies nooit garanties, maar één soort kun je eigenlijk vooraf alvast wel noteren! En ook dit jaar was moeder Oehoe weer van de partij. Vrijdag zat ze gelukkig net andersom op het nest ten opzichte van zaterdag, dus voor ons als gidsen was het aangezicht beide dagen echt totaal anders ;-)

De vrijdag-Oehoe

En zo lag ze er zaterdag bij!

Tijdens de afsluitende middagwandeling in een hoogveengebiedje kregen zowel de vrijdag- als de zaterdaggroep een Klapekster te zien. De meeste exemplaren zijn inmiddels aan de terugreis naar de noordelijke broedgebieden begonnen, dus we waren blij dat we hem of haar nog aantroffen! In dit zelfde gebied zaten ook o.a. de (voor velen) eerste Blauwborsten, Fitissen en Oever- en Boerenzwaluwen. Op vrijdag zagen enkele deelnemers heel kort een Rode wouw achter de bomen verdwijnen en tetterde er een Kraanvogel van niet zo ver weg.

Klapekster van vrijdag

Foto van de zaterdag-Klapekster

Nog wat andere soorten die we op beide dagen zagen en/of hoorden waren o.a. Appelvink, Vuurgoudhaan, Glanskop, Waterpieper, Roodborsttapuit en Groene specht. Op vrijdag liep het paartje Grote gele kwikstaart de hele dag op het eilandje bij de watermolen, maar zaterdag was het waterpeil zo hard gestegen dat het eilandje en daarmee ook de vogels verdwenen waren. Als troostprijs kreeg de zaterdaggroep dan wel weer een Raaf. Op vrijdag, tenslotte, zagen we in het bos enkele Mandarijneenden baltsen. Geen telbare soort voor elke andere lijst dan die van exoten, want nageslacht van ontsnapte vogels, maar mooi desalniettemin. Daarmee hebben we de mooiste en meest in het oog springende waarnemingen wel gehad en kan er toch met recht en gemak de conclusie getrokken worden dat we, ondanks het weer, twee prachtige dagen hebben beleefd in het Achterhoekse. Één ding: mag het nu dan eindelijk écht voelbaar voorjaar worden?? Oh, en nog een ding: mogen we volgend jaar eindelijk eens een voor iedereen zichtbare Kleine bonte specht tijdens deze excursie? Het blijft een soort waarmee we maar geen vrienden lijken te kunnen worden ;-)

Man Grote gele kwikstaart

Vrouw Grote gele kwikstaart

Appelvink

Heggenmus

Kuifmees

Mandarijneend

381 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page