PRIVÉ-EXCURSIE: ZONNIGE DAG MET ZICHT OP "STAD"!

Gisteren (maandag) was het de beurt aan Frances om, samen met een bevriend stel, een dagje te komen vogels kijken in het noorden. De soorten die ze vooraf had ingediend waren Blauwborst, Baardman, Snor, Zeearend en Buidelmees. Nu is die laatste wel heel erg zeldzaam en kwetsbaar, dus die had ik, in het kader van verwachtingsmanagement, meteen maar even tussen haakjes geplaatst. De andere zouden echter te doen moeten zijn en de prachtige en uitgestrekte gebieden rondom de stad Groningen zouden daarvoor een decor kunnen vormen. Aldus geschiedde en zo troffen we elkaar bij Van der Valk Hoogkerk, waar vandaan we praktisch rechtstreeks het eerste gebied, polder Matsloot, in konden rijden. Het weer was prachtig en gunstig voor de soorten die we zochten: een graadje of 15, volop zon en weinig wind. We spendeerden de eerste uren van de dag in dit uitgestrekte gebied met vooral water en oud riet. Wat in deze tijd van het jaar meteen in het oog, of eigenlijk oor, springt is de werkelijk krankzinnige hoeveelheid Snorren. Zonder dit aan feiten gestaafd te hebben durf ik de stelling wel aan dat er nergens in de Benelux een gebied te vinden is waar er zo veel bij elkaar zitten. Overal waar je loopt hoor je hun herkenbare zang; het is af en toe haast letterlijk oorverdovend en ik betrapte me zelfs op de wens dat ze zich misschien even een tijdje stil zouden kunnen houden... De eerste soort van het lijstje was dus wel "binnen", zoals dat heet.

Snor

Ook de andere rietsoorten waren hier rijkelijk vertegenwoordigd. Meerdere Roerdompen hoempten vanuit het riet (we zagen er helaas niet één), Bruine en enkele Blauwe kiekendieven scheerden laag over het gebied en ook vonden we meerdere Blauwborsten (!) en Baardmannen (!), naast de algemenere soorten als Rietzanger, Graspieper, Roodborsttapuit, de eerste Visdief en ook een Zomertaling.

Baardman, waarvan de foto schreeuwt om een tekstballon!
Visdief
Bruine kiekendief
Graspieper
Roodborsttapuit

De volgende stop was de Drentse dijk in de Onlanden. Twee korte wandelingen hier leverde erg veel vogels op, waaronder een werkelijk fantastisch meewerkende Blauwborst! De vogel leek werkelijk niet voor onze lenzen weg te slaan en wisselde zangsessies af met wat korte momenten van foerageren op de grond op enkele meters afstand. Geweldig!

Het is lastig weggaan bij een zo coöperatieve vogel, maar nadat we ons los hadden gerukt zagen/hoorden we o.a. een mooie groep Witgatten, enkele Geoorde futen, een Zomertaling en meerdere van de algemene moerassoorten, dat alles in de gezellige drukte van de grote kokmeeuwenkolonie.

Geoorde fuut