top of page

PRIVÉ-EXCURSIE: TICK, TICK, BOOM!

Bijgewerkt op: 1 feb. 2021

Gisteren, tijdens de volgende privé-excursie in het noorden, moest ik (Martijn) tijdens de dag en na afloop onwillekeurig af en toe denken aan dit nummer van de Zweedse band The Hives. Waarom, zult u zich afvragen? Wel, vogelaar Peter uit Flevoland had een flink lijstje wensvogels ingediend en wilde vooral lekker veel soorten zien voor de nieuwe jaarlijst, alsmede specifiek enkele van de noordelijke winterspecialiteiten. Daarnaast had hij één nieuwe soort die hij, als het enigszins mogelijk was, graag zou willen zien: het notoir lastig te vinden Bokje. Ik had daarvoor een route uitgezocht waarmee we in ieder geval kans hadden op flink wat leuke dingen, maar zoals iedereen weet ben je altijd afhankelijk van een combinatie van omstandigheden en geluk. Je mist altijd wel het één en ander. Vandaag, echter, hadden we een dag die z'n weerga niet kende en was het zonder twijfel de beste privétrip van dit jaar qua "oogst"! Het weer was perfect (koud maar zonnig en vrij rustig), de planning ging geweldig en op bijna alle plekken werden bijna alle soorten in rap tempo gevonden. Het was haast onwerkelijk, zo goed en makkelijk als het ging; het leek haast voorgeprogrammeerd! Als je een soort weet te vinden/te zien, wordt dat onder vogelaars ook wel een "tick" genoemd voor de lijst. Wij "tickten" er zo lustig op los dat het haast gênant was en de dag uiteindelijk haast explodeerde van de leuke soorten. "Tick, tick, BOOM!", dus ;-)

IJshaar, een vrij zeldzaam fenomeen dat alleen te zien is in bossen bij exact de juiste omstandigheden.

We begonnen de dag bij temperaturen nog onder nul in het bos waar een BOSUIL te verwachten was. Zoals u zult begrijpen vonden we die meteen en daarmee hadden we meteen een belangrijke wensvogel van Peter te pakken. Tot nu toe had hij de ze namelijk alleen nog maar gehoord, dus dit voelde eigenlijk een beetje als een nieuwe soort.

Bosuil. Wij waren blij met 'm, de vogel leek echter niet bijster geamuseerd door ons.

Tijdens het kijken naar de uil hoorden we wat zangvogels alarmeren. Normaal kondigt dat de aanwezigheid van een roofvogel (vaak een Sperwer) aan, maar ditmaal vergisten de vogels zich; het bleken twee HOUTSNIPPEN te zijn die door het bos slalomden! Omdat er behoorlijk wat activiteit in het bos leek te zijn (de zon scheen na twee drijfnatte dagen en daar leken ook de vogels heel blij mee), besloten we om een korte wandeling te maken, hopend op wat leuke bossoorten. Het bleek een erg goede beslissing, want er was heel veel te zien. Naast de algemene soorten en de vele, roffelende Grote bonte spechten, zagen we o.a. een VUURGOUDHAAN, een zingende APPELVINK, enkele KEPEN (waaronder wat mooie mannetjes), een SPERWER en als klap op de vuurpijl een heel vocale, "gaaiende" MIDDELSTE BONTE SPECHT! Vooral die laatste was echt een bonus en daarnaast een genot om in de kijker te krijgen!

Middelste bonte specht

Op weg naar een plek voor Ransuilen stopten we nog even bij een plasje nabij Groningen waarin even geen Roodhalsfuut, maar wel een DODAARS en een baltsend paartje gewone FUUT bleek te zwemmen.

Futen. Voorjaar!

De RANSUILEN deden gelukkig wat ze moeten doen, namelijk rustig in een conifeer wachten op onze komst ;-). Bij de koffie die we hier nuttigden werden we nog vermaakt door een Buizerd die door 10 Eksters, 2 Gaaien en 3 Kauwen werd belaagd, maar naar het leek alleen last leek te hebben van wat geluidsoverlast...

Ransuil
Buizerd en twee van de TIEN Eksters!

Vanaf de uilen stond de langste verplaatsing van de dag op het programma, namelijk die naar Friesland-buitendijks. De vogels dwongen ons echter om de rit in tweeën te splitsen, want een groep zwanen kun je uiteraard niet links laten liggen. We stopten dus even net buiten het Lauwersmeergebied voor een mooie groep WILDE- en KLEINE ZWANEN en zagen daar ook een groep van ongeveer tien WATERPIEPERS en de eerste BLAUWE KIEKENDIEF van de dag.

Ongeveer 20 minuten later reden we de buitendijkse polders bij Blija op. Meteen zagen we een groepje BRANDGANZEN foerageren en letterlijk binnen drie seconden viel ons oog op een schitterende, adulte ROODHALSGANS! U weet inmiddels dat ik een zwak heb voor deze soort, dus mijn dag was bij deze gemaakt. Ook Peter wist de soort op waarde te schatten, overigens ;-)

Roodhalsgans. Wat een pracht, nietwaar? Op de achtergrond zit u Ameland liggen.

Dit betekende het startschot voor een uurtje of twee met veel vogels en enkele erg leuke soorten. Al heel snel hadden we bijvoorbeeld de eerste RUIGPOOTBUIZERD in beeld en even later hadden we zelfs een tweede exemplaar te pakken. Beide vogels bleven echter op respectabele afstand, maar waren door de telescoop prima te bekijken. Verder was het genieten van enorm veel Kieviten, Goudplevieren, ganzen en eenden en zagen we ook al meerdere Blauwe kiekendieven. Een adult mannetje joeg boven de dijk en liet zich daarbij enige tijd mooi volgen.

Omdat we boven de kwelders veel actie zagen van roofvogels, besloten we een dijkje te bewandelen om wat dichterbij te kunnen komen. Ook dit bleek een schot in de roos, want al snel konden we genieten van o.a. een jagende SLECHTVALK, 4-5 Blauwe kiekendieven en ongeveer evenveel VELDUILEN! Met name de confrontaties tussen kiekendieven onderling, de uilen onderling en de beide soorten met elkaar waren spectaculair!

Compilatie van de eerste Velduil die we zagen.
Velduil en Brandganzen
Twee Blauwe kiekendieven op oorlogspad...
De voorste vogel heeft nu nog een muis, maar die wordt vlak na dit moment losgelaten.
Je zag eigenlijk constant wel Blauwe kiekendieven en Velduilen vliegen, vaak ik één beeld.
Velduil

We liepen tijdens de wandeling langs en door veel nattigheid en natte veldjes in najaar en winter zou kunnen betekenen... Welnu, het was een dag waarop het geluk aan onze zijde was, dus u raadt wellicht wat er gebeurde. Vlak voor ons vlogen vier snippen op, wat tot het grote geluk van Peter zowaar BOKJES bleken te zijn! Helaas kon mijn autofocus de plotselinge actie nauwelijks bijbenen (of was de fotograaf wellicht te traag ;-)) en stonden de instellingen bovendien behoorlijk verkeerd, dus bijna alle foto's van de vogels mislukten jammerlijk. Desalniettemin...

Zo hadden we inmiddels bijna alle soorten waarop we hier hadden gehoopt ook daadwerkelijk gezien en restten er eigenlijk alleen nog wat kwelder-zangvogels. Daarvoor stopten we eerst nabij Ternaard, alwaar we de eerste van het wensenlijstje al snel konden afvinken. Een groep van 25 STRANDLEEUWERIKEN zat waar ik 'm verwachtte en de vogels zaten er ontspannen bij, poetsend en badderend.

Vast niet fitte Bonte strandloper

Tijdens het korte ritje naar de volgende plek vonden we wederom een groep zwanen. Ditmaal ging het echter om veel meer vogels; zo'n 150 in totaal, ongeveer evenredig verdeeld tussen Wilde- en Kleine zwanen. Er werd daarbij ook al flink geroepen en gebaltst, wat altijd een heerlijke en indrukwekkende sfeerbeleving betekent!

Kleine zwaan
Wilde zwanen
Baltsende Wilde zwanen. Het trompetgeluid moet u er even bij denken.

De volgende kwelderstop nam wat meer tijd in beslag, maar leverde ook weer fraaie dingen op. Niet alleen zagen we ook hier weer de nodige Velduilen en Blauwe kiekendieven (alsof het niets is!), maar vonden we ook o.a. OEVERPIEPERS, VELDLEEUWERIKEN, maar vooral meerdere FRATERS in een enorme groep PUTTERS en een fiks aantal IJSGORZEN!. Deze laatste soort plofte zelfs vlak voor ons in de begroeiing, waarna we met enig speurwerk meerdere vogels erg leuk konden bekijken! Dit blijven buitenkansen, ook al lukt het dit jaar bovengemiddeld vaak!

IJsgors!
IJsgorzen
De groep Putters en Fraters landden steeds op enige afstand, waardoor het vastleggen van de soort alleen lukte wanneer ze vlogen. Hier vliegen tien Fraters in gezelschap van ongeveer driemaal zo veel Putters.
Blauwe kiekendief
Velduil

Zoals op de foto's al te zien is, ging het licht inmiddels snel uit. Er restte ons nog hooguit een half uurtje en dat wilden we besteden aan het vinden van de laatste wenssoort van de dag. We hadden na de missen van de soort in de ochtend nog een appeltje te schillen met de ROODHALSFUUT, dus we reden nog even richting Lauwersoog om te proberen 'm daar alsnog op de jaarlijst van Peter te krijgen. En zoals het de hele dag al ging, ging het nu ook: we hadden 'm vrij snel in het vizier. Deze vogel is ook nog eens flink mooier dan het exemplaar bij Groningen en liet zich nog mooier bekijken dan de andere pleegt te doen, dus we waren ook hier weer dik tevreden mee!

Roodhalsfuut die z'n naam alweer eer aan doet!

We deden tenslotte nog een slappe poging om de Oehoe te zien, maar het was inmiddels flink koud geworden en die vogel leek ook niet van plan vroeg op te staan (niets menselijks is 'm vreemd). We gaven die zoektocht dus ook gauw op, kropen terug in de warme auto en konden terugblikken op een volle en prachtige vogeldag met voor Peter een "lifer" en de jaarlijst die de honderd inmiddels ruim gepasseerd was!

Wilt u proberen deze dag te evenaren (!) of wilt u wellicht iets heel anders? U kunt via deze site nog altijd uw eigen privédag reserveren!

184 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page