top of page

***MET ZO'N AFTRAP KAN HET ALLEEN MAAR EEN GOEDE WEDSTRIJD WORDEN!***

Bijgewerkt op: 10 jan. 2022

Vele vogelaars houden tegenwoordig jaarlijstjes bij, iets wat een heel leuk en tevens opkomend fenomeen is. Op 1 januari start je met 0 soorten, bij het eerste licht op Nieuwjaarsdag kijk je welke soort de eerste van het nieuwe jaar is en vervolgens vult de jaarlijst zich in de loop van de maanden met algemene, schaarse en soms zelfs zeldzame soorten die je op alle tripjes tegenkomt. Op 31 december trek je een streep, kijk je naar het eindtotaal en kun je voor jezelf de balans opmaken en vergelijken met voorgaande jaren met vogelvrienden die hetzelfde hebben gedaan. Het is een ideale, leuke en onschuldige manier om jezelf steeds weer te motiveren en stimuleren om er op uit te trekken en te blijven genieten van alle soorten en gebieden in de actieradius waarbinnen je je als vogelaar begeeft. Voor sommigen is dat heel Nederland, anderen beperken zich tot een provincie, werkgebied van de lokale vogelwerkgroep, dorp, eigen tuin of anders simpelweg waar je toevallig gedurende het jaar verzeild raakt.

De inmiddels traditionele excursie "Vliegende jaaraftrap" is ooit in het leven geroepen om te dienen als een kickstart voor mensen die met zo'n jaarlijstje beginnen of mensen die simpelweg een heerlijke dag enigszins fanatiek willen vogels kijken. Zoals bij vele van onze (favoriete) dagexcursies staat ook op een dergelijke dag de route niet vast, maar kijken we kort vooraf naar het weer, de omstandigheden in de gebieden en de recente waarnemingen en bepalen we op basis daarvan het "strijdplan" vanaf een vooraf bepaald, centraal in Noord-Nederland (de beste regio voor een dergelijke dag) gelegen locatie. We gaan gedurende de dag voor kwantiteit (alle soorten worden geregistreerd), maar toch vooral voor kwaliteit. Het is toch leuk om (één van) de eerste dag(en) "buiten spelen" van het jaar te beginnen met een paar mooie, schaarse vogels?

Nu was het zo dat er de dag voorafgaand aan de eerste editie van 2022, die afgelopen zaterdag plaatsvond in door de huidige omstandigheden wederom alternatieve vorm, niet bijster veel echte zeldzaamheden gemeld waren in de gebieden die we voor ogen hadden. Dat is aan één kant een nadeel, want het is handig om de route te "bouwen" rondom een paar ijkpunten, maar aan de andere kant bood het ons de vrijheid om lekker zelf te gaan vogelen en ons niets aan te hoeven trekken soorten die we "moesten" zien. En ook zonder echte bijzonderheden valt er in Noord-Nederland voldoende te genieten, en dat bleek ook wel! Daarnaast hadden we (weer eens!) ongelofelijk veel geluk met het weer. Had praktisch heel Nederland een winderige en ronduit regenachtige dag, bij ons begon het pas in het laatste uur van de dag te spetteren en begonnen we zelfs in de zon!

Als startpunt namen we vandaag het Drents-Friese Wold. Je kunt een dag als deze altijd maar beter in het bos beginnen. Het is nog diep winter, de activiteit is nog erg laag, maar wat er dan in het bos gebeurt, gebeurt toch vooral in de eerste helft van de dag. De eerste wandeling bracht dan ook geen karrenvracht aan soorten, maar over de kwaliteit hadden we weinig te klagen. Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte mees, Goudvink, Raaf, Kruisbek, Havik, Glanskop en Groene specht verdwenen snel in de digitale notitieboekjes, maar de hoogtepunten vormden een Klapekster en twee geweldige Zwarte spechten, die recht over ons kwamen flappen!

Fototechnisch was het echter geen topdag, maar dat was dan ook niet het doel. Excuses, dus voor het lage aantal plaatjes en de kwaliteit ervan ;-)

Zwarte specht, één van de twee die over ons heen kwamen. Indrukwekkende vogels!


Klapekster

Kruisbekken (echt!)

Glanskop (Foto: Dirk Haaijema)

Raaf

Een korte stop langs de weg door het veen leverde heel makkelijk meerdere Kleine zwanen en Kraanvogels op! De laatst genoemde soort was ook flink vocaal en dat vergrootte de kwaliteit van een waarneming gelijk aanzienlijk!

Kraanvogels en Wilde zwanen. Denk het geluid er even bij!

Dankzij vaste deelnemer Dirk wisten we dat de reeds twee dagen niet meer gemelde Waterspreeuw (die ik twee dagen geleden ook nog tevergeefs had gezocht met de familie Buth) toch nog wel aanwezig was. We waagden dan ook een korte poging op de plek en hoe moeilijk het soms kan zijn, zo makkelijk ging het vandaag. De vogel zat braaf voor ons klaar en liet zich fijn zien. We kregen er gratis nog eens vier Kraanvogels bij ook!

Waterspreeuw!

Dit ging tot zo ver allemaal heerlijk, dus vol goede moed reden we noordwaarts naar de plek waar we de Bosuil bij hoopten te kunnen bijschrijven. En geheel in lijn met de succesvolle ochtend zat ook deze vogel waar we 'm verwachtten. Geweldig!

De honkvaste Bosuil, maar het is toch altijd weer fijn dat 'ie zit waar 'ie "hoort"!

En doorrrrr! Volgende stop waren de Onlanden en geloof het of niet, maar bij aankomst vloog er meteen een Ruigpootbuizerd ons beeld in! Tijdens de afgelopen roofvogelexcursie speelde de soort nog succesvol verstoppertje met ons, maar dit was wel weer een beetje overdreven de andere kant op. Het moet wel een beetje een uitdaging zijn, nietwaar?

Ruigpootbuizerd

Wederom had de Ruigpoot het aan de stok, ditmaal met een Bruine kiekendief

Ruigpootbuizerdcompilatie

Naast de doelsoort vlogen er ook meerdere Bruine- en Blauwe kiekendieven rond, foerageerde er een overwinterende Ooievaar en waren er (uiteraard) ook de nodige Waterpiepers te vinden; die zijn hier namelijk bijzonder talrijk.

Het bleef dus maar geweldig gaan, maar het weer begon zich nu wel duidelijk te roeren en dreigde uiteindelijk toch nog een klein stempeltje te drukken op de laatste twee uurtjes (maar daarmee mochten we natuurlijk al lang en hard onze handen dicht knijpen!). De lucht betrok, de wind trok aan, dus het was hopen op nog een laatste uurtje droog. En dat werd/was ons gegund; het Zuidlaardermeer was inmiddels fris, betrokken maar nog niet nat en dat gaf ons de mogelijkheid om nog flink wat soorten aan de daglijst toe te voegen. Naast de gebruikelijke zoetwatersoorten waren soorten als Nonnetje, Havik, Zeearend maar vooral Koereiger toch wel erg noemenswaardig!

Koeien en bijpassende reiger

Inmiddels was het licht wel echt aan het uitgaan en begon het te druppelen. Tegen beter weten in probeerden we op het laatst toch nog even Patrijzen te vinden, maar die zaten waarschijnlijk al lekker in de luwte elkaar warm te houden. We vonden ze dus niet, maar dat mag nauwelijks een smet genoemd worden: Het was een prachtige jaaraftrap wat veel goeds doet vermoeden van de "wedstrijd" die de komende 12 maanden gespeeld mag worden!

209 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page