FRISZONNIGE TOCHT LANGS DE NOORDELIJKE KWELDERS!

Gisteren/afgelopen zaterdag vond de eerste "Kweldertocht langs de Waddenkust" plaats en ondanks dat het reinigen van de busjes zo'n beetje even veel tijd kostte als de excursie zelf gaan we volgend jaar zeker weer. Het is namelijk nu al een favoriet geworden omdat deze tijd van het jaar in combinatie met deze plek welhaast garant staat voor een heerlijk dagje modderpoten halen en leuke soorten kijken!

Een van de busjes na afloop van de excursie... Door het uitrijden van de suikerbieten is de noordkust veranderd in een modderpoel!

Maar het extra nawerk hebben we er graag voor over gehad, want het was een heel mooie dag met over het algemeen zonnige omstandigheden, iets wat de laatste tijd wel eens anders is geweest. En de oogst qua soorten was heel behoorlijk, ondanks dat niet alles wat we hadden "voorbereid" even goed meewerkte (maar met vogels kun je daar natuurlijk ook nooit vanuit gaan, dat begrijpt iedereen). Het begin van de excursie was enigszins ongebruikelijk maar niet minder leuk. Het grappige toeval deed zich namelijk voor dat enkele dagen eerder en op letterlijk 5 minuten van ons startpunt een juveniele Roze Spreeuw werd ontdekt. Deze zeldzaamheid zat echter voornamelijk in een privétuin, maar gelukkig behoorde die toe aan Theo Bakker. Hij is een doorgewinterde vogelaar, een goede bekende van zowel tweede gids Lazar als van mij (Martijn) en daarnaast een zeer vriendelijk persoon. Hij vond het zowaar geen probleem dat beide busjes leegstroomden in zijn woonkamer, alwaar de vogel al meteen en voor iedereen poseerde. Hij liet zich meer dan geweldig zien, snoepend van de door Theo opgehangen lekkernijen. Nadat iedereen vanuit de warme woonkamer de vogel uitgebreid had bewonderd en gefotografeerd en we de Knol's Groninger notenkoek als bedankje voor de gastvrijheid aan Theo hadden overhandigd, konden we, nagenietend van deze kickstart, beginnen aan het "echte" programma!

Vogelaars in Theo Bakker's woonkamer, kijkend naar de zeldzame Roze Spreeuw. Theo: namens iedereen nogmaals hartelijk dank!

Vogelaars in Theo Bakker's woonkamer, kijkend naar de zeldzame Roze Spreeuw. Theo: namens iedereen nogmaals hartelijk dank!

Om deze vogel was het allemaal te doen. "Helaas" is deze Roze Spreeuw nog niet roze, dat komt volgend voorjaar pas. Hij blijft echter even zeldzaam en de soort van zo dichtbij zien is sowieso uniek!

De eerste bestemming van de dag was de Eemshaven. De haven zelf leek behoorlijk leeg, maar op de ruigte in "West" was het wel raak en dienden de eerste typische noordelijke kweldersoorten zich al snel aan. In een grote groep vele tientallen putters zaten ongeveer 30-40 Fraters en ook een Strandleeuwerik. Met name de Fraters waren voor velen nieuw of (te) lang geleden en met enige moeite lukte het iedereen om ze mooi in beeld te krijgen!

Fraters en Putters. In vlucht waren de Fraters makkelijk te vinden, maar eenmaal op de grond was het een stuk lastiger en foerageerden ze onopvallend in de lage begroeiing.

Fraters en Putters. In vlucht waren de Fraters makkelijk te vinden, maar eenmaal op de grond was het een stuk lastiger en foerageerden ze onopvallend in de lage begroeiing.

Frater (Foto: Arjan Kasbergen)

Af en toe maakten alle Fraters zich even los van de groep Putters.

Strandleeuwerik (Foto: Argan Kasbergen)

Fraters (Foto: Arjen Kasbergen)

Groep bij de Fraters in de Eemshaven. Niet het mooiste stukje natuur van Nederland, maar wel perfecte habitat voor deze soort!

Op een buitendijks hoekje in de Eemshaven was het iets rustiger dan gehoopt, maar zagen we wel een IJsvogel en waren en waarnemingen van een eerste overvliegende/roepende IJsgors en een eerstejaars mannetje Slechtvalk.

<