FOTO-IMPRESSIE VAN ENKELE EXCURSIES DIT VOORJAAR

Het was en is nog steeds druk met excursies en in die drukte hebben we zo af en toe wat excursieverslagen moeten laten liggen. Op de sociale media zijn de korte versies vaak wel verschenen, maar hier schoot er wel eens wat bij in. Hierbij een kleine inhaalslag met vooral foto's met onderschrift. Foto's die het verhaal (kort) vertellen en die we het delen nog waard vinden.

Vos tijdens een privé-excursie in de Oostvaardersplassen, begin mei.
Noordse kwikstaart, onderdeel van een mooi groepje tijdens een kleine groepsexcursie (4 personen) toen dat weer net mocht ;-)
Noordse winterjuffer, een zeldzame soort die we zagen tijdens een privé-excursie/vaartocht in de Weeribben, begin mei.
Ringslang in de Weeribben tijdens dezelfde privé-trip.
Nog een plaatje uit de Weerribben van diezelfe privé-trip.
Man Wielewaal, tijdens een privé-Honderd soortendag met twee enthousiaste deelnemers, begin mei.
Tapuit in het Fochteloërveen
Boomkikker in het Fochteloërveen, eind mei, tijdens een privé-excursie. De grote vraag is: waar zijn ze gebleven. Na begin juni kon ik ze niet meer vinden en vrees dat ze "geoogst" zijn...
Witwangstern tijdens diezelfde Honderd soortendag. Een zekerheidje in het Zuidlaardermeergebied!
Appelvink tijdens een wandeling op het Dwingelderveld, half mei.
Zingende Veldleeuwerik op het Dwingelderveld
Vrouw Grauwe kiekendief tijdens een excursie in Oost-Groningen in mei.
Boze Fluiter (door de aanwezigheid van een tweede zingende vogel op heel korte afstand) op het Dwingelderveld
Geoorde fuut op de fietsexcursie in het Zuidlaardermeer op 30 mei.
Blauwborst op 30 mei in het Zuidlaardermeergebied.