top of page

FOTO-IMPRESSIE VAN ENKELE EXCURSIES DIT VOORJAAR

Het was en is nog steeds druk met excursies en in die drukte hebben we zo af en toe wat excursieverslagen moeten laten liggen. Op de sociale media zijn de korte versies vaak wel verschenen, maar hier schoot er wel eens wat bij in. Hierbij een kleine inhaalslag met vooral foto's met onderschrift. Foto's die het verhaal (kort) vertellen en die we het delen nog waard vinden.

Vos tijdens een privé-excursie in de Oostvaardersplassen, begin mei.
Noordse kwikstaart, onderdeel van een mooi groepje tijdens een kleine groepsexcursie (4 personen) toen dat weer net mocht ;-)
Noordse winterjuffer, een zeldzame soort die we zagen tijdens een privé-excursie/vaartocht in de Weeribben, begin mei.
Ringslang in de Weeribben tijdens dezelfde privé-trip.
Nog een plaatje uit de Weerribben van diezelfe privé-trip.
Man Wielewaal, tijdens een privé-Honderd soortendag met twee enthousiaste deelnemers, begin mei.
Tapuit in het Fochteloërveen
Boomkikker in het Fochteloërveen, eind mei, tijdens een privé-excursie. De grote vraag is: waar zijn ze gebleven. Na begin juni kon ik ze niet meer vinden en vrees dat ze "geoogst" zijn...
Witwangstern tijdens diezelfde Honderd soortendag. Een zekerheidje in het Zuidlaardermeergebied!
Appelvink tijdens een wandeling op het Dwingelderveld, half mei.
Zingende Veldleeuwerik op het Dwingelderveld
Vrouw Grauwe kiekendief tijdens een excursie in Oost-Groningen in mei.
Boze Fluiter (door de aanwezigheid van een tweede zingende vogel op heel korte afstand) op het Dwingelderveld
Geoorde fuut op de fietsexcursie in het Zuidlaardermeer op 30 mei.
Blauwborst op 30 mei in het Zuidlaardermeergebied.
Steltkluut tijdens een privétour eind mei, eveneens in het Zuidlaardermeer.
Baltsende Watersnippen tijdens de fietsexcursie rond het Zuidlaardermeer op 30 mei.
Tijdens een privéfietstocht met twee gasten op 29 mei was de kolonie Zwarte sterns nog toegankelijk, de dag erna zou het een druk weekend worden en werd verzocht de plek niet meer te bezoeken.
Heideblauwtje tijdens een privé-excursie in de Achterhoek, begin juni.
Welriekende nachtorchis in de Achterhoek
Vuurgoedhaan in Bekendelle tijdens een privé-tour.
Rode eekhoorn, ook in Bekendelle
Chileense flamingo tijdens een excursie naar het Zwillbrocker Venn, waar de soort samen met Europese flamingo broedt.
Een wezel tijdens een halve dagexcursie in juni in de Oostvaardersplassen (Pim Julsing)
Adder tijdens een wandeling in het Drents-Friese Wold op 15 juni
Man Grauwe klauwier op diezelfde avondexcursie
Nachtzwaluw in het Drents-Friese Wold, 15 juni jl.
Baltsende Houtsnip op dezelfde, productieve avond.
Wespendief in de Achterhoek, midden juni.
Gevlekte glanslibel tijdens een privé-excursie in de Weeribben, eind juni (Marnix Jonker)
Grote weerschijnvlinder op de auto van onze gasten tijdens een privé-excursie in de Weerribben!

Twee Koekoeken in de Oostvaardersplassen tijdens de halve dagen op 22 juni
Koekoek, Oostvaardersplassen, 22 juni
Zeearendcompilatie van een dagje Oostvaardersplassen, 22 juni
Boerenzwaluw tijdens een privé-excursie in het Lauwersmeer op 30 juni
Kemphanen op dezelfde excursie in Lauwersmeer
Grauwe klauwier, ook in het Lauwersmeer op 30 juni
Vrouw Grauwe klauwier tijdens de wandelexcursie in het Fochteloërveen op 27 juni
Geelgors in het Fochteloërveen op 27 juni
Jong leven tijdens een avondexcursie in de Ezumakeeg op 2 juli
Kolgans (een wintergast, normaal gesproken) tijdens een privé-excursie in Lauwersmeer op 30 juni
Juveniele Lepelaar op dezelde excursie in Lauwersmeer
Vlucht Grutto's tijdens een zomeravondexcursie in Lauwersmeer
Jonge Grutto tijdens diezelfde avondexcursie
Net als deze Lepelaar
Nestje Boerenzwaluwen in het Jaap Deensgat op 30 juni
Blauwborst in het Fochteloërveen op 27 juni.
Aggressieve Kluut op de zomeravondexcursie in Lauwersmeer op 2 juli

Dit was dus zomaar een bloemlezing uit de afgelopen weken. We gaan nu weer vooruit kijken naar de zomer en vooral het najaar en hopen dan weer bij te kunnen blijven met verslagen en foto's ;-).

110 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page