top of page

DAGJE TEXEL: ZWARTE RUGGEN, WITTE BUIKEN, RODE HOOFDEN!

MINIBUSEXCURSIE, MAANDAG 25 MAART 2024


Een dag vogels kijken op Texel is het hele jaar de moeite waard. Afgelopen maandag kregen we niet alleen de wisseling van seizoenen, de mooie weken tussen het einde van de winter en het begin van het voorjaar (dit zagen we wel aankomen, natuurlijk) maar ook een geweldige lentedag (dat was een cadeau)! De zon scheen volop, er was nauwelijks wind en de temperatuur was aangenaam, waarmee de dag bij voorbaat al niet stuk kon.

En qua vogels was het ook prima, zonder dat er iets écht wereldschokkends gebeurde. Een aantal soorten stal de show. Zo'n beetje de eerste soort op het eiland was één van de vogels waar we speciaal naar uitkeken: Rouwkwikstaart! Na een exemplaar in de NIOZ-haven, dat gepaard gedroeg richting een Witte kwikstaart, zagen we deze Engelse variant van "onze" Witte kwikstaart vervolgens op nog twee andere plekken op heit eiland. Mooi en vrij schaars, zeker als je niet langs de kust woont of daar in maart vaak komt.

Rouwkwikstaart
Zo zijn de verschillen mooi te zien!

Vlak na de eerste Rouwkwikstaarten zagen we in de Petten een andere soort die nogal regionaal voorkomt en die je als vogelaar dus óf met regelmaat, óf vrijwel nooit ziet: Zwarkopmeeuw. We troffen daar een paartje op korte afstand en één vogel bleek geringd. De levensloop wordt nog uitgezocht.

Zwartkopmeeuwen!

De soort die het meest opzien baarde was echter Witbuikrotgans. Binnen enkele uurtjes zagen we maar liefst VIJF verschillende exemplaren op drie locaties; erg leuk!

Paartje Witbuikrotgans
Tweede kalenderjaar Witbuikrotgans
Witbuikrotgans met rotgans
Paartje Witbuiken met twee Rotganzen.

Verder hebben we ons niet laten leiden door wat er waar eventueel zou kunnen zitten, maar hebben we lekker zelf rondgereden en op verschillende locaties gevogeld. Naast bovenstaande zagen we nog zo'n 80 andere soorten, waaronder o.a. Kuifduiker, Geoorde fuut, Jan-van-Gent, Roodkeelduiker, Zwarte zee-eend, Havik, Sperwer, Blauwe en Bruine kiekendief, IJslandse grutto, Tapuit, twee Grote gele kwikstaarten, Middelste zaagbekken, Zwarte ruiter de eerste Visdieven en vele soorten steltlopers. Het was een mooie en vooral heel relaxte dag op het eiland, die eindigde met een roodgloeiend hoofd wat één van de eerste voorjaarsdagen wel vaker te weeg brengt.

Onverwacht leuk: twee mannen Grote gele kwikstaart met elkaar in de slag
Man Blauwe kiekendief
Jonge vrouw Havik
IJslandse grutto
Kanoeten
Geoorde futen met Eiders en een Smient (links)
Goudplevier
Kluut
De eerste Tapuit!
Sperwer (rechts). Had net een Spreeuw geslagen, de Scholeksters keken geschokt toe.

Mocht je de komende tijd nog zin hebben in een leuke dag of halve dag de natuur in:
190 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page